LIBAN    (uakt. 19.11.2004)

Polonie w Libanie szacuje sie na okolo 100 osob

Ambasada RP - Avenue President Suleiman Frangieh 52
P.O.B. 40-215 Baabda, Lebanon
Tel.: +9615-924 881/2, 468 152; Fax 924 883, 468 591
E-mail: polamb@cyberia.net.lb

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Libanie
c/o ThePolish Embassy P.O. Box 3667
Beirut - Lebanon

Patrz Prasa Polonijna "Polskie Cedry" - red. Anna Zaleska - Saleh
mies., Ald. Kaminska-Achcar   - www.polskiecedry.com
  (19.11.2004)
ul. Ibn Rochd, Liban
Saleh Anna E-mail: polskiecedry@hotmail.com