Instytut Badan nad Kultura Polonijna w Monachium
ks. Czeslaw Nowak, Kurt-Eisner str. 9, D 81735 München
Tel.: +49-89-670 999 30
E-mail: cz.nowak@gmx.de

16-19.10.2000  Cannes 2000 I Swiatowe Polonijne Spotkanie Intelektualistow, ludzi Kultury i Sztuki
25-27.07.2001 Barcelona 2001 II Swiatowe Polonijne Spotkanie Intelektualistow, ludzi Kultury i Sztuki
24-28.10.2003 Monachium 2003 III Swiatowe Polonijne Spotkanie Intelektualistow, ludzi Kultury i Sztuki
http://www.kongres.org/ibnkp.htm