STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA
zaprasza  na:
III  ŚWIATOWY  ZLOT  MŁODZIEŻY  POLONIJNEJ

Orle  Gniazdo   2001  -  29 czerwiec - 08 lipiec

Nasi młodzi przyjaciele!
Kontynuując tradycję spotka
ń młodzieży polonijnej z całego świata, pragniemy ponownie zaprosić Was

na Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej. Będzie to już trzecie tego typu spotkanie.
BOROWIK POD PARĄ - to nasze tegoroczne hasło i choć brzmi tajemniczo na pewno bez trudu odgadniecie, co się pod nim kryje (uwaga; to już pierwszy konkurs dla Was).

W programie:

*  zwiedzanie Poznania,                                      
*  jazda konna,

*  polskie zwyczaje ludowe i obyczaje szlacheckie,                        
*  wycieczki krajoznawcze,

*  spotkania warsztatowe,                                        
*  koncerty młodzieżowe,

*  sport i rekreacja,                                               
*  prezentacje grup warsztatowych,

*  kąpiele i wycieczki kajakowe,                            
*  konkursy, wieczorki taneczne i ogniska.

Szczegółowy program prześlemy po złożeniu deklaracji zgłoszeniowej.

W ramach spotkań warsztatowych proponujemy zajęcia:

plastyczne, muzyczne-śpiew, taneczne, literackie, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, liderów młodzieżowego ruchu polonijnego, rzemiosła ludowego-wikliniarstwo oraz inne ( tu oczekujemy Twojej propozycji).

Termin:   29 czerwca - 8 lipca 2001 r.

Miejsce:  Poznań - Boszkowo  (ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Dominickim, ok. 75 km. na pd.-zach. od Poznania  (w kierunku na Wrocław).

Uczestnicy:

* młodzież polonijna i polska w wieku 18-26 lat, szczególnie  zapraszamy osoby uczestniczące i  pragnące aktywnie uczestniczyć w ruchu polonijnym;

* uczestnicy przyjeżdżają  do Poznania w dniu 29 czerwca (piątek), a wyjeżdżają z Boszkowa w dniu 8 lipca (niedziela);

* pobyt rozpoczyna się  obiadem w dniu 29 czerwca , a kończy śniadaniem w dniu 8 lipca;

* organizator zapewnia transport z Poznania do Boszkowa i przy powrocie z Boszkowa do Poznania;

* każdy uczestnik zobowiązany jest ubezpieczyć się na czas pobytu w Polsce;

* prosimy również o zabranie odzieży  umożliwiającej swobodny udział w zajęciach sportowych i turystycznych;

Regułą Zlotu jest powstrzymywanie się od palenia papierosów i spożywania alkoholu. Przebywającej młodzieży zapewniamy: pełne wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę pilotów, opiekę lekarską i program pobytu.

Wpisowe od uczestnika wynosi 10 USD.
Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu od nas  potwierdzenia przyjęcia na Zlot, na konto:

Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
WBK S.A. III O/Pozna
ń nr 10901359-22709-128-00-0.

Zgłoszenia w terminie do 15 kwietnia 2001r. przyjmuje :

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska
61-772 Pozna
ń, Stary Rynek 51,
Tel/Fax. (+48.61) 853-19-61, tel. (+48.61) 852-71-21
E-mail:  wspolnotapolskapn@poczta.onet.pl

                         III  ŚWIATOWY  ZLOT  MŁODZIEŻY  POLONIJNEJ

                                                     Orl e  Gniazdo   2001

                                                       karta   zgłoszenia  

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia  .............................................................................................

3. Adres zamieszkania, tel.,fax .........................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

      .......................................................................................................................................

4. Stopień znajomości języka polskiego:    b.dobry,     dobry,      słaby,      nie znam

      (właściwe podkreśł).

  5. Typ spotkań warsztatowych    ( postaw krzyżyk przy jednej wybranej propozycji):

a) plastyczn

b) muzyczne - śpiew

c) taneczne

d) literackie

e) teatralne

f) dziennikarskie

g)  liderów młodzieżowego ruchu polonijnego

h)   fotograficzne

i) rzemiosła ludowego – wikliniarstwa

j) inne (jakie ?) .................................................................(wpisz swoją propozycję)

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 kwietnia 2001 r.

kierująca organizacja polonijna                 

podpis uczestnika