2009    
24 styczen 2009 Paryz Bal lekarzy AMOPF-u
16-19 wrzesnia 2009 Torun  VII KOngres Polonii Medycznej w Toruniu:
www.kongrespoloniimedycznej.org.pl
2008    
2006    
21-24 czerwiec 2006 Czestochowa VI Swiatowy Kongres Polonii Medycznej w Czestochowie
2005    
21-22 pazdziernik 2005 Trzyniec 30 lecie PTM w Czechach - Kongres  http://ptm30.wz.cz/pl/frames.htm <-wiecej
2003    
21-25 maj 2003 Wilno  Konferencja Stomatologiczne 
30-31 maj 2003 Sopot Konferencja Stomatologiczne 
29-31 maj 2003 Katowice V Kongres Polonii Medycznej
24-28 wrzesien  2003 Zakopane Igrzyska lekarskie 
26-28 wrzesnia  2003 Poznan XX Krajowy Zjazd  Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji 
www.bokiz.am.poznan.pl
14-16 listopad 2003 Krzyzowa Spotkanie Niemiecko-Polskie