KUKE
Biuro Marketingu i Zarzadzania Polisami -  
(10.10.2002)
Bogusława Gałkiewicz - Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Polisami
Korporacja Ubezpieczen Kredytow Eksportowych, Spolka Akcyjna
00-023 Warszawa, ul. Widok 5,
Tel.: (22) 8277884, 8273585, Fax: (22) 8273587
E-mail: market@kuke.com.pl    http://www.kuke.com.pl