Stowarzyszenia Technikow
Strony te poswiecamy integracji stowarzyszen Technikow i Inzynierow Polskich na swiecie

Europejskie Stowarzyszenie Wspolnot Gospodarczych (08.04.2001)  
Verein Polnischer Ingenieurinnen und Ingenieure in Österreich
Stowarzyszenie Polskich Inzynierow i Technikow w Austrii
Sekretarz Generalny B.. Prochaska E-mail:secretary.vpt@utanet.at ,    office.vpi@utanet.at 
(14.11.2002 uakt 01.01.2006)    
AT
Stowarzyszenie Technikow Polskich w Wielkiej Brytanii (19.03.2003) UK
Stowarzyszenie Inzynierow Polskich w Canadzie   CA
Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Polskich we Francji  FR
Zrzeszenie Federalne Inzynierow i Technikow Polskich w Niemczech  (11.02.2001) 
na zyczenie umieszczam rowniez link z komunikatem prasowym Bundesverbandu www.pol-ing.de
Rozlam w Stowarzyszeniu - http://www.vpi-sip.de/2005/11/Komunikat-VPI-SIP.pdf 
(11.11.2005) 

( Drugie ) Stowarzyszenie Inzynierow w Niemczech T.z - http://www.vpi-sip.de/   nowosc   wiecej

www.polonia-gospodarka.com, Miroslaw Jankowicz E-mail: M.Jankowicz@t-online.de  (13.01.2003)
Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. - Baden-Würtemberg

DE
Stowarzyszenie Technikow i Inzynierow Polskich na Litwie  (10.12.2000)   LT
Stowarzyszenie Technikow i Inzynierow Polskich na Ukrainie  (28.07.2002)  UA
Stowarzyszenie Technikow i Inzynierow Polskich w USA (03.02.03)

Polonia Technica, Inc, 208 East 30th Street, New York, N.Y. 10016, E-mail: pt_info@softhird.com

USA
Stowarzyszenie Technikow i Inzynierow w Norwegi ( proby zalozenia) (01.02.2003) NO

konferencja w Czestochowie  5-6- marzec 2003

dziedzictwo Polonii  termin kwiecien 2003  Nowosc