bardzo ciekawe strony niestety tylko po francusku!

 

Dear Sir,                                              25.10.2001
For your information:

www.ccr.jussieu.fr/mickiewicz.200

www.ccr.jussieu.fr/curie.100

www.chez.com/slowacki

www.respublica.fr/fchopin

www.multimania.com/norwid

 

Best regards
Dr. Z.W. Wolkowski
University of Paris