rpspastusiak300902.htm

PAP Polonia dla Polonii

Polska: Marszałek Senatu spotkał się z kierownictwem Rady Polonii Świata

Podczas uroczystego obiadu wydanego w Sejmie na cześć gości marszałek Senatu powiedział, że po wyborach Rady Polonii Świata, która zakończyła trzydniowe obrady w poniedziałek w Pułtusku, podział Polonii przejdzie do historii.

Pastusiak przypomniał, że tendencje jednościowe środowisk polonijnych w świecie występowały już od dawna. W 1929 roku odbył się I Światowy Zjazd Polaków, w 1934 r. odbył się drugi zjazd. Trzeci kongres, który miał się odbyć w 1939 r. nie doszedł do skutku z powodu wybuchu wojny.

Na początku lat 50. podjęto pierwsze próby zorganizowania różnych organizacji polonijnych w świecie, jednak nie doszły do skutku. Dopiero w drugiej połowie lat 70. Polonia zaczęła się organizować w skali światowej.

"Dziś działa Rada Polonii Świata, która jest organem zrzeszającym największe organizacje polonijne" - powiedział marszałek Senatu.

Wyraził też radość, że po pewnym okresie niezbyt aktywnej działalności Rady "nowe jej władze z prezesem Kuczyńskim nadadzą nowego dynamizmu i impetu tej strukturze".

Pastusiak zapewnił, że wkrótce zostanie powołana Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu RP. Dodał, że jej celem będzie utrzymywanie więzi pomiędzy społecznością polską i strukturami Rady Polonii na całym świecie oraz "przybliżanie współpracy między Polonią i Polakami w świecie a macierzą".

"Cieszymy się z tego, że zakończone obrady Rady Polonii Świata doprowadziły do konsolidacji organizacji polonijnych. Cieszymy się, że stało się to pod polskim niebem, a nie gdzieś na obczyźnie" - powiedział Pastusiak.

Dodał, że liczy na bardzo dobrą, konstruktywną współpracę z Radą, gdyż "Senat uważa się za opiekuna Polonii i Polaków za granicą".

Marszałek przekazał pamiątkowy medal Senatu RP na ręce nowego prezesa Rady Polonii Świata Lesa Kuczyńskiego. "Medal to orzeł senacki, którego oryginał znajduje się w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu" - powiedział Pastusiak.

Marszałek Senatu otrzymał od Rady pamiątkowy znaczek USA, symbolizujący tragedię 11 września.

Les Kuczyński, dziękując marszałkowi za zaproszenie i wyróżnienie, powiedział m.in.: "Reprezentujemy najważniejsze grupy etniczne Polaków poza krajem. Jesteśmy tu, pracujemy dla dobra Polonii i dla dobra Polski".

Rada Polonii Świata powstała w 1978 roku w Toronto pod nazwą Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata, a jej głównym celem była walka o niepodległość Polski. W 1992 roku na zjeździe w Krakowie zmieniono jej nazwę na Radę Polonii Świata i dopuszczono do udziału organizacje polonijne z krajów byłego bloku komunistycznego.

W obecnej chwili do RPŚ należą organizacje centralne prawie wszystkich krajów osiedlenia Polonii i Polaków oraz organizacje o zasięgu światowym. W ciągu 24 lat swojej działalności zorganizowana Polonia Świata organizowała wiele akcji pomocy krajowi, broniła dobrego imienia Polski i Polaków, wstawiała się u rządów krajów osiedlenia na rzecz wstąpienia Polski do NATO, a teraz do Unii Europejskiej.

Polonia na całym świecie to około 15 mln osób polskiego pochodzenia. Na całym świecie istnieje około 3 tys. organizacji polonijnych.(PAP)