S L O W E N J A   (04.01.2002)

Ambasada RP
XV Cesta, št. 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +-38661-123-28-82, 123-28-83; Fax: 123-28-81; tlx 39199 EM POL
E-mail: ambpol.si@siol.net

Konsulat RP w Nowej Goricy
Konsul Honorowy: Nedjan Brataševec (słoweński)
Vipavska cesta 13, Rozna Dolina, 5000 - Nova Gorica
Tel.: +65-125-270; Fax: +65-125-268

Towarzystwo-Przyjazni Slowensko-Polskiej  (29.10.2001)  czlonek EUWP
Prezes - Janusz Klim, E-mail: janusz.klim@siol.net
Trg OF 14, 1000 Ljublijana
Tel.: +386-123 16235
Orlova 14, 1000 Ljublijana
Tel/Fax:: +386-1427 3222, GSM +386-41391245


Janusz Klim
Delegat na II Zjazd Polonii
janusz.klim@siol.net