Wieden  (07.11.2003 uakt 31.05.2004, 24.07.2008)

nowosc
Zapraszamy Was na  (24.04.2010)
I Polonijne Zeglarskie Mistrzostwa Swiata w Wiedniu
w dniach 25.06 - 03.07.2010 r.
Szczegoly http://polskiklub.at 

Przewodniczka po Wiedniu i Austrii  (20.10.2008)   
Barbara Czerwinska - barczer@gmail.com 
tel. kom.: +43-6991 0095880
tel dom: +43-1-31 88359

Apartamenty we Wiedniu: www.apartamenty.at  (29.10.2008)

Apartamenty (po niemiecku)  (29.10.2008)
www.stanys.at
tel.: +43-1-893 0893
Mariahilferstr. 161
Od 59€ do 165 €

Magazyn Interkulturalny http://www.austriapol.com/

ciekawy link - http://www.europameile.at/  (10.04.2004)

Sport we Wiedniu - http://www.polliga.tk/  (01.09.2003)

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa PAN we Wiedniu  www.viennapan.at  (02.04.2002 uak. 28.03.2009)
Boerhaavegasse 25 (rog Rennweg)

INSTYTUT POLSKI - Polnisches Institut (05.11.2003)
Am Gestade 7, A 1010 Wien
Tel.: +43-1-533 89 61, 533 8962 , Fax: +43-532 9758
E-mail: ipw@magnet.at,  internet: http://www.polnischekultur.at
E-mail:
polnischekultur@chello.at
Szanowni Panstwo, zapraszamy do zapoznania sie z zalozeniami programu edukacyjnego "Paderewski", ktore przesylamy w zalaczniku. Z wyrazami szacunku - Zespol Instytutu Polskiego

Wspolnota Polskich Organizacji w Austrii -  FORUM                                              Forum Polonii
http://www.forumpolonii.at/home.htm                                                              
czlonek    RPS
Boerhaaveg 25/5, A 1030 Wiedeń  (uakt. 09.11.2003)                                         
czlonek EUWP
Tel.: +43-1-710-5895, Fax : +43-1-710-58-95 
Prezes -  Andrzej Lech - E-mail: a.lech@kabsi.at
V-prezes Krzysztof Sieranski
sekretarz Alina Majewski
skarbnik Mariusz Michalski


Członkowie Zarządu: 
dr Krystyna Białas-Cichy 
Pomocniczy Członek zarządu ks. Herbert Sojka, Elżbieta Stempień, Adam Sterna 
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej: Andrzej Urbański 
Członek Komisji Rewizyjnej:  Andrzej Michalski,  Krzysztof Sierański
Doradca Zarzadu - Piotr Radowski  E-mail: piotrradowski@gmx.at

Organizacje stowarzyszone we Wspólnocie Polskich Organizacji w Austrii -FORUM POLONII
Rada Laikatu Polonii (od 1901) - dr Andrzej Pawłowski
SPK - Stowarzyszenie Polskiej Kultury (1963) - inż. Bolesław Karwat
Związek Polaków Górnej Austrii (1973) - Krzysztof Sierański
Związek Polaków w Tyrolu "Strzecha" (1975) - Bogdan Wasilewski
Polonia Burgenland (1980) - Józef Sławomir Tomaszewski
Chór Duszp. Polonii "Gaudete"(1981) - mgr Barbara Niemirowicz, Daniel Synowiec
Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury "Sierpień '80" (1981) - inż. Piotr Radow
ski
Szczep "Polanie" ZHPpGK (1983) - Urszula Czyżak, mgr Marian Czyżak
"Polski Klub" (1984) - mgr Michał Gąsiorowicz
Stow. Współpracy Gospodarczej "Pol-Austria" (1984) - dr Liliana Niesielska
Stow. Polonia Vorlarlberg (1985) - Janusz Pohorski
Związek Podhalan "Zakopane" (1985) - Przemysław Strączek-Helios, Tadeusz Fronek-Gąsienica
Austriacko-Polski Związek Artystów (1988) - Bogdan Winnicki
Wspólnota Księży Polskich (1990) - ks. mgr Antoni Ulaczyk
Polska Mlodzież Katolicka (1993) - Marek Skrzypko
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich (1993) - dr Andrzej Pawłowski, Małgorzata i Andrzej Michalscy
Stow. "Galicja" (1993) - mgr Sławomir Iwanowski
Polonia Graz - Stowarzyszenie Forum Polskie Graz (1994) - mgr Andrzej Urbański
Polonia Wiener Neustadt - "Agora"(1994) - Sergiusz Nolle
Polonia Salzburg (1994) - Lechosław Słomkowski
Polonia Klagefurt - Klub "Sobieski" (1995) - mgr Jerzy Konarzewski
Klub Studentów Polskich "Plus" (1995) - Albert Stempień
Polskie Towarzystwo Medyczne w Austrii (1996) - dr Zygmunt Bukowski
Związek Akademików Polskich (1997) - mgr Halina Kubisiak
Polskie Stowarzyszenie Sportowców (1998) - mgr Andrzej Lech
Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie (1998) - Emil KarloMiędzynarodowe Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "EuropaContext" (1999) - mgr Barbara Kling
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Polski" w Austrii (1896-reaktywowane 2000) - mgr Lech Krawczyk
Polska Macierz Szkolna (2001) - mgr Elżbieta Stempień
Austriacko-Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (2001) - mgr Renata Zielińska

archiwum
Vice prezes: Ing. Piotr Lesniak
dr. Andrzej Pawłowski 
Piotr  Radowski
Sekretarz  inż. Renata Zielińska 
Skarbnik inż. Bolesław Karwat 

Stowarzyszenie Polskich Inzynierow i Technikow w Austrii (11.12.2002 uakt 13.03.09)
Verein Polnischer Ingenieure in Österreich - http://www.vpivienna.org
Eschenbachgasse 9, 2 Stock, A - 1010 Wien 
Tel.: +43-1-585-1107
Prezydent St BR Dipl-Ing. Wojciech Rogalski
V-ce Prezydent:  Dipl-Ing. Krzysztof Zgud
Sekretarz Generalny - Dipl.-Ing. Bozena Prochaska - Email: secretary.vpi@utanet.at
Tel. +43-1-911 1405, Mobil: +43-676 47 37633

poprzedni Prezes Bozena Prochaska  boz.prochaska@chello.at 


Federacja: Kongres Polonii w Austrii  (25.11.2003 uakt 04.01.2009)  

Federacja: Kongres Polonii  (25.11.2003)   Federacjia Kongres Polonii
Prezes: Jadwiga M. Hafner (Yaga Milton)
Sklad Federacji:

1. Klub Inteligencji Polskiej  (20.01.2003 uakt. 04.01.2009)
Klub Polnischer Intellektueller  www.jupiter.kioskonline.pl   
Boerhaaveg. 27/6, A - 1030 Wien, 
Tel.: +43-171-86 886
Prezes: Jadwiga M. Hafner
E-mail: ckpivienna@hotmail.com
3 marzec 2006 - Zlote Sowy   (19.02.2006)

2. ESPOL
Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskojęzycznych.
Skupia dziennikarzy prasy polonijnej przede wszystkim z terenu Europy, ale chęć uczestniczenia zgłosił także dziennikarz z Australii i dwoje z Kanady. Celem org. jest ochrona prawa do wolności wypowiedzi, do zachowania tajemnicy dziennikarstwa śledczego i ogólne ochrona prawna dziennikarzy przed naciskami, cenzurą itp. Mamy już za sobą dwie interwencje zakończone ugoda zwaśnionych!
Zarejestrowano 10.07.2003 r.
Prezes: Andrew Beniger
Adres: A-1170 Wien, Jörgerstr.
24/24,  Tel.:(0431) 957 69 59
E-mail: psycho.philosophyklm@chello.at

3. IMPULS
Verein der Polnischen Studenten in Österreich.
Skupia studentów polskich uczących się w Wiedniu. Organizuje wieczory przy gitarach, spotkania dyskusyjno-informacyjne, wernisaże (współpraca z galeria POL-ART), informacja o nowościach dotyczących statusu studentów, ich praw i in.
Zarejestrowano w maju 2002 r.
Prezes: mgr Joanna Pacula-Nowak
v-ce prezes: Kamila Płoszajska
Adres internetowy: impuls.rn@wp.pl

4. Kulturverein „Wroclaw”
Promocja miasta i kultury Wrocławia, wymiana kulturalno-turystyczno-oświatowa. Skupia Polonie pochodzącą ze stolicy Dolnego Slaska.
Zarejestrowano 21.02.2000 r.
Prezes: Rafal Nowak
v-ce prezes Elżbieta Szczepaniak
Adres: A- 1030 Wien, Boerhaavegasse 27/6, Tel.: (0431) 208 28 31
E-mail: impuls.rn@wp.pl 

5. Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft
Promocja miasta i kultury Krakowa. Wymiana artystyczna miedzy Krakowem i Austria. Bogata paleta działalności: koncerty, wernisaże, spotkania literackie, projekty międzynarodowe, udział w festiwalach muzycznych i międzynarodowych wystawach plastycznych.


Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft (16.02.2001, uzup. 24.01.2004)
Wiedensko-Krakowskie Towarzystwo-Kulturalne   - www.wiener-krakauer.at
A 1030 Wien,  Diertichgasse 45/2                       
Tel/Fax: +43-1-710-1169
Prezes Zofia Beklen  -
E-mail: info@wiener-krakauer.at
V-ce Prezes Joanna Ritter
Sekretarz - Maria "Puma" Wilcze
Skarbnik Romana Mracek
PR Danuta Bibro

zajmujemy sie promowaniem polskiej kultury w Wiedniu i austriackiej w Krakowie

6. Slawische Freundschaftsunion
Międzynarodowe stowarzyszenie integrujące społeczność słowiańska na terenie Austrii.
Unia powstała z inicjatywy Jadwigi M. Hafner. Należą do niej organizacje polska, ukraińska, bułgarska, rosyjska, słowacka – prowadzimy rozmowy z innymi. Cel: wspólne imprezy, wspólne wyjazdy turystyczne, integracja na bazie przyjaźni i wzajemnego poznania swoich kultur. Także seminaria na tematy etniczne i kulturowe.
Zarejestrowano: 9.05.2000 r.
Prezes: Anna Chorostecka-Studecker
Adres: A-1030 Wien, Boerhaaveg. 27/6
E-mail: jupiter.red@chello.at 

7. Verein DOM POLSKI. 
Informationszentrum für Wirtschaft, Tourismus & Medien
Prezes: Krystyna Landa
Adres: A-1020 Wien, Mühlfeldstr.
6,   Tel.:  (0431) 214 33 33, Fax: 218 81 35
E-mail: kml@chello.at

8. JUPITER – pismo polonijne o charakterze społ.-literackim. Opiniotworcze.
http://www.jupiter-online.at (24.04.2009) 
Kwartalnik, organ Klubu Inteligencji Polskiej i zrzeszenia studentow IMPULS.
red. naczelna: Yaga Milton
z-ca: Dipl. Ing. Krzysztof Dabrowski
czlonkowie redakcji: Izabela Nowak, Andre  Breinbauer, Hanka Kantor, Andrew Beniger, Janina Kramerowa, Kamila Płoszajska.
Stali wspolpracownicy: prof. Maria Szyszkowska, ks. prof. Waclaw Chmielarski, red. Adam Krzemiński, Jan Stępień, Katarzyna Landa, Natalia Krawczuk.
Adres: A-1030 Wien, Rabengasse 2/62/1,  Tel./Fax: (0431) 71 86 886
E-mail: jupiter.red@chello.at   

Zwiazek Polaków w Austrii (ponad 400 czlonkow)  "Strzecha" (zal 1894) -  (24.03.2004)   
http://members.chello.at/strzecha/
po wyborach 24 marca 2004:  (26.03.2004)
Nowy Prezes inz. Barbara Husslik -  E - mail: strzecha@chello.at
Sekretarz mgr Barbara Pflugl-Sienkiewicz E-maiL:  oesterreich.verband.der.polen@chello.at
Polnisches Haus - Dom Polski  (01.12.2002)
Boerhaavegasse 25/11 HT 3, A 1030 Wien                 
Tel.: +43-171-3 98 37/22, Di.Do.17.oo-18.oo; Fax: +43-1-7125296, Fax: +43-1-7105895
Tel/Fax: +43-1-710-56-59,  0699- 194 337 74
Sekretariat czynny: środa, piątek od godz. 17.30 do 21.00
Centrum Duszpasterskie "Emaus"
Strohgasse 24, A  1030 Wieden

Wspólnota Polskich Księży w Austrii    Forum Polonii
Rennweg 5a, A 1030 Wiedeń
Tel.: +43-1-712-3158, Fax: +43-1-712-5296 
Prezes Ks. Proboszcz Edmund Hawranek 
Sekretarz Ks. Proboszcz Jerzy Tusk 
Skarbnik  Ks. Proboszcz Edward Daniel
E-mail: polonischekirchewien@aon.at

"Polonika" Biuletyn Polonii Austriackiej www.polonika.at  (31.03.2004)
Postfach 364, A 1181 Wiedeń
Tel.: +43-1-292-3481, Fax : 0043-1-292-3481 
Redaktor naczelny Slawomir Iwanowski
E-mail.: polonika@iwanowski.vienna.at

"Jupiter" red nacz. Yaga Milton - dwumiesiecznik   www.jupiter-online.at  (20.01.2003 uakt 23.04.2009)
Boerhaaweg 27/6, 1030 Wien
Tel.: +43-171-48849, Fax: +43-171-86886
E-mail: ckpivienna@hotmail.com

"Zongler Polonia-Nova"   www.polonia-nova.at  (25.06.2004)
magazyn kulturalno-spoleczny, dwujezyczny, w j. polskim i niemieckim
Redaktor Naczelny/ Chefredakteur: Renata Olczykowski - E-mail:
olczykowski@chello.at
A - 1150 Wieden, Heinickeg. 3
Tel./ Fax: + 43-1- 892 61 15,   komorkowy: +43-699 18 201 402

Austriacko-Polskie Stowarzyszenie dla Popierania Sztuki i Czasu Wolnego (zal.1989)
Oesterrechisch-Polnischer Verein fuer Kunst und Freizeit POLONEZ    (13.01.2003 uakt 31.05.2004)
Prezes - Piotr Szulik
A-1030 Wien; Landstr.Hauptstr. 148/4/6;
Tel.:+43-171-45801, Fax: +43-171-961 9512
E-mail: polonez@gmx.at,      polonez@chello.at
 
kolonia 2004 - Rowy nad morzem  (31.05.2004)

Polskie Towarzystwo Medyczne w Austrii         Forum Polonii
Polnische Medizinische Gesellschaft in Oesterreich
Polnisches Haus, Boerhavegasse 25, A  1030 Wiedeń
Prezes  Prof. Zygmunt Bukowski , Wiceprezes  Dr Krzysztof Mayer 
Sekretarz  Dr Izabella Horodecka , Skarbnik  Dr Elżbieta Kalinowska
Adres do korespondencji: Dr.I.Horodecki,
1050 Wien, Pannaschg. 6/13,  Tel/Fax: +43-1-5458516,  E-mail: kjm@aon.at

Miedzynarodowe Tow. im Fryderyka Chopina  (02.04.2002)
Biberstr. 4, A - 1010 Wien
E-mail: icg@aon.at
Tel.: +43-1-512 23 74, Fax: +43-1-512 23 74/75

ARGE Volksgruppe der Wiener Polen  (02.04.2004)
Polska Estrada w Wiedniu  - Polnische Bühne in Wien
Richard Hebenstreit - Prezes
Initiative für Integration, Bildung, Freizeit und Kultur
A-1110 Wien, Meidlgasse 15/16
Tel: 0043 1 943 77 74
, Mobil: 0043 699 196 798 81
E-mail: r.hebenstreit@chello.at

Klub "POLSKI KLUB" (zal.1984)  Forum Polonii
Verein zur Foerderung der polnischen Kultur
Michal Gasiorowicz
Strohg.24/2,  A 1030 Wien,  Tel.: +43-1-7136 807

Klub Studentow Polskich "PLUS"
Klub der Polnischen Studenten "PLUS" (zal.1995)
Wiesbergg.8/18, A 1160 Wien   Forum Polonii

Polska Misja Katolicka w Austrii - www.kosciol.at
  (13.04.2008)

Polska Parafia w Wiedniu - Kosciól Polski
Polska Misja Katolicka w Austrii
Rennweg 5a, A  1030 Wieden

Tel.: +43-171-23158, Fax: +43-171-25296
Tel.: +43-171-44512
Duszpasterz Ks. Herbert Sojka CR 
E-mail: polonischekirchewien@aon.at

Kościół św. Józefa na Kahlenbergu 
Polska Kaplica Jana III Sobieskiego
Kahlenberg St. Josefskirche, A 1190 Wiedeń
Tel.: +43-1-222323029
Rektor  Ks. Jerzy Smoliński

Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii  Forum Polonii
Flurschützstr. 36/9/19, A  1120 Wiedeń
Tel.: +43-1-815-3919, Fax : 0043-1-815-3919 
Prezes  Andrzej Pawłowski

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"   Forum Polonii
Jura Soyer Gasse 10/7/19  A-1100 Wiedeń
Tel.: +43-1-689 4227
Prezes  Lech Krawczyk 
Sekretarz  Agnieszka Pikul

Polskie Towarzystwo Wiedzy i Kultury w Austrii
Glasergasse 10/12, A-1090 Wiedeń
Tel,: +43-1-319394
Prezes Jolanta Ziemba

Polsko Austriacki Klub Informacji i Kultury "Sierpień 80"   Forum Polonii
Boerhaavegasse 25,  A-1030 Wiedeń
Tel.: +43-186-92108, Fax : +43-186-92108 
Prezes  Piotr Radowski , Wiceprezes  Jan Łasut 
Sekretarz Sylwia Pikul , Skarbnik Adam Szczepański

Rada Koordynacyjna Polskich Organizacji Niepodległościowych w Austrii 
Gruengasse 12/20 , A 1050 Wieden

RADIO ORANGE
Radio po Polsku - UKW 94.MHz, UKW 92,7 Telekabel Wieden (07.07.2003)
Program po polsku prowadzi p. Barbara Kosalka
w kazda druga sobote mies. od godziny 14.00 - do 15.00

Oesterreichischer Rudfunk Sekcja Polska (27.03.2009)   nowosc
Georg Motylewicz - georg.motylewicz@chello.at 
Tel.: +43-699-11606333

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Austrii -  Pan Karwat Boleslaw
Mittersteig 2/8, A 1050 Wien,  Tel.: +43-1-587 9893

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Austrii 
Boerhaavegasse 25/2/5, A-1030 Wieden
Tel.: +43-710-58 95

Stowarzyszenie Polskiej Kultury w Austrii
Mittersteig 2/8, 1050 Wien,     Tel.: +43-1-587 9893

Stowarzyszenie Polskiej Kultury w Austrii 
Boerhaavegasse 25, + 1030 Wiedeń
Tel.: +43-1-713-9837500, Fax : +43-1-713-9837500 
Prezes:  Bolesław Karwat 
Viceprezes  Jerzy Wandel 
Sekretarz  Marian Gomułka 
Skarbnik  Wojciech Witkowski

Unia Kultury Polskiej
1100 Wien, Dampfgasse 13/12a
E-mail: a8800788@unet.univie.ac.at

Wroclawskie Towarzystwo Kulturalne
Wroclaw Kulturverein        czlonek Federacji Kongres Polonii
Robert Lach Gasse 43/16, Wien
Tel.: +34-25 656 37, 0699/102 23 926
Prezes: Rafał Nowak
E-mail: kvwroclaw@hotmail.com

Związek Polaków w Austrii
Mittersteig 2/8, A  1050 Wiedeń
Tel.: 43-1-587-9893

POLSKI WIEDEN - POLONIKA

balet studio  - http://www.studio-olczykowski.at/index2.htm
Balettstudio Olczykowski
Heinickegasse 3, A-1150 Wien
Tel.: +44-1-920 14 01, Mobil: 0664 102 93 71, Tel./Fax: (01) 892 61 15
E-Mail: olczykowski@chello.at

Hotele
Rosenhof  - Pensojnat
Rodzina Szostakowski
Spitalg. 1, A - 7091 Breitenbrunn.
Tel.: +43-2683- 300 10. 
A  1030 Wien, Rennweg 114-118

Komunikacja
LOT -Polskie Linie Lotnicze - Polnische Fluglinie
Schwedenplatz 5, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-5339810-0, Fax: +43-1-5355273;
E-mail: lot@magnet.athttp://www.lot.com

Kosmetyczka
Jolanta Brzuchacz Tel.: 0676-326 7610

Ksiegarnia polska
Burggasse 22, A 1070 Wien
Tel.: +43-152-63114
www.ksiegarnia-polska.com
E-mail: polbook@via.at

Dom Ksiazki Prasy Polskiej
GARDY
Salesianerg. 18, A-1030 Wien, Tel.: +43-171-85438

Wideoteka 
Traung. 14-16, A-1030 Wien
Tel.: 7142350

teatr
wiecej

Kabaret  - www.kabaret-e.at   (22.09.2004)        Adam Turczynski - E-mail: kabaret@kabaret-e.at               
Stephansplatz 6/1/4
1010 Wien

Polska Dyskoteka - Klub UTOPIA  (28.03.2009)  nowosc
Patricia Matuszewski
Ruckergasse 30/32
1120 Wien
info@utopia.co.at
www.utopia.co.at

Tlumacze
Biuro Tumaczeń Dr. W. Strohmer
Hietzinger Hauptstr. 67/2, 1130 Wien
Tel.: +43- 877 52 69 , Fax: 877 58 29 
Mobil: 0664-44 28 035
Tłumaczenia przysięgłe niemiecki, angielski

Mgr Adam Jaworski - tlumaczenia niemiecki, angielski
Währinger Str. 14/12, A Wien
Tel.: +43-319 73 87

Zdzislaw St. Piotr Gwozdz    (29.09.2004)
E-mail: office@eurocosmos.at
www.eurocosmos.at

Turystyka
Turystyka -Polski Osrodek Informacji Turystycznej (POIT)
Polnische Fremdenverkehrsamt in Wien  -  Direktor Wlodzimierz Szelag
Mariahilferstraße 32-34/102, A-1070 Wieden
(U-Bahn-Station Neubaugasse -U3 wyjscie "Stiftgasse)
Tel.: +43-1-524 71 91-0, Fax: +43-1-524 7191-20
E-mail: polska@rmoeg.co.at,  Internet:  http://www.brh-gov-pl.or.at/polfva.htm

Touristik Werbung - Information - www.multitravel.info  (04.09.2003)
Marek Zielinski - Email: office@multitravel.info
Veitingergasse 159 b, A 1130 Wien
Tel.: +43-676 618-3464

Podroz do Polski Austro Orbis - Austro Orbis Polenreise
Lilienbrunngasse 5, A-1020 Wien
Tel.: +43-1-2147688, Fax.: +43-1- 2147689

przedszkole po polsku    (21.02.2004) 

Restauracje
U Marcina - Witold i marcin Rozycki - Polska Kuchnia  (20.01.2003)
Storkgasse 7, A - 1050 Wien
Tel.: +43-676-961 1526

Sklepy
Alina Laube- Alina's Second Hand  (23.06.2002)
Skup i sprzedaż artykułów dla niemowląt i dzieci
Tegelerstr. 23, 13353 Berlin (Wedding)
U-Bahn: Leopoldplatz, Tel: 030/453 10 523
Po – Cz: 10 –16 , Pt: 10 – 18
www.alinas-second-hand.de
www.alinas-shop.de

Sklep Polski Jedrus (21.10.2003)
Rennweg 13, A 1030 Wien
Tel.: +44-1-7108913godz: 16:19:30 pon, czw
piatek sobota od 14-tej
niedzela od 9:00 - 19.30

Tradycja wl. Danuta Kruppik (25.10.2008)  
1120 Wien, Meidlinger Hauptstrasse 5
Tel.: 0676-776 1447
tradycjabeidanuta@gmail.com
czynne pon-piat 10:00 - 19:00

Polski Sklep Spozywczy "Anna"    (28.032009)  nowosc
prasa, art. spozycze, filmy 
Stacja S-BAHN Reenweg-Ungargasse 64/66
Tel.: +43-699-1155 2357
czynna 08:00-21:00

Galerie:

patrz wiecej

Jan Siwik - http://members.chello.at/boduch/  (05.11.2003)

Galeria Meduna  (27.01.2004 uakt. 28.03.2009)
Freundeskreis Kunstgalerie Meduna - www.meduna.at.tt
A-1100 Wien,  Quellenstraße 24a
Tel/Fax/TAB: +43-1-607 7979
E-mail: meduna@chello.at

Wybitni Muzycy:

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  (28.03.2009)
Prof. Edward Zienkowski (laureat Zlotej Sowy - Jupiter)  nowosc
zienko@gmx.at
Tel.fax do pracy +43-2628-66093

Prof. Elzbieta Wiedner-Zajac - Fortepian
(28.03.2009)
(laureat Zlotej Sowy - Jupiter)  nowosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:
"Nasza Wspólnota" Pismo Duszpasterstwa Polonii w Austrii (nie wychdzi od roku 27.02.2001)

"Polonez"  Biuletyn (obecnie nie wychodzi 27.02.2001)
Tel.: +43-171-45-801
Fax: +43-171-80-208 
E-mail : polonez@gmx.at 
Redaktor Naczelny Piotr Szulik

Imprezy Stowarzyszenia Polonez
Kalendarz Imprez wiosna 2003 (22.02.2003)
http://www .vereinpolonez.republika.pl   nie dziala

Zwiazek Polaków w Austrii (ponad 400 czlonkow)  "Strzecha" (zal 1894) -  (24.03.2004)   
http://members.chello.at/strzecha/
Prezes Richard Hebenstreit do listopada 2003 - E-mail: r.hebenstreit@chello.at