Szczecinkonfpolonijna.htm       02.01.2002  Zugriffszähler

___________________________________________________________________
Program Konferencji (10.09.2002)

po Konferencji  (21.09.2002)
___________________________________________________________________

I Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecina

POLSKA-POLONIA - WZAJEMNE OCZEKIWANIA

Uniwersytet Szczeciński, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP, zaprasza na I Międzynarodową Konferencje Polonijną „Polska-Polonia – wzajemne oczekiwania”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 19-21 września 2002 roku.

Zgłoszenia uczestników wraz z ewentualnym tytułem referatu prosimy nadsyłać na adres:

Biuro Organizacyjne I MKP „Polska-Polonia – wzajemne oczekiwania", Uniwersytet Szczeciński, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, fax. /91/489 1590, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl - w terminie do dnia 15 maja 2002 roku.

Teksty referatów w objętości nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron maszynopisu prosimy przesyłać pocztą internetową /lub na dyskietce/ na adres Biura Organizacyjnego I MKP również do dnia 15 maja 2002 roku. Wszystkie przesłane referaty będą opublikowane w materiałach konferencji.

Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie idei naszej konferencji, w której uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni wśród zaprzyjaźnionych osób oraz polonijnych instytucji i stowarzyszeń naukowych. Będzie też nam przyjemnie odpowiedzieć na wszystkie Państwa zapytania związane z wrześniową konferencją. Liczymy także na Państwa sugestie i propozycje.

Serdecznie zapraszamy do Szczecina.

Leszek Wątróbski
Pełnomocnik Rektora US ds. kontaktów z Polonią