przygotowanie Walnego zebrania Wyborczego Rady Polonii Swiata 29.09.2002

spotkanie Komisji do Rektywowania Rady Polonii Swiata w Warszawie w dniu 17-18 listopada 2001

Propozycje Reaktywowania RPS   2001
Budapest  Rada Polonii Swiata 1998
Projekt Statutu KPA