KAZACHSTAN  (05.05.2001 uakt. 09.09.2006, 21.10.2007)
                                                                                 Polonia Kazachstanu szacowana jest na 100.000


Apel ks.Witold Jozef Kowalow

Ambasada RP - A l m a t y
Ul. Walichanowa 9, 480100 Almaty, P.O. Box 228
Tel.: +7-3272-581617, 33 85 17, Fax: +73-272-581550
ul. Dzarkentskaja 9-11, rog Iskanderowa 13
E-mail: ambpol@mail.kz

Wydzial Konsularny
Tel.: +7-3272-533587, 533768 Fax: +7-3272-581552
Album dzialaczy Polonijnych
Parafia-oziornoje sgerardo@petr.kz  adres nie jest dobry (06.05.2001)
 
Obwodowe Centrum Kulturalno – Oswiatowe "KOPERNIK"
642000 Pietropawlowsk, obw pólnocno – Kazachstanski,- ul. Lenina 27/4
 
Polskie Centrum Kulturalne "NADZIEJA"
472318 Temirtau, obw karagandyjski, 3 A mikrorajon, dom 7, kw. 80
Tel.: 7-32135 61394; Fax: 57653
 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oswiatowe “Wiez”
480096 Almaty, ul. Ajtijewa 15/30
Tel./Fax: +7-3272 684167, 534325
Republikanskie Centrum Kultury Polskiej w Almaty
Kontakt na aderes Ambasady RP w Almaty:
Ul. Czohara Walihonowa 9, P.O. Box.135
Tel.: +7-3272 338517; Fax: +7-3272-337486
 
Zwiazek Polakow Kazachstanu - 
prezes prof Jan Zinkiewicz -
delegat  na II Zjazd Polonii, rps 29.09.02
ul. Choruzej 30, Almaty rn. Medeuski          (05.05.2001)                     czlonek RPS
Tel.: +7-3272-684167
tel grzecznosciowy
Delegaci na III Zjazd Polonii - Warszawa 2007:
Gicewicz Romualda
Jankowski Tadeusz
ks. Kurylowicz Krzysztof
Pawlukiewicz Irena
 
Stowarzyszenie "Polonia"
473000 Akmola, ul.Kolchoznaja 45 tel./fax 634 03 Klub "Cesna"
 
Parafia Piotra i Pawla - ks Krzysztof Kurylowicz - delegat na II Zjazd Polonii, III Zjazd Polonii
151043 Czkalowo ul. Czkalowa 11, 
Tel/Fax: +7-315-36- 70340       
(05.05.2001 uakt 09.09.2006, 21.10.2007)
E-mail: rybak63@mail.kz, E-mail: gazetaglospolski@mail.kz 
 
Glos Polski  - www.glospolski.narod.ru  (09.09.2006)
Krzysztof Kurylowicz ks, red nacz.
E-mail: gazetaglospolski@mail.kz
Tel.: +7-31536-70590
151043 Czkalowo, ul.Dzambula 42
Zwiazek Polakow w Kazachstanie              
470060 Karaganda, ul.Kriwoguza 17-10 
Tel./fax +7-3212-581 646
 Kosciól Rzymsko – Katolicki
470077 Karaganda, ul. Oktiabrskaja 25
Tel./Fax: +7/3212 22 14 72
Zwiazek Polakow w Kazachstanie
V-prezes Antonina Kasonicz corka Stanislawa -
delegat na II Zjazd Polonii
475000 Kokszetau, ul. M.Gorkiego 76/66
Tel/Fax: +7-316-22-55618
Stowarzyszenia "Polonia Polnocna"
475000 Kokczetawa, ul.Kujbyszewa 35-13 tel./fax 414 61
Szortandinskie Polskie Towarzyszenie "POLANIE"
474070 Szortandy, obw Akmolinski, ul. Oktiabrskaja 62
Tel.: +7-31730 21485