prasapolonijna.htm

 

Takiego najścia Polaków Pałac nie pamiętał  (listopad 2005)

Po raz pierwszy do Sankt Petersburga zawitały polskie aktualne i historyczne tytuły prasowe, ukazujące się o imponującym przekroju geograficznym poza Polską. Od Wielkiej Brytanii, poprzez Austrię, Francję, Japonię, Egipt, Kanadę, Południową Afrykę, Italię (30 krajów – 179 tytułów). A stało się to za sprawą miejscowej polonijnej Gazety Petersburskiej, ukazującej się od sześciu lat w mieście nad Newą, a nade wszystkim Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie na czele z panią Agatą Kalinowską-Bouvy, która to, na przekór może i nawet samej sobie, przyjęła zaproszenia Gazety i przyczyniła się do kolejnego pomostu porozumienia pomiędzy Polonią Petersburską, a europejsko- światową.

2 października w pięknym pałacu księcia Władimira Aleksandrowicza (syna cara Aleksandra II), nieopodal Pałacu Zimowego (zimowej rezydencji imperatorów Wszechrusi) nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy ”Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś” w ramach Dnia Prasy Polonijnej w Rosji (po raz pierwszy). W pałacu księcia, obecnie rezydencji Rosyjskiej Akademii Nauk, prezentowano różnorodne w treści i formie polskie wydawnictwa, skrzętnie zgromadzone przez autorkę wystawy – panią Agatę Kalinowską-Bouvy, powitaną przez miejscowe środowisko polonijne i miejskie wręcz entuzjastycznie. W uznaniu pracy i pomysłu. Dla petersburżan sprawą ważną była obecność na tej wystawie petersburskiego tytułu - Gazety Petersburskiej.

Uroczystość otwarcia miała, jak przystało na pokoje carskie, piękną oprawę protokolarną. Przybyli nań przedstawiciele administracji miasta, organizacji narodowościowych, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Słowo wstępne wygłosił profesor Rajmund Piotrowski, znany filolog-romanista, jedyny członek rzeczywisty zagraniczny z Rosji w Polskiej Akademii Umiejętności. Po czym głos zabrał opiekun Polonii Petersburskiej konsul Wojciech Gutowski, któremu dzielnie sekundował wicekonsul ds. opieki konsularnej Jacek Antosz. W swoim wystąpieniu pani A. Kalinowska-Bouvy zaprezentowała wystawę i Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie - APAJTE. Niektórzy z obecnych twórców pochodzenia polskiego po raz pierwszy usłyszeli o jego istnieniu. Zebranych podziwiali piękną polszczyznę pani Agaty, a nade wszystkim jej pracę i pomysł wędrownej wystawy, promującej polskie dziennikarstwo za granicą.

Wystawa „Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś” stała się wydarzeniem w życiu środowiska polonijnego i wyszła poza jego ramy poprzez prezentację w znanym domu, gromadzącym na codzień elitę naukową miasta.

W ramach polskiego sezonu petersburskiego 2005/2006 wystawę połączono z żywą prezentacją rubryki Gazety Petersburskiej – Renesans Polonijny. Konstanty Snycarz zaprezentował własne prace malarskie: niezwykle interesujące i posiadające świetne recenzje środowisk twórczych miasta. Koloryt, technika, przejmująca skala nastrojów, specyficzny wschodnio-europejski rytm... Wszystko to podniosło nastrój obecnych Polaków, osób pochodzenia polskiego i sympatyków wszystkiego, co polskie. A było nas sporo – ponad 300 osób. Takiego najścia Polaków pałac nie pamiętał.

Dziękujemy pani Agacie Kalinowskiej-Bouvy, dziękujemy wszystkim kolegom pióra prasy polonijnej i cieszymy się, ze mogliśmy gościć w naszym mieście tytuły.

Mamy nadzieję, ze odważny krok na Wschód, do Północnej Palmiry, pani Kalinowskiej-Bouvy, poszerzy krąg naszych przyjaciół, więc, do zobaczenia.

Teresa KONOPIELKO

Sankt Petersburg 15.10.2005r.

PREZENTOWANE TYTUŁY

Anglia - ALTERNATYWY ● CZYN KATOLICKI WIADOMOŚCI PMK ● DZIENNIK POLSKI ● EXPRESS INFO ● EXPRESS POLISH ● GAZETA NIEDZIELNA ● GŁos emigracji i KWARTALNIK KRESOWY ● ORZEŁ BIAŁY ● POD PRĄD ● PRACA I DOM ● SPADOCHRON ● TYDZIEŃ POLSKI ● TYGIEL ●

Australia - EXPRESS WIECZORNY ● FORUM ● GŁOS POLSKI ● KURIER ZACHODNI ● MARAYONG ● NURT ● TYGODNIK KATOLICKI ●

Austria - BIULETYN VPI ● INFORMATOR POLONII ● JUPITER ● SAMI SWOI ● ŻONGLER

Belgia - BIULETYN FOYE ● BIULETYN INFORMACYJNY LIEGE ● BIULETYN BYŁYCH KOMBATANTÓW ● CENTRUM POLSKIE ● CO NOWEGO ● GAZETKA ● INFO IMPULS ● KOMUNIKAT ● KOMUNIKAT - ZWIĄZEK KÓŁ 1 DYWIZJI PANCERNEJ ● LISTY Z DALEKA ● NASZ DOM ● nasza WSPÓLNOTA ● NEWS ● POD WŁOS ● SYNTEZY ● WOLNE SŁOWO ●

Białoruś - ECHA POLESIA ● GŁOS ZNAD NIEMNA ● MAGAZYN POLSKI ● POLSKIE SŁOWO Z BARANOWICZ ● SŁOWO OJCZYSTE ● SŁOWO ŻYCIA ●

Cypr - SPOD ZNAKU AFRODYTY ●

Czechy - GŁOS LUDU ● JUTRZENKA ● KURIER PRASKI ● OGNIWO ● ZAOLZIE ● ZWROT ●

Dania - INFORMATOR POLSKI ● KRONIKA ● ROCZNIK INSTYTUTU POLSKO-SKANDYNAWSKIEGO●

Egipt - POLONEZ ●

Francja - BIULETYN INFORMACYJNY APAJTE ● BIULETYN BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU ● BIULETYN INFORMACYJNY SITPF ● DZIEŃ DOBRY ● ECHO DE LA POLONITE ● GŁOS KATOLICKI ● JEDNODNIÓWKA ● KORESPONDENT PARYSKI ● KUPIEC I RZEMIEŚLNIK POLSKI WE FRANCJI ● LA POLOGNE ● MŁODE SERCE ● NOWY TYGODNIK ● OPIEKUN DZIATWY ● POLACY W ŚWIECIE ● POLSKA WIERNA ● POLSKIE PACHOLE ● PRZEWODNIK POLSKI ● ROCZNIK PAN ● SŁOWO BOŻE ● TECZKA ● W IMIĘ BOŻE ●

Holandia - SCENA POLSKA ●

Italia - BIULETYN ● BIULETYN FUNDACJA JANA PAWŁA II ● BIULETYN POLONII WŁOSKIEJ ● DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICA ● KRONIKA RZYMSKA ● L’OSSERVATORE ROMANO ● QUO VADIS ● RYCERZ NIEPOKALANEJ ●

Japonia - GAZETA KLUBU POLSKIEGO W JAPONII ●

Jugosławia - SŁOWO YU POLONII ●

Kanada - LIST OCEANICZNY ● MIXER ● PANORAMA ● POSTAWY ● TAKIE ŻYCIE ●

Litwa - KURIER WILEŃSKI ● MAGAZYN WILEŃSKI ● NASZ CZAS /Nasza Gazeta ● SPOTKANIA ● TYGODNIK WILEŃSZCZYZNY ● ZNAD WILII ●

Luksemburg - GAZETKA ZWIĄZKU POLAKÓW W LUKSEMBURGU ●

Łotwa - POLAK NA ŁOTWIE ●

Mołdawia - JUTRZENKA ●

Niemcy - ANGORA ● BIULETYN BAWARSKI ● DIALOG ● GAZETKA POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNEGO I ZJEDNOCZENIA POLAKÓW W BERLINIE ● GŁOS POLSKI ● GŁOS SZKOŁY ● KURIER ● KURIER BERLIŃSKI ● NASZE SŁOWO ● PŁOMIEŃ JEDNOŚCI ● RAZEM ● SAMO ŻYCIE ● TWOJA GAZETA ● WIR ● ZARYS ●

Norwegia - KRONIKA ●

Polska - CZAS POLONII ● FORUM POLONIJNE ● GŁOS AKADEMII ● LES ECHOS DE LA POLOGNE ● NASZA POLSKA ● POD WIATR ● POZNAJ SWÓJ KRAJ ● PRO POLONIA ● ROTA ● SCIENCE SOCIETY PAN ● WSPÓLNOTA POLSKA ●

Południowa Afryka - KOMUNIKAT ●

Rosja - DOM POLSKI ● GAZETA PETERSBURSKA ● NASZ KRAJ ● RODACY ●

Rumunia - POLONUS ●

Słowacja - MONITOR POLONIJNY ●

Szwajcaria - ANNALES PADEREWSKI ● GONIEC OBOZOWY ● NASZA GAZETKA ● STOWARZYSZENIE ● WIADOMOŚCI ●

Szwecja - GONIEC KATOLICKI ● RELACJE ●

Ukraina - BIULETYN FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE ● DZIENNIK KIJOWSKI ● GAZETA LWOWSKA ● GŁOS NAUCZYCIELA ● HARCERZ KRESÓW ● KRYNICA ● LWOWSKIE SPOTKANIA ● MOZAIKA BERDYCZOWSKA ● POLACY DONBASU ● POLONIA CHARKOWA ● WOŁANIE Z WOŁYNIA ● ZAMKOWA GÓRA ●

USA - ALFA ● AURA ● CHICAGO FORUM ● DZIENNIK ZWIĄZKOWY ● EXPRESS ● GŁOS NAUCZYCIELA ● GWIAZDA POLARNA ● MONITOR ● NARÓD POLSKI ● NASZE WIADOMOŚCI ● NOWY DZIENNIK ● POLISH AMERICAN JOURNAL ● POLISH NEWS ● POLONIA KALIFORNIJSKA ● POSŁANIEC MATKI BOSKIEJ SALEZJAŃSKIEJ ● POSŁANIEC SERCA JEZUSA ● RÓŻE MARYI ● TERAZ ● THE SUMMIT TIMES ● WETERAN ● ZDROWIE URODA I ŻYCIE ● ZGODA ●

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

 

- Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami kraju od września 1939 roku. Oprac. Jan Kowalik, Lublin 1988, KUL;

- Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989. Redakcja i oprac. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001, Uniwersytet Opolski;

- Niemieckie polonica prasowe. Pod red. Marii Kalczyńskiej i Leonarda Paszka. Opole 2004, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego;

- Podręczny spis gazet polskich wydawanych na Wschodzie w latach 1989-2000. Warszawa 2000, Fundacja „Pomocy Polakom na Wschodzie”;

- Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980. Jan Lencznatrowicz, Kraków 1994, Księgarnia Akadamicka;

- Prasa i społeczność polska we Francji 1920-1940. Andrzej Paczkowski, Warszawa 1979, PAN;

- Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Gorzów Wielkopolski 2003, Akademia Wychowania Fizycznego;

- Z dziejów prasy polskiej na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności). Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski 2002, Akademia Wychowania Fizycznego.

* * *

Agata Kalinowska-Bouvy, autorka Wystawy „Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś”

ur. w 1963 roku w Warszawie, na stałe zamieszkała we Francji. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie - A.P.A.J.T.E. oraz współpracownikiem Instytutu Biografistyki Polonijnej "IRB" w Vaudricourt, prowadzonego przez Agatę i Zbigniewa Judyckich

Poetka i dziennikarka, tłumaczka, od 1998 roku jej wiersze publikowane były w wielu antologiach, almanachach i pismach polonijnych i zagranicznych we Francji, Kanadzie, USA, Włoszech i oczywiście w Polsce. Swój pierwszy tomik, w polsko-francuskiej wersji językowej, autorka poświęciła dzieciom. "Asy i Burasy" ukazały się w 2000 roku dzięki Toruńskiej Oficynie Wydawniczej MJK, a dochód z książki przeznaczony został dla dzieci w potrzebie. W 2003 roku cztery wydawnictwa Fidélité, Fides, Cana i Cerf wydały jednocześnie we Francji, Belgii i Quebeku" Triptique romain" przekład jej autorstwa na j. francuski poematu "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II, za który otrzymała na IV Salonie Książki Polonijnej w Brukseli Nagrodę Honorową przyznaną przez Konsulat Generalny RP w kategorii przekładów literackich.

W 2004 roku ukazał się nakładem krakowskiego Wydawnictwa Edukacyjnego, przekrojowy tomik wierszy pt. „Kalendarium”.

Za swoją poezję była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. w Międzynarodowym Konkursie literackim Fundacji Młodej Polonii w Warszawie (1999), w Polonijnym Konkursie Poezji w Wąglanach (1998 i 2000), w Międzynarodowym Konkursie Poetów Emigrantów w Clearwater - USA (2001), a także za recytację. W 1998 zajęła I-sze miejsce na VII Światowym Festiwalu Recytacji Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu, uzyskawszy wcześniej we Francji na przeglądach teatralnych organizowanych przez "Association Philotechnique" w Paryżu, drugie i trzecie miejsce w 1987 i 1988 r. Odznaczona w 1999 roku Złotą odznaką przez Zarząd Główny Towarzystwa imienia M. Konopnickiej w Warszawie, którego mianowana została członkiem honorowym. Jest też członkiem aktywnym Polskiego Towarzystwa Historyczno - Literackiego w Paryżu i Fundacji France-Pologne w Paryżu, oraz Syndicat des Journalistes de la Presse Périodique - SJPP w Paryżu (najstarszego francuskiego Związku Dziennikarzy Prasy Periodycznej założonego w 1894), a także od 2003 roku członkiem wieczystym Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i Związku Pisarzy na Obczyźnie w Londynie.

W latach 1994-2003 była członkiem Polskiego Komitetu ds. Unifikacji Neologizmów Terminologicznych i Międzynarodowej Federacji Banków Terminologii (ONZ)

Łącząc w swojej pracy zawodowej poezję i publicystykę, w 1997 roku założyła, i jest do dziś wydawcą, Biuletynu Informacyjnego APAJTE. W 1999 była współautorką i redaktorem technicznym "Indeksu Haseł Polskiego Słownika Biograficznego" wydanego przez Wydawnictwo „Czelej” w Lublinie. Jej artykuły publikowała prasa polonijna i polska.

W 2005 za pracę i zasługi w realizacji celów Tow. Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii, została odznaczona Złotym Medalem BENEMERITI DE OPERE FUNDATIO IOANNIS PAULI PP II oraz Srebrnym Medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w uznaniu zasług dla integracji środowiska dziennikarzy i autorów polonijnych oraz za pełną zaangażowania działalność na rzecz Polaków zamieszkałych poza granicami Kraju.