10.06.2003 Zugriffszähler             do 21.04.2005 160 wejsc

III Zebranie Prezydium Rady Polonii Swiata jest planowane na listopad 2005

 I I   zebranie Prezydium Rady Polonii Swiata planowane jest na 
1-2 maja 2005  w Warszawie

(porzadek zebrania przez dyrektora Biura Rady Polonii Swiata 22.04.2005)

miejsce: Wspolnota Polska:
1 maja godzina 14-ta

1.   Uczczenie pamieci Ojca Swietego Jana Pawla II minuta ciszy
     
(krotka modlitwa, tekst do uzgodnienia)
2.   Powitanie czlonkow Prezydium przez Przewodniczacego
3.   Uczczenie minuta ciszy pamieci Prezesa Edwarda Moskala

      sprawy organizacyjne:

4.   wybranie przewodniczacego i protokoloanta zebrania, stwierdzenie Quworum,
     
uzupelnienie skladu PRS po zawieszeniu Kruczkowskiego i Kobylanskiego, info na Telebimie!
5.   Rozdanie protokolu z poprzedniego zebrania (listopad 2003)

6.  
Sprawozdanie przewodniczącego RPŚ za okres od 14 listopada 2003r do 1 maja 2005r
      oraz sprawozdania poszczegolnych czlonkow Prezydium z dzialalnosci lokalnej
7.   Ustalenie zakresu działania Biura Rady Polonii Swiata
8.   Merytoryczny podział funkcji w Prezydium RPŚ ( kto za co jest odpowiedzialny )
9.   Składki członkowskie ( ile wynosi, kto jest skarbnikiem i gdzie należy wpłacać )
10. Powołanie ogólnoświatowej komisji do spraw obrony dobrego imienia Polski i Polaków,
      innych Komisji miedzynarodowych
     
(referuje Kostecki, Miziniak)
11. Sprawa przyszłości Senatu (PO chce likwidacji)
12. Sprawa podwójnego obywatelstwa i Karty Polaka ( prace utkneły w martwym punkcie)
13.
wniosek do Senatu o dokooptowanie 2 czlonkow Rady Konsultacyjnej w tym jednego  
      koniecznie  z Niemiec
14.
Polonia w polskich mediach
14. III Ogólnoświatowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy 
     (
według ustaleń II Zjazdu Polonii, powinien sie odbyc w 2006 roku)
15. Inne sprawy organizacyjne, personalne
     
(Prezes Kuczynski, Dyrektor Kostecki)

2 maja godzina 9-ta

16. Wystapienie b. prezesa Zwiazku Polakow w Kazachstanie – Franciszek Boguslawski
    
(problemy Polakow z Kazachstanu - repatryjacja)
17. Wystapienie prof. Trzcinskiej – sprawa KL Warschau
18.
Wystapienie przedstawiciela Związku Sybirakow z Warszawy o prowadzonym postepowaniu w
     spr. odszkodowan dla ofiar rezimu stalinowskiego
19. Projekt ustawy prywatyzacyjnej i odszkodowan za mienie utracone (dyskusja poza protokolem)

2 maja godzina14-ta spotkanie w Senacie

Prof. Trzcinska, byly sedzia (obecnie na emeryturze), od 1982 zajmuje sie sledztwem w sprawie masowych morderstw popelnionych przez Niemcow w KL Warschau. Prof. Trzcinska zajmuje sie na terenie kraju i zagranica upowszechnianiem wiedzy o KL Warschau, ktora podobnie jak Katyn przez pol wieku byla ukrywana przed opinia publiczna. Nie mamy zadnych materialow. Chyba ona dostarczy.

 Spis uczestników posiedzenia Rady Polonii Świata,

 w dniach 1 – 2 maja 2005r.

1.     Przewodniczący – P. Les Kuczyński

Przedstawiciele organizacji regionalnych:

     1.     EUWP – P. Helena Miziniak 
2.     USOPAŁ – P. Zbigniew Różański (w zastepstwie Prezesa)

Przedstawiciele

     1.     Kongres Polonii Amerykańskiej  – P.  Józef Bułat
2.     Kongres Polonii Kanadyjskiej  – P. Grzegorz Sobocki
3.     Rada Naczelna Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej – P. Jan Roy Wojciechowski
4.     Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii – P. Małgorzata Sztuka (Sekr.Gener.ZP)
5.     Konwent Organizacji Polonijnych w Niemczech – P. Zbigniew Kostecki
6.  Przewodniczaca Harcerstwa 

Przedstawiciele organizacji Polaków ze Wschodu
Związek Polaków na Białorusi – P. Andżelika Borys 
w zastepstwie V-Prezes - Teresa Sieliwonczyk
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie – P. Emilia Chmielowa

 

obecni rowniez:
Dariusz Odyniec 
Aleksander Zajac

 

 I zebranie Prezydium Rady Polonii Swiata 
odbylo sie 13-14 listopada 2003 w Warszawie.

Program
Zebrania Prezydium Rady Polonii Swiata
Warszawa, 13-14 listopada 2003
Otwarcie Zebrania – Prof. Andrzej Stelmachowski
Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie Protokołu z zebrania w Pułtusku
b) informacja o rejestracji w Illinois-profit Corporation
c) podpisanie deklaracji członkowskich przez członków Prezydium Rady

Sprawa niemieckich odszkodowań wojennych za pracę przymusową.
Sprawa realizacji projektu utworzenia videoteki ofiar reżimu nazistowskiego
Oświadczenie Rady Polonii w sprawie odszkodowań z Rosji (rezolucja 2):

d) informacja dla członków Prezydium w sprawie odszkodowań
e) wnioski o odszkodowania dla poszczególnych krajów

Sprawa budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie (rezolucja 4) (projekt Eriki Steinbach)

Problemy Unii Europejskiej:

f) sprawa poparcia w Konstytucji UE zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy  (rezolucja 1)
g) sprawa tworzenia europejskich sił zbrojnych a NATO

25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

Sprawy podwójnego obywatelstwa, polskich paszportów (rezolucja 6), Karty Polaka (rezolucja 7) oraz relacji między organizacjami polonijnymi a konsulatami

Udział i rola Rady Polonii Swiata w Komisji Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Ustalenie wysokości składek członkowskich i budżetu RPS
Ogłoszenie nominacji wiceprzewodniczących Prezydium Rady Polonii Swiata

Wolne wnioski

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes otwiera zebranie PRPS

Lista obecnosci Prezydium RPS:
1.   Przewodniczacy Rady    - Les S. Kuczynski
2.   przedstawiciel KPA - Henryk Roztoczynski
3.   przedstawiciel KPK - Andrzej Sobocki
4.   przedstawiciel USOPAL  - Marian Kurzac (V-ce Przewodniczacy USOPAL)
5.   przedstawiciel EUWP - Helena Miziniak
6.   przedstawiciel Australii - Janusz Rygielski
7.   przedstawiciel Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii - Jan Mokrzycki
8.   przedstawiciel Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech - Zbigniew Kostecki
9.   przedstawiciel SPK - Czeslaw Maryszczak
10. przedstawiciel ZHP pgP - nieobecni
11. przedstawiciel Bialorusi - Tadeusz Kruczkowski
12. przedstawiciel Ukrainy  - Emilia Chmielowa

byli tez obecni:
13. Michal Bieniasz
14. Rizio Wachowicz
15. Aleksander Zajac
16. Zbigniew Rozanski
17. Prof. Stelmachowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolucja 1        zapis w konstytucji EU o chrzescijanskich korzeniach Europy

Rezolucja 2        odszkodowan z Rosji

Rezolucja 3        represji na Narodzie Polskim w bylym Zwiazku Radzieckim

Rezolucja 4        przeciwko budowie CENTRUM dla Wypedzonych w Berlinie

Rezolucja 5

Rezolucja 6        w sprawie paszportow wydawanych poza krajem

Rezolucja 7       w sprawie KARTY POLOAKA

Rezolucja 8        w sprawie mniejszosci poza Unia Europejska

Memorandum do Niemieckiego Bundestagu

dalsze rezolucje w opracowaniu (18.11.2003)