internet - konferencja

 

Maison de la Polonia

Kongres Polonii Francuskiej

 

Uniwersytet Warszawski

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

 

 

Zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji:

 

POTRZEBY INFORMACYJNE WSPÓŁCZESNEJ POLONII

 

Zorganizowanej pod patronatem honorowym Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille w osiemdziesiątą piątą rocznicę istnienia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lille

 

Francja, Lille

14-16 października 2008

Szanowni Państwo!

 

Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii stanowią istotne zagadnienie dla środowisk dzisiejszej emigracji. Organizowana przez nas konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych badań, standardów i osiągnięć w dziedzinie szeroko pojętej informacji. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu, które będzie doskonałą okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz ustalenia najnowszych tendencji i wyzwań stojących przed współczesnymi migracjami.

 

Główne zagadnienia konferencji to:

zagrożenia cywilizacyjne XXI w. a zmiany kulturowo-tożsamościowe współczesnych migracji

polskie i polonijne instytucje i organizacje wobec wyzwań komunikacyjnych i globalizacyjnych XXI

potrzeby informacyjne Polonii w dziedzinie nauki i edukacji, promowanie i kształtowania nowoczesnej tożsamości narodowej

informacja w dziedzinie polityki i ochrony polonijnej/polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego

potrzeby informacyjne współczesnej emigracji w zakresie wspierania, promocji, ratowania poloników, wszelkich przejawów kultury materialnej i niematerialnej Polonii za granicą.

 

Zakładane cele konferencji to przede wszystkim:

analiza potrzeb informacyjnych, tożsamościowych, kulturowych i edukacyjnych współczesnej Polonii,

określenie roli i znaczenia ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych, wszelkiego typu placówek edukacyjnych i bibliotek oraz perspektyw ich rozwoju,

stworzenie katalogu potrzeb informacyjnych Polonii XXI w.,

praktyczna wymiana doświadczeń.

 

W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, polonijnych, jak i jednostek rządowych: MSZ, MEN i MKiDN

 

Wśród imprez towarzyszących organizatorzy przewidują m.in. uroczyste obchody
85-lecia Konsulatu Generalnego RP w Lille, objazd po północnej Francji, wizytę w wybranych instytucjach kultury, spotkania z przedstawicielami władz.

 

Licząc na Państwa udział w konferencji i debatach, serdecznie zapraszamy –

Organizatorzy.

 

 

 

Henin-Beaumont/ Warszawa, 18 kwietnia 2008r.

 

Organizacja konferencji:

 

Miejsce obrad: Francja: Lille, 45, Bd. Carnot 59000

Hénin-Beaumont, 39, rue Elie Gruyelle 62110

Termin konferencji: 14-16 października 2008

Koszt konferencji: 150 euro

Cena obejmuje:

- opłatę konferencyjną

- noclegi

- wyżywienie

- uroczysty bankiet

- objazd naukowy po północnej Francji

- publikację wystąpień (po pozytywnym zrecenzowaniu)

Termin zgłoszenia udziału w konferencji – do 15 lipca 2008

Terminowe przesłanie „Karty zgłoszenia” na adres e-mailowy lille@uw.edu.pl jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

Opłaty udziału w konferencji: Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii należy dokonać do 15 lipca 2008 na podane konto.

 

Konto: 30076 02817 26116800200 21

IBAN FR76 3007 628 1726 1168 0020 021

z dopiskiem: Potrzeby informacyjne.

 

Wszelkich informacji o konferencji udziela:

- sekretariat konferencji: Hénin-Beaumont, 39, rue Elie Gruyelle

62110, tel. 0033 321 49 20 92

-adres e-mailowy: lille@uw.edu.pl

Zgłaszam swój udział w konferencji

POTRZEBY INFORMACYJNE WSPÓŁCZESNEJ POLONII

lille@uw.edu.pl

 

1. Imię i nazwisko:

..............................................................................................................

2. Miejsce pracy (nazwa reprezentowanej organizacji):

..............................................................................................................

3. Pełniona funkcja/stanowisko (stopień naukowy):

...............................................................................................................

4. Adres do korespondencji:

..............................................................................................................

e-mail: .................................................................

telefon: ................................................................

fax: ......................................................................

5. Rezerwacja noclegów w dniach:

14/15 października

15/16 października

noclegi dodatkowe ( na koszt własny):

.....................................................................................................................................................

6. Informacje dotyczące podróży (termin, miejsce i godziny przylotu/przyjazdu, wylotu/wyjazdu):

(przyjazd).........................................................................................................................................

(wyjazd)..........................................................................................................................................

7.Informacje dodatkowe, prośby, zapytania:

............................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................

 

 

 

Zgłaszam swój udział w konferencji

POTRZEBY INFORMACYJNE WSPÓŁCZESNEJ POLONII

lille@uw.edu.pl

 

1. Imię i nazwisko:

..............................................................................................................

2. Miejsce pracy (nazwa reprezentowanej organizacji):

..............................................................................................................

3. Pełniona funkcja/stanowisko (stopień naukowy):

...............................................................................................................

4. Adres do korespondencji:

..............................................................................................................

e-mail: .................................................................

telefon: ................................................................

fax: ......................................................................

5. Rezerwacja noclegów w dniach:

14/15 października

15/16 października

noclegi dodatkowe ( na koszt własny):

.....................................................................................................................................................

6. Informacje dotyczące podróży (termin, miejsce i godziny przylotu/przyjazdu, wylotu/wyjazdu):

(Przyjazd)......................................................................................................................................

(Wyjazd)........................................................................................................................................

7.Informacje dodatkowe, prośby, zapytania:

............................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................