POLANDIA - POLACY DLA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. (20.03.2002)      Zugriffszähler od 20.03.2002
Naszym  zadaniem jest kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji ze Wspólnotą Europejską. Będziemy informować Państwa o naszej działalności.
zalozycielki:
Agnieszka Zakrzewicz
Marta Markowska
Magdalena Dalecka
E-mail: polandia@estranet.it
Tel/fax: +39-(0)6 588 5162
Tel. kom:
.: +339 870 86 68
------------------------

Inne Strony Integracji Europejskiej http://www.innestrony.pl/ (23.03.2002)

------------------------

Polska Rada Ruchu Europejskiego  (nowowsc 07.02.2002)

------------------------

KOMITEE FÜR DIE UNTERST. DER INTEGRAT. POLENS IN WESTEUROPÄISCHE STRUKTUREN E. V. -
KOMITET POPIERANIA INTEGRACJI POLSKI ZE STRUKTURAMI ZACHODNIOEUROPEJSKIMI T.Z.
przewodniczacy - Dr Bogdan Milek (towarzystwo ogolnoniemieckie, siedziba w Saarlandzie)

E-mail:  bogdan.dr.milek@t-online.de

--------------------

Integracja Europejska  PARYZ 9-12 maj 2002