rezolucja1.htm

 

RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

 

 

 

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

Mec. Les Kuczyński - Przewodniczący

Rezolucja (1)

RADY POLONII ŚWIATA

Prezydium Rady Polonii Świata
zebrane na posiedzeniu w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2003 roku oświadcza:

 

Prezydium Rady Polonii Świata popiera stanowisko władz RP w sprawie proponowanej Konstytucji Unii Europejskiej. Zdecydowanie uważamy, że w preambule Konstytucji Unii Europejskiej powinien znaleźć się zapis odnoszący się do chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej.

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej szczególnie leży nam na sercu dobro tej części narodu polskiego, która znajdzie się poza Unią.

Z niecierpliwością czekamy na realizację - zawartych w „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą” - zadań na rzecz uzyskania przez polską grupę etniczną statusu mniejszości narodowej w Niemczech i Austrii oraz statusu narodu represjonowanego w Rosji jako spadkobiercy ZSSR, jak również interesów Polonii i Polaków w zawartych przez Polskę traktatach międzynarodowych. Łamanie praw polskich mniejszości narodowych na Wschodzie zobowiązuje Rząd RP do podjęcia radykalnych kroków celem egzekwowania ich praw. W tym celu oczekujemy od Rządu i Władz RP podjęcia zdecydowanych kroków.

Przewodniczący Rady Polonii Świata
Mec. Les Kuczyński