C H O R Y    P O L O N I J N E
F I L M
F O T O G R A F I A
F O L K L O R     P O L O N I J N Y     N A     S W I E C I E             Zespol Piesni i Tanca SLASK
L I T E R A T U R A
M A L A R S T W O  -  G A L E R I E  - R Z E Z B A                          Plener-Gorlice 2003
M O D E R N   A R T.
MUZEA swiat http://sunsite.icm.edu.pl/wm/
M U Z Y K A (orkiestry - piosenki)  (uakt 20.05.2006)
T E A T R
K A B A R E T Y  (15.09.2003)

E-Mail:  
      

 

Archiwum:

Balet dzieciecy (archiwum)  (01.10.2000)

KONKURS EKSLIBRIS
(27.07.200)

"ANIMACJA" nawiaze kontakt  (17.04.2001)