infonr8.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
List informacyjny nr 8(2004)

 240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN
tel. 0046-418-432302, tel/fax –432394, tel. kom. 0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

To ósmy i ostatni w tym roku kalendarzowym list. Znajdziecie w nim informacje, które nadeszły do nas w listopadzie
i grudniu oraz życzenia świąteczne i noworoczne. Wielu z Was wyraża słowa uznania dla naszych „Listów informacyjnych”
 i ich obszernej zawartości. Są jednak i tacy, którzy woleliby bardziej syntetyczną formę listów. Będziemy, więc wydawać

je w dwóch wersjach: normalnej (długiej) i skróconej. Pamiętajcie, że zawartość listów zależy również od Was, od tego,
co do nas przyślecie. Mam nadzieję, że w roku 2005 dzięki naszej współpracy uda nam osiągnąć
jeszcze
lepszą informację wewnętrzną w EUWP. Łączę serdeczne i świąteczne pozdrowienia.

Tadeusz Adam Pilat

Listopad, grudzień - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

 

Wszystkim członkom i działaczom

organizacji zrzeszonych w Europejskiej

Unii Wspólnot Polonijnych, Senatowi Rzeczpospolitej, kierownictwu i członkom Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

życzliwym nam przedstawicielom

polskich władz i kościoła oraz zaprzyjaźnionym organizacjom

polonijnym na całym świecie,

składamy serdeczne życzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
                                                                                             i Szczęśliwego Nowego Roku 2005.

Sekretariat:

Helena Miziniak – Prezydent
Tadeusz A. Pilat – Wiceprezydent
Roman Śmigielski – Sekretarz Gen.
Urszula Milczewska – Sekretarz
Czeslaw Błasik – Sekretarz
Aleksander Zając - Sekretarz

Dni Kultury Polskiej na Ukrainie Wraz z życzeniami świątecznymi, za które bardzo dziękujemy, dotarła do nas bardzo obszerna i pięknie wydana informacja o V festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie, który odbył się w ramach Roku polskiego na Ukrainie w dniach 24/9 – 3/10 br. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie była głównym inicjatorem, organizatorem i realizatorem festiwalu, który swoim programem objął siedem dużych miast: Chmielnicki, Łuck, Lwów, Odessę, Charków, Donieck, i Kijów. Zorganizowano 40 imprez, w których udział wzięło 2000 uczestników z około 100 polskich zespołów działających na Ukrainie. Festiwal został sfinansowany przez Ministerstwa Kultury Ukrainy i Polski oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Patronat objął Marszalek Senatu RP a medialny Telewizja Polska S.A. Organizatorami Festiwalu Byli również: Związek Polaków na Ukrainie i Instytut A. Mickiewicza w Warszawie. Festiwal stal się przykładem zgodnego współdziałania polskich organizacji społecznych działających na Ukrainie, profesjonalnych, kulturalnych instytucji Ukrainy i Polski oraz wszystkich placówek konsularnych RP na Ukrainie. Rok Polski na Ukrainie trwał od 30 marca i stal się swoistym fenomenem w stosunkach między Polską i Ukrainą. Gratulujemy.

Atlas Polonii Świata "Z Polski my Ród"

Przypominamy uprzejmie, że Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego podjął się opracowania Atlasu Polonii Świata. Atlas “Z Polski my Ród”, adresowany do Rodaków w kraju i za granicą, poświęcony zostanie zobrazowaniu dokonań kilkunastu pokoleń polskiej emigracji w okresie od średniowiecza do współczesności.

Autorzy Atlasu zapraszają środowiska polonijne do współpracy i liczą na pomoc wszystkich organizacji polonijnych na całym świecie. Zależy im na każdej informacji, zdjęciu czy dokumencie, który będą mogli wykorzystać w pracy, a który uznany zostanie za ważny. Można nawiązać kontakt elektronicznie z Leszkiem Wątróbskim, sekretarzem Rady Programowej Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US w Szczecinie leszek.watrobski@univ.szczecin.pl lub pisząc na adres: ATLAS POLONII, Ośrodek Badań i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, tel/fax 91/444 1150.

 

II Konferencja Bałtycka

W dniach 10-12 grudnia odbyła się w Malmö i Kopenhadze II Konferencja Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego. Tematem konferencji było „Nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego”. W imieniu organizatorów, uczestników i gości konferencji powitali Maria Olsson, Prezes Zrzeszenia Organizacji polonijnych w Szwecji i Roman Śmigielski, Przewodniczący Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii. Udział w konferencji wzięło 30 osób, przede wszystkim zaproszeni nauczyciele z krajów regionu oraz działacze i eksperci zawodowo lub funkcyjnie związani z nauczaniem języka polskiego. Gośćmi konferencji byli: Senator Tadeusz Rzemykowski, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP, Prof. Jan Mazur, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Prezydent EUWP Helena Miziniak i Marek Bykowski i Konsul Generalny RP w Malmö. W czasie konferencji dokonano przeglądu i porównania stanu nauczania języka polskiego w krajach regionu. Zabierali w tej sprawie głos zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele krajowych związków polonijnych: Michał Mackiewicz z Litwy, Ryszard Sondowicz z Estonii, Halina Subotowicz-Romanowa z Rosji, Wanda Krukowska z Łotwy, Urszula Droganowska z Finlandii, Dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra z Danii i Joanna Janasz ze Szwecji. Spoza regionu zostali zaproszeni: Dr Konrad Sutarski Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości polskiej na Węgrzech i Ewa Ronay którzy mieli możliwość zaprezentować węgierski model wspierania mniejszości i nowozałożoną polską szkołę na Węgrzech. Również spoza regionu przybyła Krystyna Sadowska z Paryża, przewodnicząca Komisji Oświatowej EUWP, która miała możliwość spotkania z członkami komisji i merytorycznego wykorzystania konferencji dla prac komisji. W pracach komisji oświatowej uczestniczyli m.in: Ewa Ronay, Józef Kwiatkowski, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, Doc. Dr Irena Romanowska z Petersburga i Roman Miedzianogóra z Danii.

Konferencja podjęła najważniejsze bieżące tematy związane z nauczaniem języka polskiego, m.in. sprawę certyfikacji. Obszernie omówiono też sprawy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka polskiego, a zwłaszcza możliwości jakie stworzyło w tym zakresie państwo polskie oraz stopień ich wykorzystania przez nauczycieli polonijnych. Było to możliwe dzięki temu, że Prof. Mazur jest członkiem Państwowej Komisji Certyfikacyjnej Języka Polskiego i Dyrektorem Polonijnego Centrum Kształcenia Nauczycieli UMCS w Lublinie, a Pani Maria Piotrowicz, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Łodzi i Przewodniczącą Komisji Oświatowej Stowarzyszenia. Duży wkład w dyskusji przyniósł również referat przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, pani Joanny Wójtowicz, Dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Pani Krystyna Gąsowska, Dyrektor Biura i Domu Polonii w Krakowie zaprezentowała założenia i program Polonijnego Forum Oświatowego, które odbędzie się w przyszłym roku w Bielsku-Białej. W podsumowaniu uczestnicy i goście wysoko ocenili merytoryczną i organizacyjną stronę konferencji oraz kompetencje zebranego gremium.

Komunikat w sprawie obrony godności narodowej

Włodzimierz Dropiński, Przewodniczący Komisji Obrony Godności Narodowej nadesłał kolejny komunikat komisji, który poniżej przytaczamy.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBRONY GODNOŚCI NARODOWEJ

Na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie spotykaliśmy się z oszczerstwami, miotanymi pod adresem Polski, czy Polaków, w prasie międzynarodowej, czy w ramach innych środków masowego przekazu. Często byliśmy świadkami zniekształcania prawdy historycznej na temat naszego Narodu. Poczynania te nie zawsze były pochodną ignorancji ich autorów - czasem bywały one wynikiem zaprogramowanej akcji złośliwej.

Z biegiem czasu, akcję obronną - z naszej polskiej strony - prowadzoną dotychczas sporadycznie przez niektóre organizacje polonijne, wypadało ulepszyć. W konsekwencji, na Zjeździe EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH, pod koniec ubiegłego roku, w Londynie, powołano do życia komisję, której zadaniem miała być usprawniona obrona imienia Polski i Polaków.

Na zebraniu Prezesów EUWP w Brukseli, w październiku b.r., w związku z moim sprawozdaniem, ustalono ostateczną nazwę tej komisji na: "KOMISJA OBRONY GODNOŚCI NARODOWEJ" i przyjęto projekt papieru listowego tej komisji.

Komisja Obrony działa w ramach EUWP tak, że polem jej akcji jest, w zasadzie, Europa. Nie wyklucza to bynajmniej kontaktów i ewentualnej synchronizacji z komisjami o podobnym zadaniu na innych kontynentach świata.

Każdy członek komisji jest koordynatorem obrony w ramach kraju swego zamieszkania. Do niego należy śledzenie tego co się pisze, co się mówi, czy co się pokazuje na temat Polski i Polaków i - w razie potrzeby - odpowiednia reakcja. Równocześnie, przekazuje on odnośne informacje i materiały Przewodniczącemu Komisji Obrony. Praca członków komisji będzie mogła okazać się skuteczną, jeśli oprze się na czujności i solidarnej współpracy organizacji, czy instytucji polonijnych, jak również poszczególnych Rodaków, w tym doniosłym dziele obrony naszego dobrego imienia.

OBRONA NASZEJ GODNOŚCI NARODOWEJ JEST NASZYM WSPÓLNYM OBOWIĄZKIEM

4.12.2004

Włodzimierz Dropiński

Przewodniczący Komisji Obrony Godności Narodowej

Regulamin Komisji Obrony Godności Narodowej

Otrzymaliśmy również nowy regulamin Komisji.

 

REGULAMIN KOMISJI OBRONY GODNOŚCI NARODOWEJ

§ 1 ROLA KOMISJI

Rolą Komisji jest OBRONA przed nieprawdziwymi informacjami i nieuzasadnionymi atakami na temat Polski i Polaków.

Fałszywe informacje czy bezpodstawne ataki mogą miećżne podłoża: niedostateczna znajomość tematu, kompletna ignorancję poruszanej sprawy lub wręcz złośliwość. Wszystkie te podłoża mogą prowadzić do oszczerstwa.

§ 2 TAKTYKA DZIAŁANIA

Obrona prawdy historycznej i naszej słusznej sprawy powinna zasadniczo mieć miejsce na tej samej płaszczyźnie działania na której był atak; jeżeli w jakiejś gazecie ukazał się oszczerczy artykuł, wypada umieścić właściwa odpowiedź w tej samej gazecie. Jeżeli miało to miejsce w innych środkach masowego przekazu (radio, telewizja, internet, cyrkularze, literatura, słowniki encyklopedyczne, etc...), to należy reagować na odnośnej płaszczyźnie działania. To nie wyklucza, że można ewentualnie reagować równocześnie na wielu płaszczyznach.

§ 3 ZADANIE CZŁONKA KOMISJI

Członek Komisji jest KOORDYNATOREM OBRONY w ramach kraju swego zamieszkania.

Może zajść jednak potrzeba szerszego porozumienia i akcji zbiorowej w skali ponadkrajowej.

Zasadniczym zadaniem Koordynatora jest śledzenie tego co się mówi, czy pisze na temat Polski i Polaków i -w razie potrzeby – odpowiednia reakcja.

Reakcja polega na gruntownym przestudiowaniu słownej, czy pisemnej wypowiedzi i na dogłębnym przemyśleniu właściwej odpowiedzi.

Koordynator nie koniecznie musi odpowiadać osobiście (chyba, że uzna to w danym wypadku za pożądane) - może on zlecić odpowiedz komuś innemu, np. jakiejś znanej osobistości, jakiejś organizacji, czy instytucji. Do niego należy uzgodnienie formy odpowiedzi.

§ 4 ARCHIWUM

Artykuły, czy inne dokumenty (np. fotografie), które zwrócą uwagę Koordynatora oraz odnośne odpowiedzi (z jego strony, czy ze strony jego mandatariuszy), powinny być zachowane w jego osobistym archiwum. Fotokopie powyższych powinny być przekazane Przewodniczącemu Komisji, celem umieszczenia ich w archiwum centralnym.

Uwaga: niniejszy regulamin z dnia 27.9.2004, zastępuje i unieważnia poprzedni regulamin ze stycznia b.r.

 

 

Poradnik dla Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii

02.12.2004 Londyn (PAP) - Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii przygotowało broszurę "Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii", zawierającą informacje i porady dla osób, którzy rozpoczynają pobyt w tym kraju, chcą znaleźć tu pracę i mieszkanie.

Poradnik podkreśla, że w Wielkiej Brytanii "pomimo prężnej gospodarki i niskiego bezrobocia nie ma gwarancji na dostanie pracy, a już na pewno nie czeka ona na każdego chętnego na dworcu autobusowym Victoria Station - trzeba jej poszukać".

Wszystkim znającym angielski doradza się przejrzenie stron internetowych, których adresy są zamieszczone w broszurze i odwiedzenie placówek "Job Centre Plus", gdzie szukający pracy mogą skorzystać z darmowych telefonów i porad konsultantów.

W Wielkiej Brytanii - przypomina poradnik - wciąż obowiązuje wiele regulacji prawnych, związanych z podjęciem pracy. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy należy zarejestrować się w Home Office (ministerstwie spraw wewnętrznych). Poradnik podaje najważniejsze informacje, dotyczące procedury rejestracji.

Można się z niego też dowiedzieć, że minimalna stawka płacona za godzinę pracy osobom powyżej 22 lat wynosi 4,85 funta brutto, a pracodawca powinien odprowadzić od tego podatek i ubezpieczenie społeczne. Broszura zawiera też porady dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W poradniku można znaleźć także kilka uwag o tym, jak uniknąć przykrych doświadczeń i nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom. Jedna z głównych zasad, o których należy pamiętać, to ta, że nikt nie ma prawa zatrzymać naszego paszportu.

Nie należy także płacić za pośrednictwo. W Wielkiej Brytanii pobieranie opłat za znalezienie komuś pracy jest nielegalne - można to nawet zgłosić na policję.

Poradnik przestrzega, że czasem oszuści wyłudzają pieniądze pod pozorem opłaty rejestracyjnej. Ale rejestracji dokonuje się dopiero po znalezieniu pracy i można to załatwić samemu.

Ostrzega również przed tzw. ścianą płaczu - witryną z ogłoszeniami, znajdującą się w zachodnim Londynie. "W miejscu tym każdy bezkarnie możne wywiesić ogłoszenie, a robią to zwłaszcza ci, którzy działają nielegalnie i bardzo wiele osób tam właśnie zostało oszukanych. Ostrożnie podchodzić należy do ogłoszeń w innych miejscach, nawet w znanych gazetach" - podkreśla poradnik. Zawiera on także pożyteczne uwagi dotyczące szukania i wynajmowania mieszkania, opieki lekarskiej, udziela wskazówek co zrobić, gdy zgubi się dokumenty lub zostaną one skradzione, albo gdy padło się ofiarą przestępstwa.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poradnik będzie dostępny na stronach internetowych ZP, a także w formie broszury w miejscach często odwiedzanych przez Polaków, m.in. w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.

 

Jubileusz Prezydenta Kaczorowskiego 26 listopada Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent rządu polskiego na uchodźstwie obchodzil 85 rocznicę urodzin. Urodzinowe uroczystości odbywaly się w rodzinnym Bialymstoku i w Londynie. Z tej okazji Królowa Brytyjska Elżbieta II przyznała Ryszardowi Kaczorowskiemu, Wielki Krzyż Kawalerski św. Michała i Jerzego w uznaniu zasług dla społeczności polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. To najwyższe odznaczenie, jakie można otrzymać w uznaniu zasług dla Wielkiej Brytanii wręczył 9 listopada brytyjski minister spraw zagranicznych Jack Strow. W Polsce Prezydent Kaczorowski zostal odznaczony orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski. Jan Paweł II nadal mu Wielki Krzyż Orderu Piano.

Ryszard Kaczorowski urodził się w 1919 w Białymstoku. Działał w harcerskich drużynach Andrzeja Malkowskiego, a podczas II Wojny Światowej w konspiracji. Aresztowany przez NKWD, został skazany na śmierć, a następnie na zesłanie na Syberię. W 1942 r. opuszcza Związek Radziecki wraz z armią gen. Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy od Palestyny aż do Monte Cassino. Po wojnie działa w Związku Harcerstwa polskiego PGK i w rządzie polskim na uchodźstwie. Prezydentem RP na uchodźstwie zostaje w 1989 r. aby w 1990 r. przekazać insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie.

 

List do Prezydenta Kaczorowskiego

Sekretariat EUWP wystosował do Prezydenta Kaczorowskiego list gratulacyjny z okazji jego 85 urodzin. 

                                                                                                  

Londyn, 26 listopada 2004 r.

W Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski

 Wielce Szanowny Panie Prezydencie, W imieniu 40 organizacji polskich i polonijnych z całej Europy, skupionych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych składamy Panu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 85 rocznicy urodzin.

Nieoceniona jest działalność Pana Prezydenta na rzecz polskich emigrantów i ich potomków, mieszkających zarówno na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz całej Europy.

Całe życie służąc człowiekowi, służył Pan Bogu i Ojczyźnie.

 

Jan Lechoń w hymnie Polaków z Zagranicy pisał:

  Jestem, jak żołnierz, na wszystko gotowy

I tak w Ojczyźnie, jak i w obcym kraju

Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy,

Polskiego ducha, polskiego zwyczaju.

 

       Z Narodem Polskim na zawsze związany,

      O każdej chwili to samo z nim czuję,

      Do wspólnej , wielkiej przyszłości wezwany

      Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.

 

Dostojny Jubilacie, ślubowań dotrzymałeś, harcerskich, kombatanckich i jako Prezydent. Jesteś uosobieniem nieprzerwanej tradycji polskiej demokracji i wolności. Dziękujemy za dotychczasową współpracę w działaniu na rzecz Polski i Polaków, niezależnie od  ich miejsca zamieszkania. Życzymy Panu, Panie Prezydencie, wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz aby zapału i energii nigdy Panu nie brakowało.

Z wyrazami głębokiego szacunku

 

  Helena Miziniak           Tadeusz Pilat      Roman Śmigielski

  Prezes                         Wiceprezes        Sekretarz generalny

List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Prezes Najwyższej Izby Kontroli przyslał list, który wywołał w społeczeństwie polskim mieszane reakcje. List mimo wszystko cytujemy.

Szanowni Państwo! Orzeł Biały, biało-czerwona flaga i “Mazurek Dąbrowskiego” to symbole bliskie sercu każdego Polaka. Choć na co dzień może nie poświęcamy im wiele uwagi, to jednak nie sposób przecenić ich znaczenia. Okazywanie szacunku i troski o symbole państwowe, manifestowanie uczuć patriotycznych, zwłaszcza w dniach świąt państwowych, jest obowiązkiem, a zarazem przywilejem każdego Polaka, któremu drogi jest los ojczyzny. Mając na uwadze znaczenie wspomnianych symboli dla umacniania patriotyzmu oraz budowania państwa będącego wspólnym dobrem obywateli, Najwyższa Izba Kontroli postanowiła skontrolować używanie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tej kontroli Izba chciałaby też zaproponować rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do wypracowania dobrych praktyk w tym względzie. Niezależnie od działań kontrolnych, dotyczących realizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, interesujące i ważne jest również poznanie Państwa opinii na temat używania symboli państwowych. Z tego też powodu pozwalam sobie, w tej formie, zwrócić się do wszystkich Państwa z prośbą o wzięcie udziału w dyskusji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie jest znaczenie symboli państwowych w Państwa życiu?

W jakich okolicznościach, Państwa zdaniem, powinny być używane symbole państwowe?

Czy spotkaliście się Państwo z sytuacjami, w których symbole państwowe były niewłaściwie używane, bądź nie traktowano ich z godnością i szacunkiem?

Czy uważacie Państwo, że istnieje potrzeba kształtowania kultury używania symboli państwowych przez obywateli i organy administracji publicznej?

Łączę wyrazy szacunku

PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

 

Uprzejmie proszę kierować korespondencję na adresy:

pocztowy: Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 z dopiskiem “SYMBOLE”,

mailowy: Symbole@nik.gov.pl

 

Walne Zebranie USOPAŁ W dniach 22-24 listopada odbylo się w rezydencji Prezesa Jana Kobylańskiego w Punta del Este w Urugwaju, Walne Zebranie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

 

Wybory w Kongresie Polonii Amerykańskiej Rada Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej na swym spotkaniu w piątek, 19 listopada w Chicago dokonała wyboru nowego zarządu tej największej politycznej organizacji Amerykanów polskiego pochodzenia. Prezesem KPA na kolejną dwuletnią kadencję został Edward Moskal, który Kongresem Polonii kieruje od 1989 roku. Jego wybór był zwykłą formalnością, gdyż nie miał on żadnych oponentów.
Nie sprawdziły się tym samym przypuszczenia i spekulacje, że Edward Moskal zrezygnuje z ubiegania się o prezesurę lub, że sceduje stanowisko prezesa KPA na któregoś ze swych bliskich współpracowników. Gdy okazało się, że Edward Moskal ma jednak zamiar wystartować w wyborach, z kandydowania na najwyższe stanowisko w Kongresie Polonii zrezygnowali Paul Odrobina, Christopher Kurczaba, a także Les Kuczyński. Jedyną emocją w kompletowaniu nowego zarządu KPA były wybory na prestiżowe stanowisko wiceprezesa do spraw polskich. Ubiegali się o nie: Elżbieta Kamińska z Nowego Jorku - prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego, Jurek Różalski z Detroit - szef sieci Polskiego Radia w Ameryce i działacz KPA z blisko 30-letnim stażem, dr Henryk Roztoczyński, chirurg z Chicago, prezes światowej organizacji polskich lekarzy - World Congress of Polish Physicians oraz Ludwik Wnękowicz, bieznesman z Nowego Jorku, działacz KPA z 14-letnim stażem. W tajnym głosowaniu zwyciężył Ludwik Wnękowicz, przedstawiciel solidarnościowej fali imigrantów. Ma on 52 lata, ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do USA przyjechał w 1981 roku. Jest żonaty, ma czworo dzieci. Prowadzi z powodzeniem swój biznes - firmę spedycyjną Doma Export, która - jak podkreślono na obradach - w razie potrzeby dostarcza gratis kontenery z pomocą KPA do Polski. Wnękowicz powiedział, że jako wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do spraw polskich zamierza zająć się, między innymi, propagowaniem w społeczeństwie polskim wiedzy o Kongresie Polonii i dokonaniach tej organizacji na rzecz Polski.

 

Międzynarodowy Konkurs Animacji Komputerowej
Poniżej cytujemy otrzymaną przez nas informację o konkursie komputerowym

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
im. Boleslawa Prusa - Szczecin 2004-2005

Organizatorzy:
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Szczecinie
URZĄD MIEJSKI w Szczecinie
KURATORIUM OŚWIATY w Szczecinie
Współorganizatorzy:
Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Patronat:
dr WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ - Minister Spraw Zagranicznych
Cele:

o Integrowanie młodzieży Europy dla społeczeństwa informacyjnego

o Wspieranie indywidualnego rozwoju MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW

o Promocja Polski, Pomorza Zachodniego i Szczecina

Założenia:

1. Uczestnicy konkursu: młodzież w wieku 15-20 lat
Kategoria 1 - wiek 15-17 lat
Kategoria 2 - wiek 18-20 lat

2. Kategorie prac konkursowych (do wyboru):
Kategoria 1 - FLASH
Kategoria 2 - BALTIE

3. Tematy prac konkursowych (do wyboru):
MOJA OJCZYZNA
- Jak nas widzą inni?
- Wizytówka mojego kraju
SPORT - SUKCESY SPORTOWCÓW MOJEGO KRAJU
- Wrażenia z Igrzysk Olimpijskich - Ateny 2004
- Wrażenia z Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Portugalia 2004
BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY, MITY MOJEGO KRAJU
- Legenda z mojego kraju
- Ulubiony fragment książki
NAUKA
- Twierdzenia genialnych naukowców
- Modele zjawisk, symulacje procesów

4. Rejestracja uczestników konkursu:
Uczestnicy konkursu wypełniają formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego http://www.lo4.szczecin.pl i dołączają do niego plik ze swoją pracą konkursową. Całość5. wysyłają elektronicznie do organizatora konkursu. Potwierdzenie przyjęcia pracy wysyłane jest automatycznie. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie 1 grudnia 2004r.

6. Final konkursu:
W obu kategoriach wiekowych zostanie wyłonionych po pięciu finalistów, którzy wraz z pełnoletnim opiekunem zostaną zaproszeni na 5-dniowy pobyt w Szczecinie (łącznie 20 osób). Organizatorzy zapewnią im zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcyjny program pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Szczecina i kosztów powrotu do domów. W czasie pobytu w Szczecinie, finaliści będą musieli rozwiązać7. test dotyczący ogólnej wiedzy informatycznej (zakres zostanie podany) oraz wykonać8. pracę na zadany temat w programie Flash lub Baltie. Wyniki uzyskane z obu sprawdzianów będą podstawą do wyłonienie zwycięzców.

9. Terminy rozgrywania konkursu:
- Akcja informacyjna: wrzesień - październik 2004r.
- Czas trwania konkursu: 1 października 2004r. - 31 maja 2005r.
- Finał w Szczecinie: 13-17 września 2005r.

10. REGULAMIN KONKURSU:

W konkursie można uczestniczyć§ tylko indywidualnie;

Do konkursu nie można zgłaszać§ prac, które wcześniej zgłoszono w innym konkursie;

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić§ tylko jedną pracę;

Prace konkursowe muszą być§ wykonane w jednym z programów: FLASH lub BALTIE i możliwe do uruchomienia na komputerze PC z systemem Windows XP, z procesorem Pentium 300 MHZ, 128 MB RAM, z kartą graficzną pracującą w rozdzielczości 800x600 High Color, z kartą muzyczną Sound Blaster, z napędem CD 52 X;

Prace konkursowe muszą być§ dostarczone do organizatorów do 31 maja 2005 r. za pośrednictwem Internetu;

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą forma wykonania i oryginalność§ pracy;

§ Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie: http://www.lo4.szczecin.pl w dniu 30 czerwca 2005r.;

§ Nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie 5-dniowy pobyt w Szczecinie oraz nagrody i dyplomy; zwycięzca konkursu otrzyma Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej - informacja o osobach zaproszonych do Szczecina zostanie opublikowana na stronie: http://www.lo4.szczecin.pl

Pytania dotyczące konkursu można zadawać§ tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkursinfo@go2.pl

Udział w konkursie oznacza zrzeczenie się praw autorskich do wykonanych prac na rzecz organizatorów konkursu, którzy mogą wykorzystać§ je w sposób dowolny.

II Międzynarodowa Konferencja "Polacy w Rosji" - Krasnodar 2005
Kubański Uniwersytet Państwowy w Krasnodarze i Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność" w Krasnodarze informują, że na fakultecie historii, socjologii i stosunków międzynarodowych (FISMO) Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 6-7 lipca 2005 roku odbędzie się Druga Konferencja Międzynarodowa "Polacy w Rosji". W toku Konferencji planowane jest omówienie następujących tematów:

o Polsko-rosyjskie związki historyczne

o Polska heraldyka i genealogia

o Polska szlachta w Rosji

o Polacy w wojskach rosyjskich

o Problemy kontaktów religijnych

o Udział Polaków w rozwoju historycznym Rosji i Kaukazu

o Organizacje polonijne w Rosji

Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 31 maja 2005 roku pod adresem:
Rosja, 350040, Krasnodar, ul. Stawropolskaja 149
Kubanskij Gosuniwersytet, FISMO
A. I. Sielicki.
Zaproszenia zostaną wysłane na podstawie zgłoszeń.
Koszty związane z przyjazdem oraz z wynajęciem hotelu ponoszą uczestnicy konferencji. W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć czy wskazane jest zarezerwowanie miejsca w hotelu.
Języki konferencji: rosyjski i polski.
Planowane jest wydanie książkowe materiałów konferencji.
Wymagania dla tekstów: czcionki o rozmiarze 14, skok - 1,5 w redaktorze Word (objętość do 20 stron), uwagi i odsyłacze powinno się umieszczać co stronę.
Telefony: (8612) 699 556, 265 608
Fax: (8612) 699 517, 339 887 z uwagą: "dla A. I. Sielickiego".
E-mail: alexandersel@yahoo.com

Biuro Polonijne

W wyniku zmian organizacyjnych, w kancelarii Senatu RP z dniem 15 października 2004 r. zostało wyodrębnione Biuro Polonijne. W jego skład wszedł dotychczasowy Dział Polonijny Biura Prawno-Organizacyjnego. Nowym Biurem kieruje dyrektor Artur Kozłowski.
Dane adresowe:
Kancelaria Senatu RP Biuro Polonijne e-mail: polonia@nw.senat.gov.pl
Ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa tel.: (+ 48 22) 694 19 48, 694 25 29 fax: (+48 22) 825 64 88

Nowy prezes Stowarzyszenia BEMA
W dniu 9 października 2004 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. Józefa Bema w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze w związku z rezygnacją Korinny Wesołowski z pełnionej przez nią w ciągu ośmiu miesięcy funkcji prezesa tego Stowarzyszenia.
Na zebranie przybyło 65 osób z Budapesztu i okolic, a także przedstawiciele Oddziału terenowego "Bema" z Székesfehérváru. W wyniku przeprowadzonych wyborów oddano 65 głosów, z czego 64 były ważne, a ich największą ilość - 32 otrzymał Eugeniusz Korek przed Marią Felföldi - 21 głosów i Andrzejem Wesołowskim głosów 11.
W wyborach uzupełniających członkiem zarządu stowarzyszenia większością głosów wybrano Marię Felföldi, a prezes E. Korek włączył do składu Korinnę Wesołowski. W swym wystąpieniu programowym, prezes Eugeniusz Korek za najważniejsze sprawy uważa dokończenie remontu budapeszteńskiej siedziby Stowarzyszenia, odbudowę struktur terenowych, a także umocnienie "Bema" jako organizacji o charakterze wielopokoleniowym. Kadencja obecnego zarządu i jego prezesa potrwa jeszcze dwa lata.

Europejskie Spotkanie Młodzieży Polonijnej w Wilnie Polskość to nie tylko etos, lecz też atrakcja. W dniach 8 - 9 października w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej, odbyło się Europejskie Spotkanie Młodzieży Polonijnej. Organizatorami spotkania, w którym wzięli udział młodzi polonusi z 10 krajów, były Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Związek Polaków na Litwie. Dyskutowano o sytuacji, problemach i oczekiwaniach polonijnego ruchu młodzieżowego w Europie. Uczestnicy tego forum zgodnie podkreślali, że zależy im nie tylko na zapoznaniu się z kondycją młodzieżowych środowisk polonijnych w innych krajach, z metodami pracy swoich rówieśników - liderów ruchów młodzieżowych, ale też na nawiązaniu ścisłej i stałej współpracy. W roli koordynatora obrad wystąpił sekretarz EUWP Czesław Błasik.
"Problem większego włączenia młodzieży w struktury polonijne od dawna nas nurtuje" - mówiła inaugurując obrady prezydent Unii Helena Miziniak. Przyznała, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż polonijne struktury, które działają obecnie, mogą nie odpowiadać młodemu pokoleniu. Dodała jednak, że "ważny jest fundament, a budując na tym fundamencie można te struktury unowocześnić".
Podczas spotkania okazało się, że młodzi polonusi reprezentujący tak różne kraje jak Litwa, Dania, Mołdawia, Bułgaria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Chorwacja, Szwecja i Łotwa, są właściwie bardzo do siebie podobni. Otwarci, spontaniczni, nie uznający żadnych barier, łatwo nawiązujący kontakty. Mają natomiast zupełnie odmienne problemy związane z działalnością polonijną. Okazało się na przykład, że dla młodzieży z Zachodu polskość już nie jest wartością, jest mało atrakcyjna. Nudzi ją historia, etos, martyrologia, interesuje wyłącznie nauka, praca, rozrywka. Ci ze Wschodu są nadal pełni zapału, ale nieraz borykają się z brakiem lokalu, funduszy na działalność, często są uzależnieni od działaczy starszego pokolenia. Natomiast ci z Europy środkowo-wschodniej niekiedy już nie znają języka polskiego, są nieliczni i najczęściej pochodzą z rodzin mieszanych.
Przy okazji wileńskiego spotkania młodzi polonusi opowiedzieli o działalności środowisk polskich w krajach swojego zamieszkania. Z dorobkiem i działalnością polskich organizacji w naszym kraju zapoznał młodzież prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.
Młodzi mieli o czym dyskutować w temacie, jak zachęcić rówieśników do działania lub przynajmniej biernego udziału w strukturach polonijnych. Podczas spotkania w Wilnie postanowili reaktywować Radę Europejskiej Młodzieży Polonijnej, której zalążek powstał cztery lata temu na walnym zjeździe Unii w Pułtusku. Ponadto każdy z uczestników zobowiązał się do nawiązania kontaktów z organizacjami młodzieżowymi w dwóch wybranych krajach.
Prezydent Helena Miziniak dodawała młodzieży otuchy i zachęcała do kreatywności i aktywności, obiecywała zadbanie o fundusze, które pomogą im się usamodzielnić, z których jednak będą musieli nauczyć się rozliczać.

Czuwanie na Jasnej Górze

W nocy z 12 na 13 listopada b.r. odbyło się całonocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w Częstochowie w intencji Polonii zagranicznej i jej duszpasterzy. Historia tych spotkań sięga już kilkunastu lat. To spotkanie było już 18 czuwaniem, zorganizowane przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, które od ponad 70 lat troszczy się o zaspokojenie duchowych potrzeb polskich emigrantów na całym świecie.

W tegorocznym Czuwaniu modlono się za Polaków na całym świecie, a szczególnie za tych, którzy po majowym akcesie do Unii Europejskiej ruszyli na Zachód Europy, w tym również na Wyspy Brytyjskie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska.

Przed częścią modlitewną w Sali Jana Pawła II odbyło się sympozjum. Ks. Zbigniew Rakiej SChr- Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego zaprosił Prezydenta EUWP H. Miziniak, która wygłosiła odczyt na temat „ Najnowsza emigracja Polaków na Wyspach Brytyjskich na tle historii “.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki S.Chr oraz przełożony prowincji angielskiej ks. Krzysztof Tyliszczak. Kulminacyjnym punktem modlitwy (czuwanie od godz.20.00 do 5.30 rano) była Msza św. sprawowana o północy pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tadeusza Winnickiego, a koncelebrowana przez wszystkich kapłanów-pielgrzymów z Polski i zagranicy, którzy przybyli z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Węgier.

Modlitwa w intencji Polonii

Panią Prezydent Miziniak proszono aby przesłała niżej zacytowaną modlitwę do wszystkich środowisk polonijnych w Europie

Panie Jezu , Pasterzu dusz,

który przyszedłeś szukać

i zbawiać wszystkich zaginionych,

zlituj się nad braćmi naszymi za granicą.

Daj im odczuć głód słowa Bożego

oraz pragnienie życia w Tobie;

i oni bowiem są Twoim ludem,

i niech Twoimi zostaną na wieki.

Pozwól nam pójść do nich,

Rozbudzić w nich wiarę ojców

i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi

do Domu Ojca.

Spraw też, Panie, by braciom naszym za granicą

nie zabrakło dobrych pasterzy,

gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec.

Tym zaś, którzy już są stróżami Twej Owczarni,

daj siłę znosić “ ciężar dnie i spiekoty “.

Matko Jezusa , Królowo Polonii Zagranicznej ,

i wszyscy Święci, Polski Patronowie ,

wstawiajcie się przed Panem za nami

i za braćmi naszymi. Amen.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej

W dniu 10 listopada 2004 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Polonii Afryki Południowej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Związku Polaków na Białorusi, Związku Polaków w Kazachstanie oraz pełnomocnik Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

Władze polskie reprezentowali: Marszałek i Wice-Marszałek Senatu, przedstawiciele ministerstw Spraw Zagranicznych, Wewnętrznych i Kultury oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą.

Wśród omawianych tematów były:

Promocja Polskiej gospodarki we współpracy z Wydziałami Ekonomiczno-Handlowymi Ambasad RP

Konieczność upowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym poza granicami Polski oraz promowania dobrego imienia Polski i Polaków w zagranicznych mediach.

Rozwijanie aktywności młodego pokolenia.

Internetowa Szkoła nauki języka polskiego. Fundacja Semper Polonia przygotowała program. Preliminarz budżetowy został przedstawiony w Senacie- jest bardzo wysoki. W szerokiej dyskusji na powyższy temat zdania były podzielone bowiem brak było ustaleń projektu. Przedstawiciele ze Wschodu uważali, że ze względu na bardzo małą ilość komputerów, a w wielu skupiskach ich brak, korzystanie z tego rodzaju nauki będzie bardzo ograniczone, tylko dla wybranych osób i nie będzie ona spełniała zamierzonego zadania. Dowiedzieliśmy się również, że Fundacja ta rozszerzając swoją działalność dąży do likwidacji istniejących organizacji Polskich i Polonijnych i zastąpienie ich nowymi o innym kierunku działania. To budzi niepokój.

Nostryfikacja dyplomów dla Polaków kończących studia w Polsce i powracających do krajów swego zamieszkania (szczególnie na Ukrainie).

Znaczenie organizowanych w kraju Festiwali (Kultury kresowej, Folkloru) oraz Forum Medii Polonijnych i Gospodarczych w wymiarze przepływu informacji, prezentacji i dorobku nie tylko w kraju, ale między poszczególnymi środowiskami Polonijnymi. H. Miziniak zaproponowała zorganizowanie Tygodnia Kultury Polonijnej. Zostało przyjęte z wielką aprobatą.

Atlas Polonijny - inicjatywa EUWP – współpraca Uniwersytet Szczeciński. Materiały z budżetem zostały przekazane do Senatu oraz dla przedstawicieli poszczególnych Ministerstw uczestniczących w posiedzeniu. Projekt wzbudził wielkie zainteresowanie.

Sprawa Ustawy o Obywatelstwie, Karcie Polaka oraz Pułapce Paszportowej. Wiceminister Leszek Ciećwierz wygłosił “expose”, które absolutnie nie pokrywało się z rzeczywistością. W dyskusji odniósł się bardzo krytycznie do zarzutów przedstawicieli polonijnych. Oświadczył, że Konsulaty RP wydają tymczasowe paszporty ważne na rok czasu w ciągu jednego dnia, że nowa ustawa o paszportach i obywatelstwie jest opracowywana w konsultacji z Polonią. Na pytanie H. Miziniak z jaką Polonią - nie potrafił odpowiedzieć. Karta Polaka utknęła w martwym punkcie. Przedstawiciele Polonii uważali, że należy rozpocząć dialog z Polonią na temat przygotowywanych ustaw oraz wrócić do przygotowania nowego projektu Karty Polaka.

TV Polonia. Dyrektor Antoni Bartkiewicz przedstawił bardzo trudną sytuację. Budżet od roku 1998 progresywnie zmniejszał się co roku. Na dzień dzisiejszy jest o 50% mniejszy .Ogranicza to tworzenie nowych polonijnych programów oraz rozszerzenie zasięgu oglądalności. Z dyskusji wynikało, że potrzebny jest inny sposób finansowania, a to wymaga nowych zapisów w ustawie o Radiofonii i Telewizji Polskiej. Przedstawiciele Polonijnej Rady Konsultacyjnej w tej sprawie wysłali list do Dyrektora TV Polska Jana Dworaka.

Finansowanie działalności polonijnej na rok 2005. Budżet wynosi 48 mil.315tys.Obecnie działa 60 organizacji pozarządowych. W przyszłym roku będzie przeprowadzana szczegółowa weryfikacja przekazywanej pomocy w celu uniknięcia dublowania i wyeliminowania tych samych odbiorców, którzy korzystają z różnych źródeł.

Konferencja Naukowa w Opolu.

Dnia 20 listopada b.r. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Opolu odbyła się konferencja naukowa na temat “Rola wybitnych Polek w rozwoju nauki, oświaty i kultury w polskich ośrodkach emigracyjnych na zachodzie Europy”.

Referaty poświęcone: Prof. Karolinie Lanckorońskiej, Stefanii Kossowskiej, Irenie Zabłockiej-Bączkowskiej, Marii Danielewicz-Zielińskiej, Zofii Hertz i Danucie Mrozowskiej.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Oddział w Opolu udział w Konferencji wzięła Prezydent Helena Miziniak, która wygłosiła referat na temat “Rola kobiet polskich w życiu emigracyjnym w Europie Zachodniej XX wieku “. Referat poświęcony był tylko kobietom w W. Brytanii, bowiem mimo ponawianych próśb w mailach i „Listach informacyjnych” o nadsyłanie materiałów z poszczególnych państw Europy nikt takowych nie nadesłał.

W konferencji uczestniczyła również Krystyna Orłowicz-Sadowska. Wygłosiła referat na temat “ Maria Rejowa z d. Potocka oraz zamek Branickich w Montresor jako ostoja kultury”.