02 kwiecien 2000
KLUB SW. JOZEFA
Katolickie Stowarzyszenie Srodowisk Gospodarczych

Prezes Klubu Sw. Jozefa Jerzy Klys
korespondencje prosze kierowac:
ks. Wieslaw Paczesny
Box 23/1
PL 05-530 Gora Kalwaria

Tel/Fax: +48-22-727 2400
NIP: 527-21-64-178
Regon 010013911
PEKAO SA XV o/W-wa 10801011-16926-27006-801000