rezolucja4.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

 

 

Rezolucja (4)

RADY POLONII ŚWIATA

 

przeciwko budowie „Centrum Przeciw Wypędzeniom” z siedzibą w Berlinie

 

Prezydium Rady Polonii Świata
zebrane na posiedzeniu w dniach 13-14 listopada 2003r. w Warszawie

 

zajmuje zdecydowanie krytyczne stanowisko i protestuje wobec zamiarów powołania przez Związek Wypędzonych Eriki Steinbach „Centrum Przeciwko Wypędzeniom” z siedzibą w Berlinie.

Jest to niewłaściwe podejście do interpretacji historii stawiające na równi najeźdźców i ofiary. Decyzja o powojennych przesiedleniach Niemców została podjęta w przez przywódców czterech mocarstw na konferencjach w Jałcie Poczdamie. Konsekwencji tego nie można równać ze zbrodniami dokonanymi przez nazistowskie Niemcy.

 

Przewodniczący Rady Polonii Świata
                Mec. Les Kuczyński