REZOLUCJA

VIII ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

W TARNOWIE 5-11 WRZEŚNIA 2000

Do Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie

 

Uczestnicy VIII Światowego Forum Mediów Polonijnych z 32 krajów świata zwracają się z uprzejmą prośbą do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej o poparcie projektu Ustawy o Obywatelstwie w wersji senackiej – uznania prawa do podwójnego obywatelstwa i posługiwania się odpowiednimi dokumentami.

Jesteśmy przekonani, że ustawa w tej wersji służyć będzie dobrze zarówno krajowi jak i kilkunastomilionowej Polonii Świata.

Wierzymy, że dobro Polonii Świata jest bliskie sercu każdego Posła, jest sprawą ponadpartyjną, broniącą również polskiej racji stanu.

Uczestnicy VIII Forum:

KRAJ PODPIS

89 podpisow z 32 krajow !!!!