turkmenw.gif (7213 Byte)  TURKMENISTAN    (wspolredaguje Walenty Tyszkiewicz, ost aktual. 08.01.2001)
Konsulat RP - A s z h a b a d
Brak placówki dyplomatycznej. Najbliższe ambasady RP: 
w Ałmaty (Kazachstan), Ankarze (Turcja) i Moskwie (Rosja).

Centrum "Polonia Turkmenska" 
ul. B. Karryjewa 64, m.1, 744000 Aszchabad, Turkmenistan.
prezes Centrum "Polonia Turkmenska" - Walenty Tyszkiewicz
Tel.: +993-12-398 720, E-mail: walenty@mail.ruwalenty@online.tm

O Polonii w Turkmenistanie      Strony Turkmenistanu - http://polacy.freehosting.net/

List z 15 lipca

List z 20.10.2000

List z 31.12.2000


Walenty Tyszkiewicz