rkps100206.htm

Rada Konsultacyjna Polonii 15.11.2003

Sklad Rady Konsultacyjnej :

Piotr Maloszewski - Niemcy
Angelika Borys _ Bialorus
Helena Miziniak - EUWP
Leszek Szybisz - Argentyna
ks. Bogdan Wilkaniec - RPA
Emilia Chmielowa - Ukraina
Jan Zinkiewicz - Kazachstan
Wlodzimierz Wnuk - Australia i Nowa Zelandia

Bogdan Borusewicz - Marszalek Senatu
Andrzej Stelmachowski - Wspolnota
Zbigniew Romaszewski - PIS