Komisjaeuwp.htm

 

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

UNION OF POLISH COMMUNITIES IN EUROPE

240 KING STREET, LONDON W6 ORF, GREAT BRITAIN

TEL.:+44 20 8741 1606 Fax: +44 20 8741 5767

E-mail: office@fedpol.swinternet.co.uk

 

President HELENA MIZINIAK

Tel/Fax: +44 20 8650 2849

E-mail: helena@miziniak.fsnet.co.uk

Internet: http://www.polonia.org/euwp.htm

 

POWOŁANIE STAŁEJ KOMISJI POLONIJNEJ

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych powołuje na podstawie Rezolucji II Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy z 1 maja 2001 w Pułtusku

STAŁĄ KOMISJĘ POLONIJNĄ ds. POLAKÓW W KRAJACH OŚCIENNYCH POLSKI.

 

Komisji przewodniczy Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Dr Zygmunt Szkopiak z Londynu.

W skład Komisji, w grupie rzeczoznawców ds. problematyki Polaków w krajach ościennych, zaproszono:

- p. Antoniego Macierewicza z Warszawy, posła na Sejm RP,

p. Jerzego Michałowskiego z Warszawy, głównego legislatora b. URM w stanie spoczynku,

p. Józefa Stańka z Warszawy, wiceprezesa Federacji Organizacji Kresowych,

p. Zbigniewa Kosteckiego, prezesa Kongresu Polaków w Republice Federalnej Niemiec,

p. Janusza Dobrosza z Wrocławia, posła na Sejm RP,

p. Tadeusza Kruczkowskiego, prezesa Związku Polaków na Białorusi.

Konkretny skład grupy doradców prawnych Komisji, polskich obrońców praw człowieka, będzie każdorazowo ustalany w zależności od danych spraw.

Zadania Komisji zostały ujęte w punkcie B rezolucji II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy – str. 12 materiałów zjazdowych, opublikowanych w internecie.

 

Londyn, 18 stycznia 2002 r. Helena Miziniak

Prezydent EUWP