W dniu 21 lutego 2004  w Szczecinie EUWP podpisala umowe o wspolpracy z US - Szczecin

Polska-Polonia wzajemne oczekiwania

Umowa o współpracy

W Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Obie strony, świadome wagi procesu wkraczania Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie kierując się ideami jedności kultury polskiej oraz poszanowaniem wolności zdecydowały się na rozpoczęcie partnerskiej współpracy.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych /EUWP/ objęła tym samym patronat nad, utworzonym w ubiegłym roku w Szczecinie, uniwersyteckim Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych i będzie wspierać cele jego działania w: organizowaniu badań naukowych w miejscach działalności organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych; rozpowszechnianiu osiągnięć pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego /US/ w miejscach działalności swych organizacji członkowskich oraz w realizacji zadań ustalonych przez Radę Programową Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US.

US i EUWP powołały też do życia Radę Programową Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych, na czele której stanął rektor US prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski z dwoma wiceprzewodniczącymi: panią Helena Miziniak – prezydentem EUWP i prof. dr hab. Jackiem Leońskim – kierownikiem Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych. Umowa zawarta została na czas nieograniczony.

tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski

zdjęcie:

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetetem Szczecińskim i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych - prezydent EUWP Helena Miziniak i rektor US prof. dr Zdzisław Chmielewski

Członkowie Rady Programowej Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego:

-przewodniczący - prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski-rektor US
-wiceprzewodniczący - Helena Miziniak /Wielka Brytania/
-wiceprzewodniczący - prof. dr Jacek Leoński-US
-sekretar - red.Leszek Wątróbski-US

-członkowie:
Roman Śmigielski /Dania/
prof. zw. dr hab. Adam Wątor-US
prof.dr Wiesław Wróblewski-US
Aleksander Zając /Niemcy/