strona w budowie od 10.12.2000

REMP - "Młode pokolenie w Radzie Europejskiej"

Rada Europejskiej Młodzieży Polonijnej - REMP 

Na IV Zjeździe została powołana Rada Europejskiej Młodzieży Polonijnej. REMP jest Radą działającą u
boku EUWP i zgodnie ze statutem EUWP. 
Małgorzata Sztuka w przedstawionym referacie na temat młodzieży wyraziła się w następujący
sposób : 
„Zgodzimy się chyba z taką uwagą, że jeśli chce się odegrać ważną rolę w przyszłości, nie można tylko liczyć na dobry
los i zbieg okoliczności. Należy się do tej roli przygotować. Trzeba nabrać potrzebnego doświadczenia, najlepiej u boku
kogoś doświadczonego. Taką szansą będzie obecność w Radzie. Wciągając młode pokolenie teraz do działalności
społecznej zapewnimy kontynuację i tu wiążącą się z tym ciągłość pokoleniową”. 

W ciągu dwóch dni obrad zapoznano się różnymi formami oraz możliwościami działalności młodzieży
polonijnej w krajach Europy, przedstawiono sytuację problemową młodych ludzi, jak również podjęto
uchwały i wytyczono wnioski w sprawie zorganizowanej działalności Młodzieży polonijnej w ramach
REMPu. Wśród reprezentowanego młodego pokolenia wspólnot polonijnych krajów EUWP
upoważniono osoby do reprezentowania REMPU w oświadczeniach publicznych. Są to: 
Józef Szemeczek( Kongres Polaków) Czechy - będzie pełnił również funkcję Sekretarza Generalnego 
REMPUu, 
Anna Karpińska (Zjednoczenie Polskie w Helsinkach) Finlandia oraz Andrzej Tutkaj
jako osoba rezerwowa. 
Podjęli się oni we współpracy z innymi przedstawicielami REMP:u stworzyć i utrzymać sieć
kontaktową wśród zainteresowanych tą formą działalności - młodych przedstawicieli wspólnot
polonijnych.


wiecej o REMP i EUWP http://www.avenet.fi/~zpolskie/euwp.html