Belgia f11
Echo
red. Maria Urbanska
Rue de Roux 28, B 6140 Fontaine-L,evegue
Tel.: +322-71-521910
biuletyn
 
   
Listy z daleka
red. Leokadia Komaiszko   (10.09.2001 uakt. 09.09.2006) 
Av. Jean Hans 95, B 4030 Liege   wiecej
E-mail: leokadia@yahoo.fr
   
Nasza Wspolnota
red. Maria Urbanska
Rennweg 5 a, B 1030 wien
Tel.: +322-5383087, Fax: +322-152253142
 
   
Niedziela.BE   (05.04.2008)   nowosc www.niedziela.be 
   
Nowiny Brukselskie
red. Jendrzej Pomorski
Tel.: +322-6491505, Fax: +322-6463393
(narazie nie wychodza)
 
   
NOVUM Polonia miesiecznik  (29.03.2006)
red. nacz.: Adam Rowicki
 
Tel.: +32-2-215-8603
E-mail:  info@novumpolonia.net

www.novumpolonia.net
   
Pol-Echo
Bld. A. Reyers 122/124, B 1040 Bruxelles
Tel.: +322-71-521910
biuletyn
 
   
Syntezy
red. St. Kozanecki
26, rue du Printemps, B 1380 Lasne-Ohain
 
   
Wolne Slowo
red. Bog. Mrozowski
K. Van Goethemstraat 88, B 9820 Merelbeke
Tel.: +32-91-314972 
 
Bialorus f11
Cudowna Podroz
red.Wlod. Malaszkiewicz
Grodno -Tel.: +375-1522-53142
(aktualnie nie wychodzi)
 
   
Echa Polesia -  biuletyn brzeskiego oddzialu ZPB (09.09.2010)
Alina Jaroszewicz red. naczelny
tel.:+375-162-424572
do korespondencji:
224023 Brzesc, ul. Moskiewska 344 / 56
kontakt tez Jozef Adamski

E-mail: klub_polski@wp.pl

www.echapolesia.pl  

   
Glos z nad Niemna (08.09.2010)
red. Irena Walus 
i.walus@op.pl 
Skrytka pocztowa 107, BY 230025 Grodno
Tel.:+375-152-723169 ?, Fax:+375-152-723169 ?

Archiwum:
byly redaktor
red. Andrzej Dubikowski

E-mail: zpb@zpb.org.pl 

http://www.zpb.org.pl 

   
Goniec Polonijny
red. Jerzy Waszkiewicz
ul. Marksa 6-35, BY 220050 Minsk
 
   
Magazyn Polski
red. Eug. Skrobocki (03.11.2001)
Marek Lech Zygmunt
ul. Dzierzynskiego 32, BY 230027 Grodno
Tel.: +375-152-255700, 152-720075
 
   
Obiektyw Jarmoliniecki
red. H.Kaczurowski
BY, Chmielnicki, 
Tel.: +375-3851-21224
 
   
Polskie Slowo
red. El. Dolega-Wrzosek
ul. Caruka 43, BY 225320 Baranowicze
Tel.: +375-163-425319
 
   
Slowo Ojczyste
red Dr. Tatiana Bielocka
ul. Budzionnego 48 a, BY 230023 Grodno
Tel.:+375-172-443089, Fax: +375-152-96 7470
E-mail: pms@grsu.grodno.by
   
Ziemia Lidzka  (05.09.2003)
red. Irena Dawlaszewicz, Aleksander Kolyszko
ul. Goworowa 25 a, BY 231300 Lida
Tel.: +375-1561-45579
E-mail: irendo@wp.pl
Bulgaria f11
Przeglad Polsko-Bulgarski
red. Danuta Najdenowa
Stowarzyszenie Im. W. Warnenczyka o/Plowdiw
 
Brazylia  
Kurier
rua Mal. Deodoro 51, BR 1607 Curitiba
Tel.:+55-4030-221738, Fax: +55-4030-520355
 
   
Kurierek - Braspol 
red. And. Hamerski
rua Flores Da Cuhna 100, BR RS 95320-000 Nova Prata
Tel.:+55-54-242-1156,Fax: +55-54-242-1156
 
   
Lud
red. ks. Jerzy Morkic
Caixa Postal, 1775, BR 80001-970 Curitiba-Pr.
Tel./Fax: +55-41-342-5151
 
   
Polonus
Av. Sao Pedro 778, BR CEO 90240 Porto Alegre
Tel.: +4030-221738, Fax: +4030-520355
biuletyn
 
   
PROJEÇÕES
Revista de estudos polono-brasileiros
red. ks. Zdz. Malczewski
Caixa Postal 4033, 82501-970 Curitiba-PR
Tel./Fax: +55-41-256-2031
E-mail: schr@avalon.sul.com.br
   
Sto Lat
red. Leonardo Tyszka Neto
rua Prof.Duilio Calderari,281, BR 80040-250 Curitiba
Tel./Fax: +55-41-333-2718 lub 264-5631
E-mail: stolat@b.com.br
Cypr  
Spod znaku Afrodyty
Gosia Chrystanthou red.

P.O. Box 22174, CY 1518 Nicosia
miesiecznik  (12.03.2007)
E-mail: polonia_cypr@yahoo.co.uk

www.spodznakuafrodyty.com

"Polo News" - dutygodnik, od 04.2008 roku
red Malgorzata Kowalewska i Anita Pawlak, 
wydawany w Pafos 
(29.08.2008)

E-mail: cypolonews@gmail.com

www.cypolonews.pl

Czechy f11
Glos Ludu
red. nacz. Henryka Bittmar
Martyna Radlowska-Obrusnik
P.O. Box 29, Novinarska 3, CZ 709 29 Ostrava
Tel/Fax: +420-597-450-252
wychodzi 3 razy w tygodniu
E-mail: glosludu@ostrava.cz
   
Hutnik Trzyniecki  (05.09.2003)
red. Emilia Swidrowa
Namesta 9, CZ 73701 Cesky Tesin
tygodnik zakladowy w jez. czeskim i polskim
E-mail: emilie.swidrova@trz.cz

E-mail:
swider@volny.cz
   
Jutrzenka
red. Barb. Glac
ul. Ostravska 21, CZ 737 01 Czeski Cieszyn
Tel.: +420-558-746-726
miesiecznik
 
   
Kurier Praski
red. nacz. Barbara Sierszula
zast. red nacz. Krzysztof Jaxa-Rozen
sekretarz redakcji : Wlodzimierz Krajewski
Martyna Radlowska-Obrusnik
Alicja Skalska wspolpr. redakcji
Mojmirowa 6/128, CZ 140 00 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420-2-90014203, Tel./Fax: +420-2-417 423 29 
(uakt.15.09.2002)

E-mail: bsierszula@quick.cz

wwweczechy.com/index nie dziala

   
Kurier Polski
Wydzial Konsularny  Ambasady RP
Vaclavskie Namesti, 49 Praha
 
   
Nasza Gazetka
red. nacz. Bohdan Prymus
Ostravska 21, CZ 737 01 Cesky Tesin,
Tel/Fax:
+420 558 731 702
dwutygodnik harcerski 
(01.10.2002)
E-mail: naszagaz@volny.cz
Ogniwo
red. nacz. Grazyna Zubek
Ostravska 21, CZ 737 01 Cesky Tesin
Tel.: +420-558-5782-4, Fax: +420-558-555-36
miesiecznik
E-mail: pdcpol@grendel.cz
   
Trinecky-Hutnik Trzyniecki Hutnik
red. Jiri Wawrzacz
CZ 739 70 Trinec 11
Tel.: +420-558-432103, Fax: +420-558-433800
tygodnik zakladowy
E-mail: jiri.wawrzacz@trz.cz
   
Wiarus
red. Bronislaw Firla
Dariusz Branny
(15.11.2001) 
Kolo Polskich Kombatantow
Horni Sucha 350, CZ 735 35 Horni Sucha
Tel.: +420-69-642 5335, Fax:+420-69-642 5335
kwartalnik
E-mail: branny@volny.cz

E-mail: firla@volny.cz

http://www.volny.cz/wiarus/

   
Zaolzie
Biuletyn Informacyjny
red. Mariusz Uniewicz
Cieszyn
http://www.zaolzie.org  (24.03.2004)

E-mail: kontakt@zaolzie.org

   
Zwrot
red. nacz Kaszper Kazimierz  (22.12.2006)
ul. Strzelnicza 28, CZ 737 01 Czeski Cieszyn
Tel/Fax:  +420 558 711 582 
miesiecznik
red. Czeslawa Rudnik  (05.09.2003 uakt. 09.09.2006)
do grudnia 2006 Elzbieta Strozczyk
E-mail: zwrot@pzko.cz


E-mail: rudnik@volny.cz

Dania f11
Biuletyn inf. Kola Zolnierzy AK w Danii - 
red. Rysz.Strzelbicki

Tel.: +45-33-21-4546
(nie wychodzi)
 
   
5minut.net  (09.10.2002)
Gazetka Internetowa - red. Bartosz Trzebuchowski
www.5minut.net

E-mail:  bt@5minut.net

   
Informator Polski
red. Elzbieta Dobosz (20.12.2001)
Helena Zamorska
Worsaaesvej 7, 4.th., DK 1972 Frederiksberg C
Tel.: +45-35-393330, Fax: +45-35-393330
kwartalnik
E-mail: redakcjapolska@hotmail.com

http://www.federacja-polonia.dk/ip1.htm

   
Kontakt
red. Bialunski Wojtek
Zofia Bialunska
Tel.: +45-86-75-9019
 
   
Ognisko
red. Roman Smigielski
Noerrebrogade 14 B, DK 2200 Kopenhaga
Tel.: +45-35-36-0224
(nie wychodzi)
 
   
Notatki
red. Eugeniusz  Kruszewski
Tel.: +45-39-29 9826
 
   
Polski Informator  Katolicki
red. ks. Julian Bodnar
Tel.: +45-32-86 0725