Szczecinpolonia.htm

 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych

E-mail: polonia-us@wp.pl /adres tymczasowy/

E-mail: leonski@univ.szczecin.pl

E-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

Z prawdziwą przyjemnością chcemy poinformować, że Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski powołał do życia Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to konsekwencją sukcesu, jaki odniosła I Konferencja Polonijna „Polska – Polonia: wzajemne oczekiwania”, która odbyła się w Uniwersytecie Szczecińskim we wrześniu 2002 roku. Jej przebieg wzbudził duże zainteresowanie w kręgach polonijnych oraz w środowisku naukowym i kulturalnym Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Obecna strukturę i zadania naszego Ośrodka przedstawiają się one następująco:

Opracowanie i wdrożenie programów:

- w zakresie nauki:

a) propagowanie osiągnięćb) badaczy polonijnych;

c) nawiązywanie kontaktów naukowych z tymi badaczami przez Uniwersytet Szczeciński;

d) wspomaganie nauki na Uniwersytecie Szczecińskim przez stypendia i włączanie do wspólnych projektów badawczych;

e) przeprowadzenie (przez członków polskiej diaspory w krajach Unii Europejskiej) „szkoleń” dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie funkcjonowania nauki i edukacji w krajach Unii Europejskiej;

- w zakresie spraw regionalnych

a) pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami samorządowymi Województwa Zachodniopomorskiego przez organizacje polonijne.

Wprowadzenie przez Uniwersytet Szczeciński na wybranych kierunkach możliwości kształcenia dla przedstawicieli polskiej diaspory w systemie eksternistycznym na studiach licencjackich i magisterskich uzupełniających.

Stworzenie Polonijnego Uniwersytetu Wirtualnego.

Prowadzenie badań naukowych:

- Program badawczy „Europa polskich ojczyzn";

- Program badawczy „Polonia nieznana";

- Program badawczy „Polacy i Polonia na Wschodzie";

- Program badawczy „Polonia morska".

Prowadzenie Stałego Sekretariatu Konferencji Polonijnej US Polska-Polonia: wzajemne oczekiwania.

Stworzenie miejsc skupienia Szczecinian zamieszkujących poza Polską.

Działalność wydawnicza.

Struktura Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych przedstawia się następująco:

-dyrektor Ośrodka – prof. dr hab. Jacek Leoński;

-pełnomocnik Rektora ds. Polonii – red. Leszek Wątróbski;

-stały Sekretariat Konferencji Polonijnej US Polska-Polonia: wzajemne oczekiwania – mgr Leszek Wątróbski.

Kierownicy programów badawczych:

-program badawczy „Europa polskich ojczyzn" – prof. dr hab. Jacek Leoński;

-program badawczy „Polacy i Polonia na Wschodzie" – prof. dr hab. Andrzej Furier;

-program badawczy „Polonia nieznana" – dr Alicja Hess-Leońska;

p-rogram badawczy „Polonia morska" – mgr Leszek Wątróbski.

Mamy nadzieję, że idea Ośrodka spotka się z Państwa akceptacją i zechcecie Państwo z nami współpracować i wspierać nasze przedsięwzięcia.. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje dotyczące działalności Ośrodka. Pragniemy dodać, że w naszej działalności będziemy kierować się zasadami poszanowania poglądów i wolności nauki.

Pozostajemy z wyrazami szacunku i – korzystając z okazji – pragniemy złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2003 Roku.

Pełnomocnik Rektora Dyrektor
d/s Polonii Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US

red. Leszek Wątróbski prof. dr hab. Jacek Leoński