S T O W A R Z Y S Z E N I E      P O L O N I J N Y C H
   B I U R    P O D R O Z Y   W    N I E M C Z E C H

polonijne biuro turystyczne    STAN-REISEN       Bochum
polonijne biuro turystyczne    BARMER               Düsseldorf
polonijne biuro turystyczne    BIT                       Köln
polonijne biuro turystyczne    JAWA                   Padeborn     
polonijne biuro turystyczne    KOZIOL                Hamm
polonijne biuro turystyczne    LOSCHA               Kassel
polonijne biuro turystyczne    MALEY                  Köln
polonijne biuro turystyczne    PUERSCHEL         Dortmund
polonijne biuro turystyczne    TOURING              Düsseldorf
polonijne biuro turystyczne    TURBO                 Essen
                             I N N E    B I U R A    T U R Y S T Y C Z N E

 VIVALDI - pielgrzymki wycieczki  (06.03.2003)

Reisebüro Paul - www.reisebuero-paul.de  (25.11.2003)

Polaczenia autobusowe z Polska

"PANEK Touristik" - Reisebüro - Wyjazdy do Polski               
wynajem pokoi w Niemczech (29.07.2001)
  http://www.alle-zimmervermittlungen-in-deutschland.de/

Plany Miast w Niemczech (D)

BUSSREISEN - ciekawe polaczenie (D)
.