promocjafilmu.htm

Polonica  (14.10.2002)

W dniu 21 września, na XXVII Festiwalu PFF w Gdynii, spotkali się organizatorzy polskich festiwali filmowych za granicą w składzie: Ted Matkowski – Australia, Zbigniew Bełz – Kanada, Vladek Juszkiewicz – Stany Zjednoczone (Los Angeles),  Małgorzata P.Bonikowska - Kanada, Grażyna Słomka – Niemcy i Zofia Czerniejewicz-Schroten – Holandia. Razem, postanowili stworzyć grupę inicjatywną, która podejmie wspólne działania mające na celu wymianę doświadczeń zmierzającą do bardziej efektywnej promocji polskiej kinematografii za granicą w ścisłej współpracy ze środowiskiem filmowym w Polsce. Postanowiono także ustanowić Nagrodę Polskich Festiwali Fulmowych za Granicą, która przyznawana będzie co roku na FPFF w Gdyni. Członkowie grupy zapraszają do współpracy innych organizatorów polskich festiwali filmowych za granicą. Kontakt: scenapolska@planet.nl