Dodatkowe informacje: 
                                    Krzysztof Kaczmar (+48 22) 826 90 51 lub 501 128 882 
  
III edycja NAGRODY 
"PRZEDSIEBIORCZOSC DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO" 
  
W dniu 10 kwietnia 2001 r. o godz. 14.00 (do 15.30) 
w Sali im. Leopolda Kronenberga 
w I Oddziale Banku Handlowego w Warszawie SA 
przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie 
odbedzie sie uroczystosc wreczenia polskiej i miedzynarodowej nagrody 
PRZEDSIEBIORCZOSC DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO. 
  
Kierujac sie intencja uhonorowania osob zasluzonych dla przedsiebiorczosci 
oraz wypelniania w Polsce i na swiecie misji publicznej firm w sposob wspierajacy 
rozwoj spoleczny, majac zarazem na celu popularyzacje zadan statutowych Fundacji 
oraz jej Fundatora, Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako instytucji o wysokim 
prestizu spolecznym, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ustanowila doroczna 
Nagrode PRZEDSIEBIORCZOSC DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO.
Nagrode przyznaje Rada Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Laureaci 
wylaniani sa  sposrod kandydatow przedstawionych jej przez Kapitule Nagrody 
zlozona z piecdziesieciu  elektorow. 
Nagrode stanowia: dyplom honorowy wraz z obrazem Aleksandra Roszkowskiego 
oraz 2001 zlotych w edycji krajowej  i  2001 euro w edycji miedzynarodowej, 
w roku 2001.  
  
W tym roku Nagrode otrzymaja: 
  
Prof. Jerzy Dietl
Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiebiorczosci 
  
oraz 
  
Robert G. Faris 
Prezes Polsko - Amerykanskiego Funduszu Przedsiebiorczosci 
 
Dolacza oni do laureatow z lat poprzednich. Byli nimi: prof Andrzej Blikle i Juan Antonio Samaranch, prof. Krzysztof  Pawlowski i Manfred Stolpe.
Nagroda "PRZEDSIEBIORCZOSC DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO" jest wyrazem uznania dla osiagniec otwierajacych nowe szanse dla tworczego udzialu srodowiska gospodarczego w spolecznym rozwoju Polski.
 
W uroczystosci udzial wezma udzial m.in. pani Janina Ochojska szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Ambasador USA w Polsce pan Christopher Hill.  Pan Robert Faris przekaze swoja nagrode z na wsparcie akcji PAJACYK prowadzonej przez Polska Akcje Humanitarna.
 
Prof. Jerzy Dietl- ekonomista, absolwent Akademii Handlowej w Poznaniu, obecnie profesor Uniwersytetu Lodzkiego i Wyzszej Szkoly Biznesu - - National Louis University w Nowym Saczu. W latach 1989 - 91 senator Ziemi Lodzkiej. Czlonek kilku komitetow  PAN,  rad naukowych i rad nadzorczych. Interesuje sie miedzy innymi marketingiem i zarzadzaniem przedsiebiorstwem, polityka gospodarcza i zmianami strukturalnymi w okresie przechodzenia z regulacji pozarynkowej do rynkowej, ksztalceniem dla potrzeb biznesu. Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiebiorczosci. Misja Fundacji jest wspieranie rozwoju potencjalu  intelektualnego dla gospodarki rynkowej. Fundacja dofinansowuje rozne formy szkolen i publikacje z dziedziny ekonomii i zarzadzania, organizuje konkursy i konferencje, przyznaje stypendia, wspiera badania w zakresie problematyki edukacji na potrzeby gospodarki rynkowej. W ciagu 10 lat dzialalnosci, przyznajac ponad 1400 grantow, Fundacja przeznaczyla na realizacje tych zadan okolo 16 milionow zlotych.
 
Robert G. Faris, prezes Polsko - Amerykanskiego Funduszu Przedsiebiorczosci.  Od 10 lat Fundusz inicjuje programy pozyczkowe, z ktorych skorzystalo kilkadziesiat tysiecy prywatnych przedsiebiorcow i  wprowadzil na rynek polski instytucje kredytu hipotecznego. Fundusz, posrednio lub bezposrednio, przyczynil sie do utworzenia w Polsce  ponad 100 tysiecy nowych miejsc pracy. Dzialalnosc Funduszu wzmacnia role Polski jako wiarygodnego i stabilnego partnera gospodarczego. Robert G. Faris przyczynil sie takze do ustanowienia Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci. Fundacja ta, ktorej Robert Faris jest czlonkiem Rady Dyrektorow zrealizowala juz 14 (4,2 mln. USD) inicjatyw programowych wspierajac w Polsce wazne obszary spoleczne. W uznaniu zaslug dla rozwoju wspolpracy ekonomicznej miedzy Polska a USA Prezydent Aleksander Kwasniewski w 1999 r. przyznal Robertowi Farisowi Krzyz Komandorski Orderu Zaslugi RP.
 
 
Fundacje Bankowa im. Leopolda Kronenberga powolano w 125 rocznice otwarcia Banku Handlowego
w Warszawie S.A. Nazwa Fundacji nawiazuje do osoby zalozyciela Banku, dzialacza gospodarczego, polityka i mecenasa kultury. Dzialalnosc publiczna Fundacja rozpoczela 18 pazdziernika 1996 r.
Celem Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie oswiaty i nauki, kultury i sztuki, ochrony srodowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Zadania Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga realizuje miedzy innymi poprzez
- udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie dzialajacym w zakresie siedmiu obszarow tematycznych, stanowiacych przedmiot zainteresowania Fundacji:
 
- "Reformy i innowacje w edukacji"
- "Nauka przedsiebiorczosci i edukacja ekonomiczna",
- "Dziedzictwo kulturowe i tradycje"
- "Historia bankowosci i finansow"
- "Tworczosc artystyczna dzieci i mlodziezy"
- "Polityka spoleczna"
- "Priorytety opieki zdrowotnej"
 
- tworzenie nowoczesnych programow edukacyjnych, pomocnych w ksztalceniu dzieci i mlodziezy wybitnie uzdolnionej
- fundowanie w imieniu Fundatora corocznej nagrody za wybitne osiagniecia mysli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansow
- udzielanie wsparcia inicjatywom badawczym, konferencjom i publikacjom naukowym, zwlaszcza z zakresu historii bankowosci
- dotowanie cennych inicjatyw w zakresie kultury, ze szczegolnym uwzglednieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego
- wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie wyzej wymienionych celow, w tym zwlaszcza miast bedacych historycznymi siedzibami Banku.
W czterech lat dzialania Fundacji wplynelo ponad 4000 wnioskow o wsparcie finansowe rozmaitych
projektow, z czego 460 rozpatrzono pozytywnie i przyznano dotacje na laczna kwote 9.000.000 zl
(z czego 4 000 000 zl na inicjatywy o charakterze lokalnym). Ponadto Fundacja przeznaczyla 4.000. 000 zl na finansowanie programow partnerskich)
Lacznie na cele statutowe Fundacja przeznaczyla ponad 14 000 000 zl
 
Ponadto Fundacja prowadzi kilka programow partnerskich, otwierajacych szanse aktywnego ksztaltowania wybranych aspektow rzeczywistosci spolecznej i zycia publicznego:
KORZENIE - w ramach programu poswieconego historii bankowosci polskiej i osobie Leopolda Kronenberga, ukazala sie ksiazka Wojciecha Morawskiego Slownik historyczny bankowosci polskiej do 1939 roku oraz plyta CD-ROM "Historia Banku Handlowego w Warszawie S.A.". Fundacja sfinansowala rowniez wydanie bogato ilustrowanego katalogu Kronenbergowie. Pamiatki rodzinne, towarzyszacego wystawie w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy poswieconej zaslugom rodu dla wspierania kultury i postepu cywilizacyjnego w kraju (30 czerwca - 30 pazdziernika 1998). Telewizja publiczna w dniu 13 listopada 1998 r.  oraz kilkakrotnie w terminach pozniejszych emitowala sfinansowany przez Fundacje film biograficzny Labor znaczy praca, popularyzujacy postac Leopolda Kronenberga.
WOKULSKI - Skierowany do wszystkich studentow konkurs na esej o przedsiebiorczosci, jej barierach i szansach oraz na wiarygodny plan przedsiewziecia gospodarczego ma na celu pobudzac przedsiebiorczosc poprzez upowszechnienie znajomosci tradycji polskiej przedsiebiorczosci. 19 pazdziernika br oglosimy III edycje Konkursu.
NA MARGINESIE: PRYWATNA INICJATYWA 1945 - 1989 - organizowany wspolnie z Osrodkiem KARTA konkurs na swiadectwa dokumentujace wszelkie formy przedsiebiorczosci indywidualnej lub grupowej, jakimi w Polsce powojennej probowano ominac ograniczenia, ktore narzucal system. Nagrodzone prace ukazuja sie w specjalnej wkladce dziennika Rzeczypospolita.
ZABEZPIECZENIE I ROZWOJ - we wspolpracy z  Fundacja Zabezpieczenia Spolecznego zakonczono program partnerski, majacy charakter cyklu seminariow dla kadry zarzadczej wielkich przedsiebiorstw, poswieconych zalozeniom reformy systemu zabezpieczenia spolecznego.
WARSZAWSKA INICJATYWA EDUKACYJNA MATURA "WIEM" - podejmujac wspolprace z Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY, Fundacja uruchomila cykl spotkan dzialaczy oswiatowych, samorzadowych i gospodarczych. Uczestniczylo w nich ponad 150 osob. Celem czterech spotkan zorganizowanych w roku 1998 - pierwsze odbylo sie 26 wrzesnia, ostatnie 3 grudnia - bylo opracowanie podstawowych standardow, rozstrzygajacych o pozadanym poziomie matur w wojewodztwie mazowieckim. Tematami kolejnych debat byly: nauczanie jezykow obcych, nabywanie umiejetnosci samodzielnego poszerzania wiedzy oraz poslugiwania sie nowoczesnymi technikami informatycznymi i wspolpracy w zespole. Konkluzje opracowane na dodatkowych posiedzeniach grup roboczych zostaly przedstawione firmom sklonnym wesprzec finansowo dzialania regionalnych instytucji edukacyjnych na rzecz szybkiego osiagniecia wspomnianych standardow.
FUNDAMENT - we wspoldzialaniu z Instytutem Problemow Wspolczesnej Cywilizacji zainicjowano program, majacy postac cyklu spotkan dzialaczy i ekspertow na temat aspektow ekonomicznych wtornego analfabetyzmu w Polsce. Efektem programu bedzie opracowanie prezentujace diagnoze i postulaty praktyczne w kwestii ograniczania skali zjawiska.
INTERNET DLA LEKARZY - fundacja uczestniczyla w programie Fundacji im. Stefana Batorego, finansujac przygotowanie polskich materialow szkoleniowych, udostepnianych lekarzom pierwszego kontaktu poprzez Internet.
PROMETEUSZ - wraz z Fundacja Artes Liberales uruchomiono pilotazowy program adresowany do nauczycieli liceow z roznych regionow, a majacy na celu podniesienie ich kompetencji w tworzeniu autorskich programow humanistycznego ksztalcenia interdyscyplinarnego. Program ten stanowi naturalna kontynuacje zeszlorocznego konkursu Fundacji Szkola otwarta (zrealizowanego wespol z Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy).
LIGA INICJATYW POWIATOWYCH - Konkurs organizowany we wspolpracy ze Zwiazkiem Powiatow Polskich. Jego celem jest wyszukiwanie i promowanie inicjatyw w sposob innowacyjny rozwiazujacych problemy spolecznosci lokalnych. Konkurs zostal ogloszony pod koniec grudnia ubieglego roku. Spotkal sie z ogromnym odzewem ze strony organizacji zarowno samorzadowych jak i pozarzadowych. Do konca lutego br., do Sekretariatu LIP wplynelo ponad 350 zgloszen. Jury, pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego wylonilo zwyciezce Starostwo Powiatowe w Toruniu Nagroda glowna - rownowartosc 10 tysiecy euro.
KONKURS O NAGRODE BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA ZA SZCZEGOLNE OSIAGNIECIA W DZIEDZINIE TEORII EKONOMII - w czerwcu 2000 roku rozstrzygnieto VI edycje konkursu skierowanego do teoretykow ekonomii i finansow. Nagrodzono prace prof. Andrzeja Malawskiego z Akademii Ekonomicznej w Krakowie pt. "Metoda aksjomatyczna w ekonomii". Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, w pazdzierniku odbedzie sie uroczysty wyklad laureata, polaczony z ogloszeniem VII edycji Konkursu.
PRZEDSIEBIORCZOSC DLA ROZWOJU SPOLECZNEGO - kierujac sie intencja uhonorowania osob zasluzonych dla przedsiebiorczosci oraz wypelniania w Polsce i na swiecie misji publicznej firm w sposob wspierajacy rozwoj spoleczny - ustanowiono doroczna Nagrode w dwu edycjach: krajowej i miedzynarodowej.
 
STYPENDIA KRONENBERGA - przyznawane przez Fundacje we wspolpracy z paryskim Funduszem Pomocy Niezaleznej Kulturze i Literaturze oraz Polskim Towarzystwem Badan Ukladu Nerwowego - adresowane sa do mlodego pokolenia uczonych. Sluza z jednej strony finansowaniu pracy tworczej w zachodnich, w odniesieniu zas do osob narodowosci obcej - w polskich osrodkach naukowych i kulturalnych. Program zamkniety w 2000 r. Udzielono 120 stypendiow.
Ponadto Fundacja zorganizowala pod patronatem Prezesa NBP w dniach 18 - 20 maja 2000 roku dorocza konferencje Europejskiego Stowarzyszenia Historii Bankowosci (EABH) na zaproszenie Banku Handlowego w Warszawie SA. Konferencja poswiecona zostala tematyce ujetej w formule Towards a global system? European Banks within the Evolving Economy.
Za posrednictwem Muzeum Narodowego Fundacja nabyla od prywatnego kolekcjonera bogaty i wysoko oceniony przez ekspertow Muzeum zbior XIX-towiecznych sreber warszawskich. Zostal on przekazany Muzeum Narodowemu, gdzie dal zaczatek Gabinetowi Kronenberga (uroczyste otwarcie Gabinetu nastapilo 19 listopada 1999 r.). Liczymy, iz tym sposobem wskazemy innym instytucjom dotujacym oraz firmom gospodarczym atrakcyjne rozwiazanie w kwestii finansowego wsparcia polskich muzeow, odczuwajacych dotkliwy brak srodkow na wzbogacanie zbiorow.
 
kwiecien 2001 r.
RADA FUNDACJI
Przewodniczacy: Prof. Andrzej Rottermund, Wiceprzewodniczacy: Prof. Henryk Skarzynski, Czlonkowie: Prof. Andrzej Blikle, Prof. Marek Dietrich, Prof. Cezary Jozefiak, Prof. Zbigniew Landau, Prof. Daria Nalecz, Prof. Cezary Szczylik, Prof. Henryk Szymczak,
KOMISJA REWIZYJNA Przewodniczacy:  Andrzej Dutkiewicz, Czlonkowie: Marek Furtek, Urszula Mroczkowska
ZARZAD: Prezes: Iwona Ryniewicz, Czlonkowie: Rafal Grodzicki, Dorota Kaminska
BIURO : Dyrektor: Krzysztof Kaczmar
ADRES  00-950 Warszawa, ul. Traugutta 7/9 tel/fax (+4822) 826 90 51, (+4822) 826 83 24.
WWW.KRONENBERG.ORG.PL