UZBEKISTAN

Ambasada RP - T a s z k e n t
ul. Narodnaja 27, 700115 Taszkent
Tel./Fax: 00377-12- 54 2468

Polskie Centrum Spoleczno-Kulturalne "Swietlica Polska"
ul.2-ja Sapiernaja 13, 700003 Taszkent

Helena Jakowlewa - Prezes Zwiazku Polakow "Polonia"

Stowarzyszenie Polsko-Uzbeckie (w Polsce)  (24.03.2004)