lomzaigrzyska.htm  Zugriffszähler   od 24.03.2002

                                

2004
Regulamin ogólny
I. Cele imprezy:
1. Integracja młodzieży polonijnej i pogłębienie więzi z krajem ojczystym.
2. Popularyzacja sportu i idei olimpijskiej - Ateny 2004.
3. Konfrontacja sportowa i wymiana doświadczeń.
4. Doskonalenie umiejętności sportowych.
5. Poznanie historii i kultury Polski.
6. Intensywna nauka języka polskiego

II. Termin i miejsce:
1. Igrzyska zostaną rozegrane w Łomży w dniach 30.05-5 czerwca 2004 r. Podczas zgrupowania przewiduje się 
imprezy integracyjne oraz ciekawe wycieczki
2. Zawody i program integracyjny realizowane będą w obiektach:
- Gimnazjum Nr l w Łomży

a) piłka siatkowa,
b) tenis stołowy
c) zapasy

- Szkole Podstawowej Nr 9

 1. szachy

- Szkole Podstawowej Nr 10

 1. koszykówka,
 1. pływanie,
 2. taekwondo WTF

- Szkoła Podstawowa Nr 7 i Stadion Łomżyńskiego Klubu Sportowego

 1. piłka nożna
 2. lekka atletyka

- Szkoła Podstawowa Nr 5 i Strzelnica Sportowa

3. Zespoły polonijne przyjeżdżają 30 maja w godzinach popołudniowych. Wyjeżdżają z Łomży 5 czerwca 2004 r. po zakończeniu Igrzysk /po obiedzie/.

4. Uroczyste otwarcie Igrzysk w dniu 1 czerwca br. (wtorek) godz. 11.00.
Zakończenie 5 czerwca br. (sobota) godz. 11.00

Uroczystość otwarcia i zamknięcia odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18.
5. Zakwaterowanie drużyn w bursach szkolnych. Szczegóły będą podane w informacji zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie drużyny

III. Uczestnicy:

1. W Igrzyskach biorą udział:

a) zwycięzcy eliminacji krajowych w/g regulaminów szczegółowych poszczególnych

dyscyplin sportowych, zakwalifikowani przez organizatora,

Skład zespołów polskich i polonijnych muszą stanowić wyłącznie zawodnicy polskiego pochodzenia.

b) zespoły polskie zaproszone przez organizatora.

Uwaga!

Wszystkich uczestników obowiązują aktualne badania lekarskie udokumentowane pisemnie (zaświadczenie lekarskie).

2. Zgłoszenia imienne na załączonych kartach uczestnictwa (wypełnione maszynowe lub pismem drukowanym) prosimy przesyłać na adres:

Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży

ul. Kopernika 9, 18-400 Łomża, Polska

e-mail: owmwz@lomza.com
tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20.04.2004 r.
Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach
prześlemy do dnia
5.05.2004r. ze wskazaniem miejsca

zakwaterowania.

 

IV. Nagrody:

 

1. I - III miejsca w klasyfikacji indywidualnej - medale.

2. I - III miejsca w klasyfikacji drużynowej - puchary.

3. Nagrody i upominki .

 

V. Finansowanie:

 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem Igrzysk pokrywają Organizatorzy.

2. Zespoły z Polski zaproszone przez Organizatora uczestniczą w Igrzyskach na własny

koszt pokrywając koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Koszt uczestnictwa zespołów polonijnych pokrywa Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży.

VI. Organizator:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Oddział w Łomży

Prezes – Hanka Gałązka

ul. Kopernika 9, 18 - 400 Łomża

tel./fax. (+48) (86) 216 72 43, 216-75-31

e-mail: owmwz@lomza.com

VII. Współorganizatorzy:

1. Prezydent Miasta Łomży

2. Starosta Łomżyński

3. Komenda Miejska Policji w Łomży

4. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży

5. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży

6. Państwowa Straż Pożarna w Łomży

7. Wydział Oświaty kultury i Sportu

8. Regionalny Ośrodek Kultury

9. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

10. Szkoły:

 • Gimnazjum Publiczne Nr l w Łomży

ul. Reymonta 9

18 - 400 Łomża

tel/fax (86) 2184439

Dyrektor: mgr Teresa Kurpiewska

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

ul. Księżnej Anny 18

18 - 400 Łomża

tel. (86) 218 82 46 fax (086) 218 61 45

Dyrektor: mgr Bożena Dziekońska

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży

im. Jana Pawła II

ul. Niemcewicza 17

18 - 400 Łomża

tel/fax (86) 218 90 10

Dyrektor: Hanka Gałązka

 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży

ul. Mickiewicza 6

18-400 Łomża

tel. (86) 218-50-43

Dyrektor: Ryszard Żbikowski

 • Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Polna 40 a

18-402 Łomża, tel. 216-20-38

Dyrektor Małgorzata Pietrusewicz

 

11. Uczniowskie Kluby Sportowe:

 • UKS „JEDYNKA" ŁOMŻA
 • UKS „HERKULES” ŁOMŻA

ul. Reymonta 8,18- 400 Łomża

tel/fax(086)2184439

Skawski Mirosław (piłka siatkowa) tel. dom. (86) 218 19 18

Zdzienicki Tadeusz (tenis stołowy) tel. 0692614004

Andrzej Lutrzykowski (zapasy)

 • UKS „SIÓDEMKA” Łomża

ul. Mickiewicza 6, 18-400 Łomża

Jerzy Witkowski, Henryk Rudnicki (piłka nożna i lekka atletyka)

 • UKS „DZIEWIĄTKA" ŁOMŻA

ul. Księżnej Anny 18, 18 - 400 Łomża

tel/fax(086)2188246

Sławomir Sobociński (szachy) tel. dom. (86) 216 72 62

Bielicki Robert kierownik sali tel. dom. (86) 218 77 14

 • UKS „ŁOMŻYCZKA 10" ŁOMŻA

ul. Niemcewicza 17, 18 - 400 Łomża tel/fax(86) 218 90 l0 w.24

Traskowski Edward (koszykówka)

Szeremet Jarosław (pływanie)

 • Młodzieżowy Klub Sportowy „MEDYK”

18-400 Łomża, ul. Zjazd 16 tel. (086) 216-38-97

Miller Jerzy F. (taekwondo) tel. kom 0604-060-596, e- mail: jmiller@go2.pl

12. Polskie i Okręgowe Związki Sportowe:

 • koszykówki,
 • piłki siatkowej,
 • pływania,
 • szachów,
 • tenisa stołowego.
 • piłki nożnej
 • zapaśniczy
 • taekwondo WTF
 • lekko atletyczny

13. Podlaskie Zrzeszenie LZS

14. Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego

 

VIII. Sprawy różne.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu

i podejmowania ostatecznych decyzji.

2. Sprawy wynikłe w trakcie imprezy a nieujęte regulaminem rozstrzyga

Organizator.

Regulamin szczegółowy
Dyscyplina: tenis stołowy

 

 1. Współorganizator dyscypliny

- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie

- Podlaski Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży,

ul. Reymonta 9, tel. (086)216-44-39

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy PG Nr 1 w Łomży

2. termin i miejsce:

  • 30.05 – 05.06.2004r.
  • odprawa techniczna w dniu 31.05.2004 r.

3. Uczestnictwo:

  • zaproszone ekipy poszczególnych państw wyłonione drogą eliminacji
  • obowiązują ważne okresowe badania lekarskie

4. Skład reprezentacji:

  • 4 dziewczynki 4 chłopców 1 opiekun (może być mniej)

5. Kategorie wiekowe:

- I 1988 – 90 II 1991 i młodsi

6. System zawodów:

  • w grach podwójnych do dwóch porażek (z prawej 1-2)
  • w grach pojedynczych system grupowy

7. Nagrody: puchary, medale, dyplomy i upominki

8. Finansowanie

  • koszty przejazdu pokrywają zaproszone ekipy
  • koszty pobytu i organizacyjne – organizatorzy

9. Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

Polska

tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania

10. Osoba odpowiedzialna Tadeusz Zdzienicki tel. kom. 0 692-614-004

 

 

 

 

V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 30.05-05.06.2004 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: TENIS STOŁOWY

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

Dziewczęta

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

Chłopcy

 

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

 

 

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: pływanie

1. Współorganizator dyscypliny:

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży.

- Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10"

2.Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się w dniach 30.05-5.06. 2003 r. na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10.

Zawody poprzedzi obóz sportowy.

3. Program zawodów:

-50m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) rocznik 1994 i młodsi

-50m st. klasyczny (dziewczęta i chłopcy) r. 1994 i młodsi

-50m st. grzbietowy (dziewczęta i chłopcy) r. 1994 i młodsi

-50m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) r. 1993

-50m. st. klasyczny ( dziewczęta i chłopcy) r. 1993

-50m st. grzbietowy (dziewczęta i chłopcy) r. 1993

-100m st. dowolny (chłopcy i dziewczęta) r. rocznik 1992 i 91

-50 m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) r. 1992 i 91

-50 m.st. klasyczny (dziewczęta i chłopcy) r. 1993 i 91

-50m.st. grzbietowy (dziewczęta i chłopcy) r. 1992 i 91

-sztafety 4x25m st. zmienny (dziewczęta i chłopcy) r. 1991 i 94

4.Nagrody i punktacja:

Zdobywcy indywidualnych miejsc od I do III w poszczególnych biegach medale i nagrody rzeczowe. Do punktacji drużynowej przyjmuje się następujące kryteria I miejsce-10 punktów II miejsce-9 punktów... X miejsce- 1 punkt.

Sztafeta I miejsce-30 punktów, II miejsce 25 punktów, III miejsce 20 punktów, IV miejsce-15 punktów, V miejsce-10 punktów. Pierwsze trzy zespoły otrzymają puchary.

5.Uczestnictwo:

Uczestnicy obozu i zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do uprawiania sportu pływackiego. Zaproszony kraj ma prawo przysłać 10 osobową ekipę składającą się z dzieci obojga płci plus 1 opiekun. Z każdego kraju przyjeżdża I ekipa wyłoniona w wyniku eliminacji przez organizacje polonijne. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i raz w sztafecie.

6.Koszty uczestnictwa:

- koszty przejazdu pokrywają zaproszone ekipy,

- koszty organizacyjne i pobytu - Organizator.

7.Zgłoszenia: Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża Polska

tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

8.Przepisy techniczne:

-zawody zostaną rozegrane seriami na czas,

-zawodnicy będą rozstawieni na podstawie czasów wpisanych na kartach,

-odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów,

-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu które zostaną podane do wiadomości.

V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
Łomża 30.05-05.06.2004 r.

KARTA UCZESTNICTWA
Dyscyplina: PŁYWANIE

Nazwa organizacji

 

 

 

 

Adres

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Płeć

Najlepszy wynik w wybranej konk.

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         

9.

         

10.

         

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: siatkówka dziewcząt

 

 

1. Współorganizator dyscypliny:

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka" Łomża

(odpowiedzialny za sprawy sportowe Mirosław Skawski)

- Publiczne Gimnazjum nr l w Łomży i Szkoła Podstawowa nr l w Łomży

tel. (86) 218-44-39

2. Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 30.05– 5.06.2004 r., miejscem rozgrywek będzie sala sportowa Gimnazjum Publicznego nr l w Łomży, ul. Reymonta 9.

3. Uczestnictwo:

- udział biorą zawodniczki urodzone w 1989 roku i młodsze

- turniej zostanie poprzedzony eliminacjami w kraju zamieszkania,

a zwycięzca będzie reprezentował dany kraj na Igrzyskach

- w rozgrywkach uczestniczyć będzie 8 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń)

- zespół składa się z 10 zawodniczek , kierownika- trenera , razem 11 osób

- zawodniczki muszą posiadać dowody tożsamości oraz aktualne badania

lekarskie.

4. System zawodów:

- turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym" do 2 wygranych partii,

- obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

5. Nagrody:

Zespoły zajmujące miejsca I - III medale i puchary, nagrodzone zostaną najlepsze siatkarki Turnieju.

6. Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać

w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

tel/fax. (86) 216-72-43, 216-75-31

 

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

 

7. Sprawy różne:

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu

- sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
Łomża 30.05-05.06.2004 r.

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: SIATKÓWKA DZIEWCZĄT

Nazwa organizacji

 

 

 

 

Adres

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

Skład reprezentacji

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: minikoszykówka chłopców

 

 

 

1. Współorganizator dyscypliny:

- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Łomżyczka 10" przy SP nr 10 w Łomży

2. Termin i miejsce:

- 30.05 - 5.06.2004 r.

- Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Niemcewicza 17

- mecze rozgrywane będą w dniach 3-4-5.06.2004 r.

3. Propozycje organizacyjne:

- w turnieju wystartuje 6 drużyn chłopcy ur. w 1991 i młodsi.

- drużyna składa się z 10 zawodników + 1opiekun

- czas gry 3 x 8 min.

- kosze zawieszone na wysokości 2,60, piłka nr 5

- pierwsze dwie części grają inni zawodnicy, w trzeciej dowolny skład

- obowiązuje przepis o 3 sek, 5 przewinieniach drużyny w każdej części gry i dodatkowym rzucie po celnym koszu i przewinieniu

- czas rozegrania akcji w ostatniej części gry – 24 sek

4. Nagrody:

- czołowe zespoły otrzymują puchary, medale

5. Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

 

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

tel./fax. (+4886) 216-72-43, 216-75-31

e-mail: owmwz@lomza.com

 

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

 

6. Sprawy różne:

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu,

- sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
Łomża 30.05-05.06.2004 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: MINIKOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

Nazwa organizacji

 

 

 

 

Adres

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: piłka nożna

 1. Cel imprezy
  • popularyzacja piłki nożnej
  • integracja młodzieży szkolnej
 2. Termin i miejsce
  • turniej zostanie rozegrany w dniach 30.05 – 5.06.2004 r.
  • Stadion ŁKS Łomża ul. Zjazd 18
 3. Współorganizatorzy
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży
  • Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka"
 4. Uczestnictwo
  • w turnieju biorą udział zawodnicy urodzeni w 1993 roku i młodsi
 5. Nagrody
  • zespoły zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary
  • wszystkie zespoły otrzymują dyplomy
  • wyróżnienia: najlepszy zawodnik, najskuteczniejszy zawodnik, najlepszy bramkarz
 6. Finansowanie
  • koszty związane z przeprowadzeniem Igrzysk pokrywają organizatorzy
  • koszty związane z przejazdem pokrywają zaproszone ekipy
  • koszty uczestnictwa w Igrzyskach i zgrupowaniu pokrywa ŁOSWP
 7. Przepisy gry
  • boisko – 45 x 25 m
  • bramki - 5 x 2 m
  • piłka nr 4
  • czas gry – 2 x 20 min.
  • skład zespołu – 5 zawodników (4 + bramkarz) + 3 rezerwowych + opiekun
  • obuwie – miękkie (trampkokorki), NIE WOLNO grać w butach z wkręcanymi kołkami
  • pole bramkowe – jak w piłce ręcznej o promieniu 6 m.
  • bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym
  • bramkarz wprowadza piłkę do gry w obrębie własnej połowy boiska
  • gra bez „spalonego"
  • zmiany hokejowe
  • podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się co najmniej 5 m. od piłki
  • rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od bramki
  • pozostałe przepisy zgodnie zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej
  • punktacja – wygrana –3 pkty, remis 1 pkt, przegrana – 0 pkt
  • o kolejności w grupie decydują: 1 większa liczba zdobytych punktów, 2 wynik bezpośredniego spotkania, 3 większa różnica bramek zdobytych w całym turnieju, 4 większa liczba strzelonych bramek w całym turnieju, 5 lepszy bilans strzelonych rzutów karnych przeprowadzonych po każdym remisowym spotkaniu. Rzuty karne wykonywane są w serii po 5 rzutów karnych na przemian. Jeżeli nie przyniesie to rozstrzygnięcia wykonujemy po 1 rzucie karnym do skutku. W meczach o I i III miejsce, w rozgrywkach finałowych w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę 2 x 5 min i gra się do „złotej bramki”.
 8. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 20.04.2004 r. na adres :

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18 – 400 Łomża

tel/fax (+4886) 216 72473, 216 75 31

e-mail: owmwz@lomza.com

 

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05. 2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 30.05-05.06.2004 r.

 

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: PIŁKA NOŻNA

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

 

 

 

 

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: szachy

 1. Współorganizator dyscypliny:
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży ul. Księżnej Anny 18 tel. (86 ) 2188246
 • Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” przy SP Nr 9 w Łomży
 • Dyrektor turnieju: Bożena Dziekońska, z-ca Sławomir Sobociński tel. kom.605886505

e-mail: slawomir.sobocinski@zeb.com.pl

 1. Termin i miejsce:
 2. Przyjazd ekip 30.05.2004r. Zawody zostaną rozegrane w dniach 2-3-4.06.2004r. w hali sportowej przy SP Nr 9 w Łomży ul. Księżnej Anny 18.

 3. System rozgrywek:

Zostaną rozegrane trzy turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 25 minut dla zawodnika.

 • T1 – turniej dziewcząt i chłopców do10 lat (D10, C10)
 • T2 – turniej dziewcząt do 13 i 16 lat (D13, D16)
 • T3 – turniej chłopców do 13 i 16 lat (C13, C16)
 1. Punktacja i ocena wyników:

W turnieju decyduje suma zdobytych punktów (wygrana – 1 pkt., remis – 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.

W przypadku równej ilości punktów kolejno decyduje:

 • średni Buchholz
 • progresja
 • pełny Buchholz

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w 6 grupach :

D10 – dziewczęta 1994r. i młodsze, C10 – chłopcy 1994r. i młodsi,

D13 - dziewczęta 1991r.- 1993r., C13 – chłopcy 1991r. – 1993r.,

D16 - dziewczęta 1988r. – 1990r., C16 - chłopcy 1988r. – 1990r.

W klasyfikacji drużynowej o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów z gry przez 6 najlepszych zawodników drużyny, w każdej z grup wiekowych.

5. Nagrody:

Pierwsze sześć drużyn otrzyma puchary i dyplomy.

Zwycięzcy sześciu grup wiekowych otrzyma puchary, po trzech najlepszych medale i dyplomy.

6. Sprawy różne:

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2002r.

 1. Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004r. na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18 – 400 Łomża

tel./fax. (48 86) 2167243, 2167531

e-mail: owmwz@lomza.com

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

 

 

V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 30.05-05.06.2004 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: TURNIEJ SZACHOWY

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Płeć

Kategoria szachowa ELO

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: Lekka atletyka

 1. Organizator:
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
  • Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA"
 1. Termin i miejsce:
  • 30.05-5.06.2004 r. Stadion Łomżyńskiego Klubu Sportowego
 1. Program:
  • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal /odbicie ze strefy 1m/, rzut piłką palantową.
  • Chłopcy: 60m, 300m,1000m, skok w dal /odbicie ze strefy 1m/, rzut piłką palantową.
 1. Warunki uczestnictwa:
  • W zawodach mają prawo startu dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1992 roku i młodsi.
  • Każda drużyna może składać się maksymalnie z 6 zawodniczek i 6 zawodników z opiekunami.
  • Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
   • Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie.
  1. Sposób przeprowadzania zawodów:
   • Biegi rozgrywane są w seriach na czas, w konkurencjach technicznych każdy zawodnik ma prawo do trzech prób.
  1. Punktacja:
   • Zawodnicy zdobywają punkty za zajęte miejsca: I-9, II-7, III-6, IV-5, V-4, VI-3, VII-2, VIII-1
   • Do punktacji zespołowej zalicza się punkty wszystkich zawodników.
  1. Nagrody:
   • Za zdobycie miejsc I-III w każdej konkurencji zawodnicy otrzymują medale,
    I-
    VI dyplomy.
   • Zespoły, które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary
  1. Zgłoszenia:
   • Imienne zgłoszenie do zawodów na załączonych kartach należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

  Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18-400 Łomża

  tel./fax (+4886) 216-72-43, 216-75-31

  e-mail: owmwz@lomza.com

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

   

   

  V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 30.05-05.06.2004 r.

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: Lekka atletyka

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

  Konkurencja

  I

  Konkurencja

  II

  Dziewczęta

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Chłopcy

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     
     

   

  Regulamin szczegółowy

  Dyscyplina: taekwondo WTF

  1. Współorganizator:

  Młodzieżowy Klub Sportowy „MEDYK” Łomża

  18-400 Łomża, ul. Zjazd 16 tel. (086) 216-38-97

  e- mail: jmiller@go2.pl

  Podlaskie Zrzeszenie LZS Białystok

  2. Data: 30.05 - 5 czerwiec 2004 r

  3. Miejsce zawodów:

  - hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17

  tel./fax. (086) 218-90-10, 604-060-596

  1. Przepisy rozgrywanych technicznych zawodów taekwondo WTF:

  a) Próba techniki specjalnej (PB. Nr 1) – dollyo chagi montong (próba szybkości).

  Wielokrotne kopnięcie 10 podwójnych technik dollyo chagi z przeskoku na łapy trenera

    1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 2) - dollyo chagi na czas (próba wytrzymałości).
  • Wielokrotne kopnięcie jednonóż dollyo chagi na łapę trenera w czasie 30 s.
  1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 3) – twio ap chagi na wysokość (próba mocy)
  • Wyskok dosiężny ap chagi do celu na packę zawieszoną na określonej wysokości
  1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 4) – Poomse – taeguk (próba koordynacji)
  • Wykonanie formy poomse – taegue wg obowiązujących przepisów startowych EUT i PZ TKD WTF

  5. Kategorie wiekowe:

  • W zawodach zawodnicy startują indywidualnie dziewczęta i chłopcy (w przypadku małej liczby startujących zawodników dopuszcza się start wspólny dziewcząt i chłopców, decyzją organizatora zawodów)
  • Wiek uczestników to rocznik 1991-92 oraz 1993-94 (w szczególnych przypadkach za zgodą organizatora wiek startujących zawodników można obniżyć o 1 rok w roczniku 1992-93)
  • Drużyna składa się z 8 zawodników + 1 trener

  6. Nagrody:

   • 1,2,3, – miejsca w poszczególnych kategoriach: medale, dyplomy
   • 1,2,3 – miejsca drużynowe : puchary

  7. Odpowiedzialność:

  wszystkie grupy zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków i ich następstw

  8. Termin zgłoszeń:

  Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

  Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18-400 Łomża

  tel./fax. (+4886) 216-72-43, 216-75-31

  e-mail: owmwz@lomza.com

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 05.05.2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

  9. Postanowienia końcowe: do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:

   • aktualne potwierdzone badania lekarskie – ważne 6 miesięcy

  inne nie ujęte regulaminem postanowienia będą regulowane przez organizatora zawodów

   

  V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 30.05-05.06.2004 r.

   

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: TAEKWONDO WTF

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Kat. wiekowa

   

   

  Daylo chagi

  PB Nr 1

   

   

  Daylo chagi

  PB Nr 2

  Timio ap PB Nr 3

  Poomse (formy)

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

   

  Regulamin szczegółowy

  Dyscyplina: Strzelectwo

  1. Współorganizator dyscypliny::
   • Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego

  15-444 Białystok , ul. Piłsudskiego 25

  1. Termin i miejsce:

  - Zawody odbędą się w dniach 30.05 -5.06.2004 r.

  3. Uczestnictwo:

  • zaproszone ekipy poszczególnych państw wyłonione drogą eliminacji
  • obowiązują ważne okresowe badania lekarskie

  4. Skład reprezentacji:

  • 3 dziewczynki 3 chłopców 1 opiekun

  5. Kategorie wiekowe:

  - 1988 i młodsi

  6. Konkurencje

    1. Strzał z pistoletu pneumatycznego
  • odległość 10 m
  • 30 strzałów ocenianych i 15 próbnych
  • czas 1.30 min

  b) Strzał z karabinka pneumatycznego

  • odległość 10 m
  • 30 strzałów ocenianych i 15 próbnych
  • czas 1.30 min
  1. Strzał z karabinka sportowego
  • odległość 50 m
  • 40 strzałów ocenianych i 15 próbnych
  • czas 1.30 min
  • pozycja leżąca

  e) broń i amunicję zapewnia organizator

  f) punktacja: drużynowa i indywidualna

  8. Nagrody: puchary, medale, dyplomy i upominki

  9. Finansowanie

  1. koszty przejazdu pokrywają zaproszone ekipy
  2. koszty pobytu i organizacyjne – organizatorzy

  10. Zgłoszenia

  Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 20.04.2004 r. na adres:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18-400 Łomża

  Polska

  tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 5.05.2004r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania

  V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 30.05 – 5.06.2004 r.

   

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: Strzelectwo

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

  Dziewczęta

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

  1.

     

  2.

     

  3.

     

  Chłopcy

   

  1.

     

  2.

     

  3.

     

   

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

   

   

   

   

  Regulamin szczegółowy

  Dyscyplina: zapasy st. Wolny

   

  1. Współorganizator dyscypliny::
   1. Uczniowski Klub Sportowy „Herkules " przy Publicznym

  Gimnazjum nr 1, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9 tel. (086) 218-44-39,

  osoba odpowiedzialna Andrzej Lutrzykowski

  2. Termin i miejsce:

  - Zawody odbędą się w dniach 30.05 -5.06.2004 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1, 18-400 Łomża, ul. Reymonta 9

  3. Uczestnictwo:

  - zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Zapaśniczego na rok 2004

   

  Młodzicy – rocznik 1990-91

  Kategorie wagowe: 29-32 kg, 35 kg, 38 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 66 kg, 73 kg, 85 kg

  Kadeci – rocznik 1988-89

  Kategorie wagowe: 39-42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 76 kg, 85 kg, 100 kg

   

  KATEGORIE WAGOWE BEZ TOLERANCJI

  1. Nagrody:
  2. - Zawodnicy, którzy zajmą I – III miejsca, otrzymają pamiątkowe medale

   - Trzy najlepsze kluby w klasyfikacji generalnej (łącznie dwie grupy wiekowe) otrzymają puchary, sześć drużyn - dyplomy

   - Punktacja sześciu pierwszych zawodników (bez względu na ilość w danej kategorii) według klucza: 10 pkt, 8, 6, 4, 2, 1.

  3. Postanowienia końcowe
  4. - sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia główny zawodów

   - Zawody odbędą się na dwóch matach zapaśniczych.

   - Zawodnicy muszą posiadać dowody tożsamości oraz aktualne badania lekarskie.

  5. Zgłoszenia imienne na załączonej karcie uczestnictwa prosimy przesyłać

  na adres:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18-400 Łomża

  Polska

  tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

   

  Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20.04.2004 r.

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy

  do dnia 05.05.2004 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania

   

   

   

  V Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 30.05 – 5.06.2004 r

   

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: ZAPASY

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

   

   

   

   

  Płeć

   

   

   

   

  Waga

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

   

 

2002

  Łomżyński Oddział
Stowarzyszenia „WspólnotA Polska”

      18 – 400 Łomża, ul. Nowa 4, tel./fax. (+4886) 216 – 72 – 43, 216 – 75 - 31

                 E – mail: owmwz@lomza.com,  
www.jestesmy.lomza.com

Łomża, dnia 19.03.2002r. L. dz. 57/ 2002

Szanowni Państwo,

Łomżyński Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” organizuje w dniach 3 – 9.06.2002 r.
III Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły.

Z uwagi na pamięć o Inicjatorze i Wielkim Orędowniku młodzieży polskiej spoza kraju tegoroczna edycja Igrzysk będzie miała bardzo uroczysty charakter, połączony z Dniami Łomży oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

 Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

prof. Andrzej Stelmachowski.

Zależy nam jako Organizatorom, na dotarciu z informacją o Igrzyskach do jak najszerszego grona młodzieży polskiego pochodzenia, czynnie uprawiającej sport.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia. Nasze Igrzyska stanowią unikatową formę adresowaną do tak szerokiego grona odbiorców, umożliwiającą młodzieży polskiej z wielu stron świata spędzenie wspólnie czasu w atmosferze sportowej rywalizacji, nawiązać przyjaźnie w kraju wspólnych korzeni.

Ekipom zagranicznym będą towarzyszyć rówieśnicy z Polski.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz regulaminy. Zapraszamy też do odwiedzin naszej strony internetowej www.jestesmy.lomza.com
Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatora

Prezes Łomżyńskiego Oddziału

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 Hanka Gałązka