mkp2.htm

II Międzynarodowa Konferencja Polonijna

„Polska-Polonia wzajemne oczekiwania”

Ku Europie. Zadania polskiej diaspory

      Uniwersytet Szczeciński, pod honorowym patronatem pani Heleny Miziniak – prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Polonijną, która odbędzie się w dniach 18-20 września br. pod hasłem: KU EUROPIE. ZADANIA POLSKIEJ DIASPORY.

      Zgłoszenia uczestników i tematem referatu prosimy nadsyłać na adres: Biuro Organizacyjne II MKP „Polska-Polonia wzajemne oczekiwania”, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, Fax./91/444 1150, E-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2003 roku.

      W naszej konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni. Odpowiemy też chętnie na Państwa wszystkie zapytania. Czekamy też na Państwa sugestie i propozycje. Serdecznie zapraszamy do Szczecina.

Leszek Wątróbski

Pełnomocnik Rektora US ds. kontaktów z Polonią