powdogninne.htm        Zugriffszähler od 21.04.2003

Sloneczna Przystan http://www.slonecznaprzystan.prv.pl  (23.02.2002)

Jawor - Bielsko-Biala  wiecej  (21.04.2003)

Kamieniec Zabkowicki (02.07.2003)

Relax kolo Starachowic  (11.06.2005)