dyrektor Biura RPS
Zbigniew Kostecki

13 pazdziernik 2007

zgodnie z decyzja Walnego Zebrania w Warszawie w dniu 27 wrzesnia rozpoczynam 
weryfikacje organizacji bedacych czlonkami Rady Polonii Swiata
Nastepne Walne Zebranie planowane jest na koniec maja 2008

Bardzo prosze o pomoc wszystkie organizacje!!!!

AUSTRALIA (11.11.2003  uakt 13.11.06, 03.11.2007)  (czlonek PRPS) - (RKpSenacie)
Rada Naczelna Polonii Australijskiej - www.polish.org.au  
(strona dziala ale sa duze braki we wpisach 04.11.2007)
The Polish Community Council of Australia Inc. -  polonia.au@gmail.com
(04.11.2007)
obecna kadencja trwa do czerwca 2009,  zerzesza 22 organizacje 
Prezes: Andrzej Alwast  - varanda@optusnet.au ,   council@polish.org.au 
V-ce Prezes: Ita Szymanska -  poltrans@optusnet.com.au
(13.11.06)
P.O. Box 705, Civic Square,  ACT 2608
Tel.: +61-2-6241 4501, Mob: +61-401 5454 59

Czlonek zarzadu:
Wlodzimierz Wnuk delegat na III Zjazd - wwnuk@alphalink.com.au

w dniu14. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu , drugi mail Wnuk - 03.11.2007, Alwast
otrzymale odpowiedz Ity oraz Wlodka! Dziekuje 

AUSTRIA (11.11.2003 uakt 17.10.2007, 16.03.2008)
Wspolnota Polskich Organizacji w Austrii - Forum Polonii 
http://www.forumpolonii.at/home.htm
Boerhaaveg 25/5, A 1030 Wiedeń 
 
Tel.: +43-1-710-5895, Fax : +43-1-710-58-95 , Tel kom.: +43-6763292135
Prezes -  Andrzej Lech  - E-mail: a.lech@kabsi.at
Vice-prezes Krzysztof Sieranski - krzysztof.sieranski@dioezese-linz.at 
Skarbnik Mariusz Michalski
Sekretarz mag. Alina Majewski

archiwum
Vice prezes: Ing. Piotr Lesniak
dr. Andrzej Pawłowski 
Piotr  Radowski

w dniu14. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, odpowiedz 16.10.2007 i 16.3.08
BELGIA
Zjednoczenie Polskie w Belgii - Rada Polonii Belgijskiej
(02.10.2002 uakt. 27.01.2008)
rue A. Campenhoute 39, B 1050 Bruxelles,  Tel.: +32-2-538 1886
Prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii - W.R. Dropinski  
Tel.:
+32 (0)71 878998 fax +32 (0)71 810 586

Prezes Rady Polonii Belgijskiej - Krzysztof Bystram -
k.bystram@skynet.be
V-ce Prezes - Izabella  Czetwertynska
V-ce Prezes - Jozef Ptaszynski
Skarbnik - Jan Bielecki 
Sekretarz - Alicja Bialkowska Ptaszynska
czlonek Zarzadu Wieslaw Cielan, Pawel Kaczmarek 


w dniu14. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu , rowniez do innych organizacji, powtorka do Krzyzstofa 3.11.07, ponownie 20.01.2008 uakt 27.01.2008
BIALORUS (czlonek PRPS)
Zwiazek Polaków na Bialorusi  www.zpb.org.pl 
Prezes od 13 marca 2005: Angelika Borys
- E-mail: zpb@zpb.org.pl 
Tel. kom.: +375-2931 87555

Zarzad Glowny w Grodnie
230023 Grodno, ul. Budionnego 48 A
Polonijne Centrum Biznesu i Turystyki
Tel.: +375 73-17-70, +375 73-05-33; Tel/Fax: +375 73-17-43archiwum
Prezes do 12 marca 2005 : Dr Tadeusz Kruczkowski, Grodno,  ul.Gorkiego 62
E-mail: tkruczkowski@yahoo.com
Tel.: +375-315423, Fax: +375-720075
Dom Polski -  dyrektor Jozef Porzecki (29.10.2001)
Konstantz  Tarasiewicz

w dniu16. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, nastepny mail 03.11.2007, 20.01.2008
Informacja poprawiona 24.01.2008

BOSNIA I HERCEGOWINA
Wspolnota Obywateli Polskiego pochodzenia
Stupine B-5 ul. 6 (19), Tuzla 
(29.09.2002)
Prezes - Branka Ilic  - E-mail: partner@partner.ba

w dniu16. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, ponownie 20.01.2008, 27.01.2008

BRAZYLIA
Przewodniczacy USOPAL - Jan Kobylanski - V-ce przewodniczacy RPS 
www.usopal.com 
Marian Kurzac - Prezes "Uniao Juventus" - Sekretarz Generalny OSOPAL
Rua Carlos de Carvalho, 2100
80730.201 Curitiba - Brasil
Tel.: +5541-343 7742, Fax: +5541-246 4233
E-mail: mkurzac@brturbo.com.br
  - nieaktualny 16.10.07

w dniu16. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, zwrot maila, pytanie w Peru
BULGARIA (11.11.2003 uakt. 17.10.2007)  okolo 400 osob, zarej. sadownie
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe im. Wladyslawa Warnenczyka w Bulgarii
T.z
1202 Sofia, ul. Pop Bogumil 23 office 7, Bulgaria
Prezes: Marek Soroczynski (od 23.0.2007), E-mail: psko@abv.bg 
V-ce Prezes: Beata Giergiewa
Skarbnik: Maria Przybyla-Daczewska - E-mail: maria.daczewska@abv.bg 
(akt)
Sekretarz: Urszula Bogdanowa

archiwum
Prezes Stanislaw Haftarczyk  (od 15.10.2005)
E-mal: warnenczyk@kapucini.net i shaftarczyk@abv.bg 

Prezes do 15.10.2005:  Urszula Milczewska - E-mail: psko@nat.bg 
BG 1000 Sofia, P.O. Box 178
Tel/Fax: +359-2-745-695, Fax: +359-887 481200
w dniu16. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu odpowiedz 17.10.07

CHORWACJA (11.11.2003 uakt. 28.01.2008 i 16.03.2008)
POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE «FRYDERYK CHOPIN» W RIJECE
POLJSKA KULTURNA UDRUGA «FRYDERYK CHOPIN» RIJEKA
Adres:
Korzo 35, 51 000 Rijeka – Chorwacja
Tel/fax.: 00 385 51 214 707
Komórka: 00 385 91 251 69 52
E-Mail adres: chopin.ri@hi.t-com.hr 
web: www.chopin-ri.hr 
Zarejestrowano dnia 6.12.2000 roku w Urzędzie Wojewódzkim prim-gor. w Rijece
Zarząd:
Prezes:
Lilianna Hanna Tolj do 30 września 2008 roku
kom. 00 385 91 251 69 52, 00 385 98 91 22 414
wiceprezes: Ewa Janina Lončar; kom. 00 385 91 764 86 82
Członkowie:
Jadwiga Premužić, Dorota Sadurska Poljak i Wanda Nowak Rajačić
skarbnik: Dorota Sadurska Poljak

Ilość członków: 40 osób
Regon:1531280
Nr konta: 2340009-1100235831, Privredna Banka Zagreb

archiwum:
Polskie Towarzystwo Kulturalne “Mikolaj Kopernik”   www.ptk-zagrzeb.hr 
ul. Mesnicka 6 dv;  10000 Zagreb, Croatia
ul. Mareticeva 6, 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385-1-667 2947
Fax: +385-1440260
Prezes - Walentyna Loncaric  (do wyborow w lutym 2008)
E-mail: kopernikzg@yahoo.com
Z-ca przewodniczacej Walentyna Loncaric
Z-ca Lidia Cieslinska Zivcic


w dniu18. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, ponownie 20.01.2008, ponownie 27.01.2008
uzupelnione 28.01.2008

CZECHY (11.11.2002)

Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Kongres Polaków w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem obywatelskim, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz reprezentuje polską mniejszość narodową w stosunku wobec społeczeństwa większościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC.

Nasza organizacja powstała w marcu 1990 roku i w czasie swej działalności nieustannie poszerza zakres swojej aktywności. Do najważniejszych działań Kongresu Polaków w RC należy wydawanie gazety Głos Ludu (www.glosludu.cz) jak również książek autorów polskich piszących w Czechach. Kongres Polaków w RC prowadzi Ośrodek Dokumentacyjny, w którym gromadzone są zbiory i materiały archiwalne dotyczące historii i współczesności Polaków zamieszkujących tereny Republiki Czeskiej. Zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych (od roku 2003 ankieta Tacy jesteśmy - prezentacja dokonań członków mniejszości polskiej w RC), warsztaty młodzieżowe - teatralne, dziennikarskie, historyczne, europejskie. Kongres prowadzi witrynę internetową www.polonica.cz

Jako organizacja, mająca na celu dbanie o rozwój interesów polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej, zrzesza 28 polskich organizacji, które złożyły swój akces do Kongresu a ich przedstawiciele tworzą tzw. Radę Przedstawicieli..

Organem wykonawczym Kongresu Polaków jest dziewięcioosobowa Rada Kongresu Polaków, 
której prezesem jest 
Mgr. Józef Szymeczekkongres@polonica.cz 
a wiceprezesem 
Mgr Tadeusz Wantuła.

Kontakt:
Komeńskiego 4,
737 01 Czeski Cieszyn
Tel., fax: +420-558 711 453

www.polonica.cz

Pracownicy:
mgr Roman Kaszper,  kongres@polonika.cz 
szef Kancelarii KP
tel.: +420 558 711 453
gsm: +420 722 912 663
mgr Aneta Roszka, kancelaria@polonika.cz 
sekretarka
tel: +420 558 711 453
mgr Marian Steffek, osrodek@polonica.cz 
pracownik naukowy Ośrodka Dokumentacyjnego KP
Tel: +420 558 711 453

archiwum:
Domy Polskie Polskiego Zwiazku Kulturalno-Oswiatowego
http://www.pzko.cz
Zarzad Glowny: CZ 73721 Cesky Tesin, ul.Strelnicni 28
Tel/Fax: +420-558-711 582 - dyrektor Biura Dr Bohdan Suchanek
Prezes Zarzadu Glownego
Zygmunt Stopa 
E-Mail: zg@pzko.cz
Michal  ChrzastowskiI, Henryk  Cieslar


w dniu18. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, ponownie 20.01.2008, odpowiedz marzec 2008, Roman Kaszper

DANIA (11.11.2003 uakt 22.02.2008)
Federacja organizacji polskich i polsko-dunskich w Danii "Polonia" -
9 organizacji członkowskich
Ostatni zjazd: 17.11.2007 -
Następny zjazd: 3.10.2009
http://www.federacja-polonia.dk/
Worsaaesvej 7, 4.th., DK 1972 Frederiksberg C
Tel./Fax: +45-35 39 3330, 
Przewodniczacy - Roman Smigielski
E-mail: roman@smigielski.dk  

Zarząd:
Przewodniczący Roman Śmigielski, Frederiksberg
Wiceprzewodniczący Marek Kozoń, Aalborg
Skarbnik Józef Szuster, Nęstved
Sekretarz Torsten Elsvor, Rųdby
Sekretarz Małgorzata Pawłowicz, Aalborg
Członek zarządu Lidia Szuster, Nęstved
Członek zarządu Marek Kocuba, Nykųbing Falster

w dniu18. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu,ponownie 20.01.2008  ponownie 27.01.2008, 22.2.2008 nastepne zapytanie na nowy mail, odpowiedz 23.02.2008

ESTONIA (11.11.2003 uakt. 20.11.2006)
Zwiazek Polakow w Estonii "Polonia" 
http://www.polonia.ee/
 
Kuninga 4, EE 10146 Tallinn, Tel/Fax: +372-631 4694
E-mail: polonia@infonet.ee

Zwiazek Polaków w Estonii “Polonia” - 
http://www.polonia.ee                             czlonek RPS
Aktualny Prezes: Halina Krystyna Kislacz  
(02.02.2006 uakt. 16.03.2008)
E-mail:  halina.kislats@mail.ee

Archiwum:
prezes do 2006 Alicja Pajur (16.10.2004)
poprzedni prezes Ryszard Sondowicz 
(04.04.2002)
poprzedni Prezes - obecnie honorowy Tatiana Danielewicz-Muna

w dniu18. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, 
skorygowalem na podstawie informacji Natali Sindeckiej, prezes potwierdzila dane w marcu 2008

FINLANDIA (11.11.2003 uakt 20.01.2008)
Zjednoczenie Polskie w Helsinkach od 3.4.1917     (11.11.2003 uakt. 27.01.2008)
(po wyborach 20 stycznia 2008)
Prezes:  Michal Zielinski
E-mail:
zpolskie@polonia-finlandia.fi   
                   czlonek      EUWP
Zjednoczenie Polskie i Helsingfors -                      czlonek        RPS od 2002r
00121 Helsinki 12, Pl. 279
Tel.:+358-940-749-4930,
 
http://www.polonia-finlandia.fi/


w dniu 20.01.2008 prosba mailem o korekte wpisu trzymalem od nowego Prezesa 26.01.2008)
FRANCJA
Stowarzyszenie NAZARETH Familie - Szkola Nazareth
(29.09.2002)
dyrektor : Maria-Krystyna Orlowicz-Sadowska 
E-mail: nazareth.famille@libertysurf.fr
20, rue Marcellin-Berhelot, F 93160 Noisy-le-Grand
Tel.: +33-1-4303 3833, Fax: +33-1-4305 8315
Tel. kom: +33-06269 1383

KONGRES POLONII FRANCUSKIEJ - podobno jest czlonkiem RPS  (23.10.2007)
Prezes Francoise Aghamalian-Konieczna
Espace Lumiere
39, rue Elie Gruyelle
62110 Henin-Beaumont
E-mail: conseildelapoloniadefr@nordnet.fr ,
E-mail  polonia.france@wanadoo.fr
Tel.: +33-664 156 346

w dniu18. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu
do Staszka Aloszko, oraz na liste mailowa
informacje otrzymalem
z Domu Polonii mailem dnia 23.10.07

KANADA (czlonek PRPS - RKpSenacie)  (11.11.2003 uakt 18.10.2007)
Kongres Polonii Kanadyjskiej - http://www.kpk.org  
czlonek Prezydium RPS 5 mandatow
288 Roncesvalles AvenueToronto, Ontario,Canada M6R 2M4
Tel: +1-416-532-2876, 532-7197  Fax: +1-416-532-5730
Aktualny Prezes od 07.11.2006: 
Prezes: Wladyslaw Lizon, E-mail: kongres@kpk.org 
V-ce Prezes - Jaroslaw Nowinka, E-mail: jnowinka@noetic.ca 

Archiwum
Prezes: Grzegorz Sobocki (od 20 listopada 2002 do listopada 2005)
E-mail: president@kpk.org
Rzecznik prasowy Urszula Madej-Wojnarowicz
E-mail: Kongres@kpk.org
wg najnowszych informacji Prezes Sobocki jest od listopada 2005 odwolany!                 26.02.2006
Funkcje Przewoniczacego powierzono Panu Lizoniowi! 
(dane te sa sprawdzane droga mailowa i telefoniczna)

w dniu18. 10 2007 zweryfikowalem dane KPK wg posiadanych informacji z III Zjazdu 

KAZACHSTAN RKpSenacie
Zwiazek Polakow Kazachstanu
prezes prof Jan Zinkiewicz -
delegat  na II Zjazd Polonii, rps
29.09.02
ul. Choruzej 30, Almaty rn. Medeuski          (05.05.2001) 
Tel.: +7-3272-684167
tel grzecznosciowy
Kontakt: ks Kurylowicz - rybak63@mail.kz 

w dniu21. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, jest kontakt z ks Kurylowiczem, ponownie mail 20.01.2008 oraz 27.01.2008

LITWA
Zwiazek Polakow na Litwie (ZPL) Prezes: Edward Trusewicz
(15.11.2006)
Zarzad Glowny, Naugarduko 76, LT 2006 Vilnius, Tel./Fax: +370-5-2331056
E-mail: zpl@delfi.lt 
Michal Machiewicz  

Archiwum
Michal Mackiewicz
  (po IX Zjezdzie) (20.01.2003 do 2006)
Zarzad Glowny, Naugarduko 76, LT 2006 Vilnius, Tel./Fax: +370-5-2331056
E-mail: zpl@delfi.lt  

w dniu 21. 10. 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, ponownie 20.01.2008 i 27.01.2008

ŁOTWA
Zwiazek Polaków na Lotwie 
Prezes Wanda Krukowska - wanda.krukowska@inbox.lv 
Al. Atbrivosanas 103-52, LV-4600 Rezekne
Tel.: +371-4603342, 4623139, Fax: 371-4624483

w dniu21. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, ponownie 20.01.2008

MOLDAWIA
Stowarzyszenie Polaków w Moldawii 
(01.10.2002)
Mlodo-Polska Izba Handlowo-Przemyslowa
2001 Chisinau, str. Bulgara 24/a
Tel.: +373-2-504 106; Fax: +373-2-26 55 68

Archiwum
Edward Jaroszewski Prezes - delegat na II Zjazd Polonii

w dniu23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, zapytanie wyslalem do A. Boguckiej

NIEMCY - (11.11.2003 uakt 21.10.2007)   (czlonek PRPS)
czlonek Prezydium RPS 3 mandaty

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech - http://www.polonia.org/konwent.htm 
Piotr Maloszewski - Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Kongres Polonii Niemieckiej T.z  (28 organizacji)  www.kongres.org
Zbigniew  Kostecki - Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej T.z - Dyrektor Biura RPS
E-mail: kostecki@via.de - czlonek Prezydium Rady Polonii Swiata
NORWEGIA (11.11.2003 uakt 03.11.2007) jesien 2008 walny zjazd?
Zwiazek Polakow w Norwegii, Prezes Jerzy Jankowski
Blunkeslettveg 5 B, N 1809 Askim
Tel.: +47-69-884-897,   
E-mail:  
jerzy@c2i.net
www.home.no/zwiazek-polakow

w dniu23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, mailowe pytanie wyslalem do Jerzego Jankowskiego
potwierdzone dane mailem

ROSJA  (11.11.2003, uakt 03.11.2007, 03.03.2008)  Kadencja 5-letnia do 2012
Polska Federalna Autonomia Narodowo-Kulturalna "Kongres Polakow w Rosji" 
zalozona przez III Zjazd KPWR  1 grudnia 2002 r., wprowadzona do
Federalnego Rejestru Stowarzyszen Ministerstwa Sprawiedliwosci Federacji Rosyjskiej 11 sierpnia 2003 r.
Stowarzyszenie Kulturalne"DOM POLSKI"
Po IV Zjezdzie Kongresu Polakow w Rosji wybrano wladze: 
Prezes Halina Subotowicz-Romanowa delegat na II Zjazd Polonii, III Zjazd Polonii
RU 123557 Mockba, ul. Klimaszkina 4 k. 142
Tel.: +7-2311638, Tel/Fax: +7-2311639
E-mail: piotrromanow@yandrex.ru 
V-ce Prezes: Seriusz Fiel (Tiumen)
V-ce Prezes: Sergiusz Leonczyk (Abakan)
V-ce Prezes: Jan Jankowski (Saratow)
V-ce Prezes: Wioletta Mackiewicz (Moskwa)

w dniu23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu
, maila wyslalem do Prezes Haliny Subotowicz-Romanowej, mail 03.11.2007, ponownie 20.01.2008 bez odpowiedzi, uaktualizowano na podstawie listu EUWP nr 1

RUMUNIA
Zwiazek Polaków w Rumunii “DOM POLSKI”  (29.09.2002)          
Ghervazi Longher    Prezes Zwiazku Polakow w Rumunii
str. Ion Voda Viteazul 5, 5800 Suceava
Tel./fax: +40-30 52 03 55
Stanislawa Jakimowska - V-ce Preze
s

w dniu23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, mail do Prezesa Loghera

RPA
RADA POLONII AFRYKA POLUDNIE - Polish Council in Southern Africa
(RKpSenacie)
P.O.BOX 194, Camps Bay, 8040 RPA
Prezes: Jakuszko Jaroslaw - E-mail: jakuszko@iafrica.com
(04.11.2007)

archiwum:
Prezes - J.Dubla Kalinowska delegat na II Zjazd Polonii
Tel.: +27-21-438-1248, Fax +27-21-438 6138
Tel. kom: +27-834561994, E-mail: dubla@new.co.za
V-ce Prezes – L. Wierzbicka

w dniu23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, mail do Jarka Jakuszko
- mail ponaglajacy 03.11.2007 odpowiedz 4.11.2007

SLOWACJA  (16.03.2008)

Forum Polsko-Słowackie
ul. Furdekova 14
851 03 Bratislava
www.slovakforum.eu 
E-mail: slovakforum@slovakforum.eu
Prezes - Joanna Matlo
ňovį
Tel.: +421 903 246 994

informacje marzec 2008 od Matlonowej - czlonkowstwo w RPS?

SZWECJA (11.11.2003)
Kongres Polakow w Szwecji - Polska Kongressen i Sverige

http://www.polskakongressen.org      
P.O.box 75, SE 730 50 Skultuna
Tel.: +46-21-38 30 60, mobil: +46-70 71 72 114
Fax: +46-21-38 30 70
Prezes - Michal  Bieniasz - E-mail: prezes@polskakongressen.org

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Maria  Olsson

w dniu 23. 10 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, do Prezesa Michala Bieniasza, ponownie 27.01.2008
SZWAJCARIA
ZOP - Zwiazek Organizacj Polskich  11 organizacji - nowe wybory wiosna 2008 -
(18.08.2002 uakt 05.11.2007)
organizacje nie podlegaja rejstracji

Prezes dr Jan Pyszko - Email: janpyszko@tiscali.ch
(04.11.2007)
Im Nonnengärtli 16, 4102 Binningen BL
Tel: +41-61 421 15 88

w dniu04. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu - odpowiedz mailem 5.11.2007
UKRAINA (czlonek PRPS)
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
(03.05.2001) 
79000 Lwów, ul. Slowackiego 1

Poczta Gl. Spt. 51, Tel/Fax: +38-032-272 7430
Prezes Emilia Chmielowa - delegat na IIi III Zjazd Polonii - V-ce Przewodniczaca RPS
Teresa Dudkiewicz (delegat na zjazd prezesow EUWP 2001)
Adam   CHLOPEK

w dniu 03. 11 2007 wyslalem zapytanie poczta w sprawie weryfikacji wpisu
URUGWAJ
USOPAL  
UniaStowarzyszen i Organizacji Polskich w Am. Lacinskiej- 
www.usopal.com
zbyszeksulsopot@poczta.onet.pl

sekretarka: Elzbieta Lutomska

w dniu03. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu do Zb. Solatyckiego
WEGRY
Ogólnokrajowy Samorzad Mniejszosci Polskiej na Wegrzech
(29.09.2002)
I Stoleczny Samorzad Mniejszosci Polskiej w Budapeszcie
Akademia u. 1-3 III.em. 344, H-1054 Budapest
Tel/Fax: +36-1302 5116, +36-1153 4444 322
Privat: +36-1175 8208, Dr Sutarski Konrad
Polonia Wegierska  (12.11.2001)
Elzbieta Molnarne

w dniu03. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu doPrezes Molnare
WIELKA BRYTANIA  (11.11.2003 uakt 04.11.07)  (czlonek PRPS)  ostatnia kadencja 17.03.2007 do marca 2009
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii - prezes Jan Mokrzycki 
Federation of Poles in Great Britain - http://www.zpwb.org.uk/ 
(04.11.2007), E-mail: office@zpwb.org.uk 
240 King Street, (metro Hammersmith) GB London W6 0RF  AKTUALNOSCI 
(27.03.2001)
Tel.: +44-181-741 1606 Fax: +44-181-741 5767
Prezes Jan Mokrzycki - E-mail: jan-mokrzycki@ntlworld.com
V-ce Prezes Helena Miziniak - hmiziniak@googlemail.com 
V-ce Tadeusz Stenzel
Sekretarz Generalny Maria Kruczkowska Young
Skarbnik Krystyna Ostaszewska

E-mail: webmaster@zem.co.uk

w dniu04. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu (Jan Mokrzycki)
WLOCHY (11.11.2003uakt 03.11.2007)
Associazione Generale dei Polacchi in Italia (zebranie wyborcze koniec marca 2008)
Zwiazek Polakow we Wloszech - www.polonia-wloska.org 
(ostatnia publikacja 11.03.2007)
Zwiazek jest federacja organizacji i instytucji spoleczno-kulturalnych polonijnych,
polsko-wloskich i wlosko-polskich, dzialajacych bez checi zysku.
Via Piemonte 117, 00187 Roma
Tel/Fax.: +39-064814263 
E-mail: biuletyn@polonia-wloska.org 
E-mail: zpww@polonia-wloska.org
Prezes: obecnie Vacat - do 2007  Mieczyslaw Rasiej

w dniu03. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu na mail jak wyzej, ponownie 20.01.2008,
informacja z Biuletynu Polonii Wloskiej 02.02.2008, potwierdzenie 10 marzec. 2008
USA - (czlonek PRPS - 12 mandatow) RKpSenacie
Les  Kuczynski - les.kuczynski@pna-znp.org Prezes Rady Polonii Swiata
Kongres Polonii Amerykańskiej, Biuro Narodowe 
czlonek Prezydium RPS 12 mandatow
Prezes KPA - Spula Franciszek - steve.biesiad@pna-znp.org 
5711 N. Milwaukee Ave., IL 60646-6294 Chicago
Tel.: +1-773-763-99-44
, Fax : +1-773-763-71-14
E-mail : pacchgo@mindspring.com
http://www.polamcon.org
Delphine Lytell, Witold Lukaszewski,
Hilary Czaplicki, 
Paul Sosnowski,
Edmund J. Kotula, Lawrence R. Wujcikowski, 
Michael M. Dutkowski, Sophia Miskiewicz,
Brian D. Rusk
Wojciech Wierzewski
Feliks  Bruks
Jozef  Bulat  obserwator - radca prawny RKpSenacie
Richard  Ciskowski
Irena  Przyluski
Alex  Przypkowski 
Henryk  Roztoczynski - wcpolmd@comcast.net 
Anna  Rychlinska 

Archiwum:
Władze Zarządu : Edward J. Moskal  Prezes
Jozef  Bulat delegat KPA do Prezydium RPS
EUWP - (czlonek PRPS) RKpSenacie   (13.11.2003 uakt 04.11.2007)
Europejska Unia Wspolnot Polonijnych
Rat der Polnischen Gemeinschaften in Europa
Council of the Polish Communities in Europe
http://www.polonia.org/euwp.htm
Prezydent
(od 28.11.06) Tadeusz Pilat - E-mail: t.a.pilat@bredband.se 

Archiwum:
do 28.10.2006
Prezydent Helena Miziniak delegat na II Zjazd Polonii  - V-ce Przewoniczaca RPS
240, King Street, GB London W6 ORF
Tel.: +44-181-741 1606, Fax: +44-181-741 576
E-mail: helena@miziniak.fsnet.co.uk

SPK - (czlonek PRPS)
Stowarzyszenie Polskich Kombatantow Federacja Swiatowa SPK 
(29.09.2002 uakt 22.09.2007)         
Polish Ex-Combatants Association -delegat na RPS 29.09.02,  27.09.2007 
Czeslaw Maryszczak
  - E-mail:  chez.maryszczak@btopenworld.com
240, King Street, GB London W6 ORF
Tel.: +44-181-741 1911, Fax: +44-181-748 4558
posiada oddzialy w nastepujacych krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja,Hiszpania, Holandia, 
Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wlochy, Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, 
Kongo, Meksyk, Nowa Zelandia, RPA, USA

w dniu03. 02 2008 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu
USOPAL - (czlonek PRPS) RKpSenacie
Unia Stowarzyszen i Organizacji Polskich Ameryki Lacinskiej 
- www.usopal.com  
(USOPAL) - 
(2005-2007)                (uakt 2
7.11.2006)7.11.2006, 03.03.2008)
Prezes Jan Kobylanski  czlonek
Prezydium Rady Polonii Swiata
Eduardo Paprocki - Zastepca Prezesa

Andrzej Zablocki (Chile) - Zastepca Prezesa
O. Jerzy Morkis (Brazylia)
Sekretarz Generalny - Marian Kurzac (Brazylia, Curitiba)
Union de sociedades y Organizaciones            czlonek RPS
Polacas en America Latina
21, de Setiembre 3132, P.O.Box 1717 - Montevideo
Tel.: +5-982-7103712, Fax: +5-982-7111903
22-25 listopada 2007 odbyl sie w Urugwaju XIII walne zebranie USOPAL-u (ponad 200 delegatow)
sekretarka: Elzbieta Lutomska - jak nizej
Biuro: Lidia Barcewicz - E-mail: USOPAL@netgate.com.uy
Przedstawiciel w Polsce: Solatycki Zbigniew - zbyszeksulsopot@poczta.onet.pl 

Archiwum
Ks. Andrzej Wegrzyn Sekretarz (w kadencji do 2005)

w dniu03. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu, prosba 03.03.2008 aktualne dane USUPAL-u
ZHP - (czlonek PRPS)
Zwiazek Harcerstwa Polskiego Polska YMCA 
(29.09.2002)
Przewodniczaca Barbara Zdanowicz
23/31 Beavor Lane, GB London W6 9AP
Tel.: +44-181-748 8006
46/47 Kensington Gardens Square, GB London W2 4BA
delegat na Zebranie Rady Polonii Swiata 
Edmund Kasprzyk
Branzowe organizacje swiatowe przyjete do Rady Polonii Swiata na Zebraniu 
Prezydium Rady w dniu 1 i 2 maja 2005 w Warszawie
Swiatowa Federacja Polskich Kobiet (11.11.2003)
Prezes od maja 2002 -
Anna Szufnara
E-mail: aszufnara@hotmail.com
7 Inchcliffe Crest. Toronto, On M9P 2M9 
Tel.:  +1-416-245-5825 fax 416-2459814

Archiwum:
Prezes do maja 2002 - Iwona   Bogorya-Buczkowska 

E-mail: ybogorya@netcom.ca

w dniu04. 11 2007 wyslalem zapytanie mailowe w sprawie weryfikacji wpisu na mail jak wyzej, ponownie 20.01.2008
Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (25.06.2006, 04.11.2007)
http://www.polmed.org/
Prezes: Prof. med. Jan Borowiec, E-mail: jan.borowiec@home.se

Archiwum:
Poprzedni Prezes : Kuba Bodziony do czerwca 2006 roku

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:

AUSTRALIA (11.11.2003  uakt 13.11.06)  (czlonek PRPS) - (RKpSenacie)
Rada Naczelna Polonii Australijskiej - www.polish.org.au  
The Polish Community Council of Australia Inc. - 
Prezes Dr Janusz Rygielski - E-mail: Rygielski@uq.net.au
PO Box 10595, Adelaide Street,  Brisbane Qld 4000
Tel.: 07-3288 1605, Fax: 07-3288 5360
(po XXXV Zjezdzie 7-8 czerwca 2003)
Kontakt:Ita Szymanska - poltrans@optusnet.com.au (13.11.06)