Dzialacze Polonijni na Litwie


Michal Mackiewicz 
Prezes Zwiazku Polakow 
na Litwie

magazyn@magwil.lt

Aleksandra Akinczo
pap@znadwilii.balt.net

Renata Butkiewicz
Znad Wilii
13, 15, Forum Mediow
info@znadwilii.lt

Zbigniew Balcewicz

Romuald Brazius
Rektor Uniwersytetu Polskiego
brazis@uj.pfi.lt

Sabina Gielwanowska
Radio Znad Willii
info@znadwilii.lt

Czeslaw Dawidowicz

Zygmunt Klonowski
prezes@klion.lt

Edyta Maksymowicz
TV Litwa


Ryszard Maciejkianiec
n.g@mail.lt
Prezes Z.P.  na Litwie - 
redaktor Nasz Czas
V Zjazd EUWP

Romuad Mieczkowski
Galeria_ZW@centras.lt

Kwartalnik@centras.lt


Dom Kultury Polskiej
Manager
Wladyslaw Wojnicz
info@polskidom.lt

Nijola Maslowska
nijmas@lrt.lt  radio
12 Forum MP - Tarnow 2004

Mieczkowska
Galeria Polska
kwartalnik@centras.lt

Czeslawa Paczkowska

Jan Sienkiewicz

Janina Slawinska
V Zjazd EUWP

Henryk Sosnowski 
"Ateneum Wilenskie"

ks Dariusz Stanczyk

Waldemar Tomaszewski
spotkanie EUWP 10.01
III Zjazd Polonii
valdemar.tomaszewski@lrs.lt

Walenty Wojnillo
TV Litwa
janverb@takas.lt

Wanda Zajaczkowska
dziennikarka
sekret@kurierwilenski.lt