Dzialacze Polonijni w Holandii


Malgorzata Bos-Karczewska
przewodniczaca Stowarzyszenia Ekspertow Polskich w Holandii (STEP)
malbos@wxs.nl
V Zjazd EUWP

Krystyna Bukowiec
PL-NL Stow. Kulturalne
kbukowiec@hotmail.com

Geesje Cichecki-Vinken
Katolickie Stow.Polek

Iwona Cichocka
Scena Polska w NL

Iza Cwikla
STEP - Czlonek Zarzadu
iza@soon.com

Zosia Czerniejewicz-Schroten
Scena Polsa w Holandii
scenapolska@planet.nl 

Slawomir Magala
Senat 10.05.2003
 

 

 

 


ks. Bartlomiej J. Malys
PMK Rotterdam
info@parafia.nl


C. M. Nowak
Zespol "Mazur"
cnowak@wanadoo.nl

Elzbieta de Jonge-Rojek
Polsk. Tow. Katolickie
Enschede

Krzysztof Szachowski
Stow. Tlumaczy w NL
europa@tip.nl

Malgorzata Evertse-Smolka m.evertse@euronet.nl

Lisetta Stembor
"Kartki"

Grace Wychownska
Nasza Polonia
graceart@planet.nl

Stefan Zaczkiewicz
Forum Szkol Polonijnych
wpieters@post.co