URUGWAJ

Ambasada RP - M o n t e v i d e o
Jorge Canning 2389, C.P. 11600 Montevideo
Tel.: +5-982 480 1151, 480 1313
E-mail: ambmont@bbs.network.com.uy

Album  dzialaczy  Polonijnych  (02.12.2001)

Unia Stowarzyszen i Organizacji Polskich Ameryki Lacinskiej 
(USOPAL) - 
(2005-2007)                (uakt 20.11.2006)
Prezes Jan Kobylanski  czlonek
Prezydium Rady Polonii Swiata
Eduardo Paprocki - Zastepca Prezesa
Andrzej Zablocki (Chile) - Zastepca Prezesa
O. Jerzy Morkis (Brazylia)
Sekretarz Generalny - Marian Kurzac (Brazylia, Curitiba)
Union de sociedades y Organizaciones            czlonek RPS
Polacas en America Latina
21, de Setiembre 3132, P.O.Box 1717 - Montevideo
Tel.: +5-982-7103712, Fax: +5-982-7111903
E-mail: USOPAL@netgate.com.uy
Archiwum
Ks. Andrzej Wegrzyn Sekretarz (w kadencji do 2005)

w biurze USOPAL  Pania Elżbiete Lutomska zastapily Panie:  (07.04.2010) 
nowosc
Justyna Skotnicka i Monika Zięba

Polskie Centrum Kulturalne im Adama Mickiewicza
Dr Carlos M.de Pena 4194, Montevideo

Dom Kultury Polskiej - Orzel Bialy  (24.05.2002)

"ORZEL BIALY " Casa de la Cultura Polaca  (22.06.2002)
Porongos 2617, 11800 Montevideo, Uruguay, South-America
Tel.: +598-99111656 
E-mail: orzel@montevideo.com.uy

Zjednoczenie Towarzystw Polskich
c. Castro 961, Montevideo