Marszalek Senatu Profesor Longin Pastusiak powolal 14 listopada 2002 r. czlonków

Polonijnej Rady Konsultacyjnej

przy urzedzie Marszalka Senatu V kadencji. Podstawa dzialania Rady sa przepisy uchwaly Senatu z 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (Monitor Polski Nr 27, poz. 446).

W sklad Rady weszlo 9 przedstawicieli organizacji polonijnych z calego swiata, w kolejnosci alfabetycznej:

Józef Bulat            - Dyrektor Biura Kongresu Polonii Amerykanskiej;
Jadwiga Dubla      - Kalinowska - Prezes Rady Polonii Afryka Poludnie;
Jan Kobylanski      - Prezes USOPAL Organizacji Polskich Ameryki Lacinskiej; odwolany 24.03.2005
Tadeusz Kruczkowski - Prezes Zwiazku Polaków na Bialorusi;  odwolany 24.03.2005
Les Kuczynski        - Prezes Rady Polonii Swiata;
Helena Miziniak     - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
Janusz Rygielski    - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej;
Grzegorz Sobocki  - Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej;
Jan Zinkiewicz       - Prezes Zwiazku Polaków w Kazachstanie.

Zadaniem Rady bedzie wyrazanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granica. Pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej odbedzie sie 16 grudnia 2002 r. o godz. 11 w siedzibie Senatu.

24.03.2005
Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak odwołał w dniu dzisiejszym Jana Kobylańskiego, prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej oraz Tadeusza Kruczkowskiego, byłego prezesa Związku Polaków na Białorusi ze składu Polonijnej Rady Konsultacyjnej. 24.03.2005