studiawinternecie.htm

 

Nie mieszkając w Polsce można studiować na Polskiej Uczelni

 

Wirtualna Internetowa

Akademia Biznesu

oraz

Wyższa Szkoła

Biznesu i Zarządzania

pragną przedstawić wspólne przedsięwzięcie edukacyjne

pod nazwą

 

Internetowe Studia Biznesu i Zarządzania

  Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Rachunkowość i Finanse
 

a także studia podyplomowe o specjalnościach:

   
 

Akademia Zarządzania Operacyjnego

 

Budowa Przewagi  Konkurencyjnej

  Rachunkowość i Finanse
 
  Misja
 

Misją wspólnego przedsięwzięcia, nazwanego Internetowe Studia Biznesu 

i Zarządzania jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji poprzez 

wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży

oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu firm.

 
  Cel
 

Podstawowym celem jest umożliwienie studentom zdobycia niezbędnej wiedzy,

kwalifikacji i umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy, 

które stworzą z nich podstawę kadry menedżerskiej dla sektora małych 

i średnich firm oraz administracji państwowej i samorządowej, za pośrednictwem

najnowszych osiągnięć techniki informatycznej.

 
  Realizacja
 

Cel ten realizowany jest poprzez

połączenie doświadczeń i zaplecza

naukowego Wyższej Szkoły Biznesu 

i Zarządzania oraz zaplecza

merytorycznego i technicznego 

Wirtualnej Internetowej Akademii

Biznesu umożliwiające każdemu,

niezależnie od miejsca i czasu jakim

dysponuje, studiowanie na renomowanej

uczelni wyższej za pośrednictwem

Internetu.

 
  Korzyści
 

Poprzez Internet osiąga się niespotykaną przy tradycyjnym sposobie nauczania

indywidualizację kontaktu wykładowcy ze studentem. Osiąga się nie tylko

wykształcenie równoważne ze studiami tradycyjnymi. Ponadto można nabyć

umiejętności samoorganizacji czasu własnej nauki oraz posługiwania się

nowoczesną technologią, czyli pożądanych i poszukiwanych na dzisiejszym 

rynku pracy kompetencji.

 
  Główne zalety:
 
 

nowoczesny model studiowania z dostępem do materiałów

szkoleniowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

możliwość studiowania w każdym miejscu z dostępem

do Internetu (np. dom, praca, hotel, itp.)

 

nasi wykładowcy to wybitni specjaliści z całej Polski

w tym z warszawskich uczelni t.j. SGH, Politechnika

Warszawska, UW, SGGW

 

możliwość częstych konsultacji z wykładowcami

za pośrednictwem czatów i poczty elektronicznej

 

przygotowanie do pracy w dynamicznie rozwijających się

Firmach dzięki programowi nauczania wzbogaconemu

o dużą ilość ćwiczeń, zadań projektowych i case study

(studium przypadku)

 

możliwość podniesienia umiejętności obsługi komputera

niezbędnych w późniejszej karierze zawodowej

  Koszt
 

Czesne 400 EURO za semestr, płatne w dwóch równych ratach.

Wpisowe 80 EURO

  Rekrutacja
  

Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny po otrzymaniu którego, wyślemy pocztą internetową 

do wszystkich chętnych druk podania 

o przyjęcie na Internetowe Studia Biznesu

i Zarządzania oraz wszelkie informacje 

w zakresie dostarczenia wymaganych dokumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków

i uiszczeniu opłaty wpisowej 

w kwocie 80 EURO, każdy student zostanie wpisany do grupy liczącej 

nie więcej niż  15 - 20 osób.

  Wymogi techniczne:

Do korzystania z naszej platformy wymagane jest jedynie:

          komputer z dostępem do Internetu

          przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza

Każda wersja systemu operacyjnego Windows posiada przeglądarkę Internet

Explorer, nowoczesne wersje można bezpłatnie pobrać z Internetu. Jest to jedyny

program potrzebny do korzystania z naszej Platformy. W razie jakichkolwiek

problemów technicznych szkoła zapewnia stosowną pomoc. 

Połączenia z naszą platformą szkoleniową są zabezpieczone przez system SZAFIR,

który jest wykorzystywany między innymi do zabezpieczania operacji rozliczeń

międzybankowych.

  

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: http://www.isbiz.edu.pl

Z przyjemnością odpowiemy

na wszelkie pytania

Internetowe Studia Biznesu i Zarządzania

Dział Organizacji Studiów

ul. Kierszek 6

05-510 Konstancin - Jeziorna

tel./fax: ( 022 ) 754 67 70 / 754 67 80

e-mail: info@isbiz.pl

 e-mail: wiab@wiab.pl

www.isbiz.edu.pl