infonr7.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 7(2004)

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone obecnie przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGÅRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

To siódmy w kolejności list, który do Was piszę w okresie pomiędzy naszym ostatnim Zjazdem w Londynie, a zbliżającą się Radą Prezesów w Brukseli. Przy olbrzymim wsparciu Romana Śmigielskiego i Urszuli Milczewskiej udało mi się złożyć w ciągu 10 miesięcy 7 listów dających łącznie 61 stron informacji z naszego rozległego świata Polonii. Były one czasem radosne, a czasem smutne. W ciągu roku odeszło od nas znowu kilku kolegów. Mam nadzieję, że zebrane przez nas wiadomości pomagają nam we wzajemnym poznaniu się i w pracy polonijnej. Dziękuję za przekazane mi wyrazy uznania. Pamiętajmy jednak, że zawartość listów zależy również od Was, od tego, co do nas przyślecie. Niestety, z niektórych organizacji, robiących wartościowe imprezy, nigdy nic do nas nie dociera. Dlatego, jak zwykle, proszę Was o przesyłanie do mnie jak najwięcej materiałów, najlepiej w formie elektronicznej.

Łącząc serdeczne pozdrowienia. Do zobaczenia w Brukseli.

Tadeusz Adam Pilat

Wrzesień, październik - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

 

 

Proponowany porządek obrad zebrania Rady Prezesów EUWP

Centrum Polskie, Rue du Croissant 68, B-1190 Bruksela

Piątek 15.10.2004

godz. 9.00

Otwarcie

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu za rok 2003/2004

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Obrony dobrego imienia Polski i Polaków

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Oświaty Polonijnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2003/2004

Dyskusja nad sprawozdaniami

godz. 12.00 Przerwa w obradach

godz. 12.45 Przyjęcie w Ambasadzie

Wznowienie obrad ca. o godz. 15.00

 

Sobota 16.10.2004

godz. 9.00

Przyjęcie nowych członków i statutowa weryfikacja organizacji członkowskich

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

a) konferencja na temat współpracy duszpasterstwa z organizacjami polonijnymi w Europie

b) Atlas Polonii Świata

c) IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna – Europa małych Ojczyzn

10. Spotkanie młodzieży w Wilnie

11. Dofinansowanie wydania książki o Icie Kozakiewicz – działaczce Związku

Polaków na Łotwie

12. „Współpraca Rodaków z krajów sąsiednich” (spotkania

regionalne)

13. Nawiązanie ścisłej, partnerskiej współpracy między Polakami z

żnych krajów Europy

14. Sprawozdania prezesów organizacji członkowskich

15. Zebranie Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

(10.11.2004 r.)

16. Wolne wnioski

Niedziela 17.10.2004

godz. 10.30

msza św. w kościele Notre Dame de la Chapelle, złożenie wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza

godz. 12.30

obiad w Centrum Polskim (20,00 Euro)

zwiedzanie Brukseli

Przypominamy kilka podstawowych danych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia.

Hotel: President WTC ****

Adres: Boulevard Roi Albert II 44, Bruksela

Cena:

Pokój dwuosobowy 39,00 Euro od osoby za dobę, śniadanie wliczone.

Pokój jednoosobowy 66,00 Euro od osoby za dobę, śniadanie wliczone.

Hotel President znajduje się koło dworca Gare du Nord.

Z lotniska Zaventem można dojechać kolejką do dworca centralnego (Bruxelles Central/Brussel Centraal), a z dworca centralnego prawie każdy pociąg przejeżdża przez Gare du Nord.

Osoby, które same sobie nie poradzą z dojazdem do hotelu, powinny zwrócić się do organizatorów zebrania (mailto:iduboisdaische@yahoo.fr ;tel. 00 32 27342955) podając dokładne dane przyjazdu – data, godzina, numer lotu itp. Organizatorzy postarają się zorganizować odbiór tych osób.

Posiłki w Centrum Polskim kosztują 15,00-20,00 Euro od osoby za posiłek.

W barze w Centrum Polskim można w przerwach w obradach kupić zimne i ciepłe napoje.

XIII Dni Polskie w Austrii – 2004

10 września w Wiedniu rozpoczęły się uroczyście XIII Dni Polskie w Austrii. Będą trwały do 22 października. Na obchody składają się liczne imprezy organizowane przez związki polonijne zrzeszone we Wspólnocie Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii i przez organizacje z Forum współpracujące. Patronat Honorowy nad imprezą objęło wiele ważnych osobistości z polskiego i austriackiego świata polityki oraz z kręgów polonijnych, a wśród nich Helena Miziniak - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Oficjalne otwarcie XIII Dni Polskich w Austrii odbyło się w piątek 10 września w wiedeńskim ratuszu. Na uroczystość przybyli Marek Jędrys - Ambasador RP w Austrii i Tadeusz Rzemykowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat. W części artystycznej wystąpili znakomici reprezentanci kręgów artystycznych austriackiej Polonii: Katarzyna Brzoza - skrzypce, Urszula Rojek - sopran, Zbigniew Pinderak - tenor, Dariusz Niemirowicz - bas, Marek Kudlicki – akompaniament.

W sobotę, 11 września 2004 r. odbyło się "Pożegnanie lata" - spotkanie Polonii w Krumpendorf nad jeziorem Wörthersee, polonijny piknik nad Dunajem, a wieczorem tłumy Polaków z Wiednia i okolic spotkały się na koncercie zespołu "Budka Suflera".

W niedzielę, 12 września 2004 r. w kościele św. Józefa na Kahlenbergu odbyła się msza św. pontyfikalna z okazji 321 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i 21 rocznicy obecności Ojca Św. na Kahlenbergu celebrowana przez J.E. Ks. biskupa Edwarda Janiaka z Wrocławia. Wystąpił Chór Archidiecezji Katowickiej pod dyr. Krzysztofa Kagańca oraz Poznański Chór Nauczycieli pod dyr. Ryszarda Łuczaka. Po mszy św. odbyły się tradycyjne dożynki z udziałem Zespołu Regionalnego "Szczyrzycanie" ze Szczyrzyc k. Krakowa. Niestety z powodu trudności wizowych do Wiednia nie dojechał Polski Dziecięcy Zespół "Grodzieńskie Słowiki" z Białorusi. Imprezy XIII Dni Polskich w Austrii trwały do 26 września.

 

Wysokie wyróżnienie dla Haliny Subotowicz-Romanow

W czasie inauguracji XII Światowego Forum Mediów Polonijnych "TARNÓW-GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT '2004" wręczono statuetki "FIDELIS POLONIAE 2004". Tę wysoką nagrodę otrzymała nasza koleżanka, Prezes Kongresu Polaków w Rosji i wieloletnia działaczka EUWP - Halina Subotowicz-Romanow.

 

Dni Kultury Polskiej na Ukrainie

Jak dowiedzieliśmy się od Senatora Tadeusza Rzemykowskiego, 23 września na Ukrainie rozpoczęły się Dni Kultury Polskiej organizowane przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie. Odbywa się wiele imprez z udziałem znakomitych artystów i przedstawicieli władz.

III Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

W dniach 17-19 września odbyła się w Szczecinie br. pod honorowym patronatem Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, III Międzynarodowa Konferencja Polonijna organizowana przez Uniwersytet Szczeciński i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.

Licznie reprezentowane były organizacje polonijne z Niemiec, Szwecji, Francji, Danii, Rosji i Ukrainy. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała Prezydent Helena Miziniak, a referat programowy wygłosił Sekretarz Generalny Roman Śmigielski. Tematem konferencji była „Polonia w tworzeniu nowej Europy”. Wygłoszono szereg interesujących referatów, wspartych ożywioną dyskusją, które zostaną opublikowane. Zaprezentowano również pierwsze prace związane z opracowaniem „Atlasu Polonii Świata”

Atlas Polonii Świata "Z Polski my Ród"

Przypominamy uprzejmie, że ambitnego zadania, opracowania Atlasu Polonii Świata, podjął się zespół ekspertów z Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany przez znanego historyka prof. dr Wiesława Wróblewskiego. Atlas “Z Polski my Ród”, adresowany do Rodaków w kraju i za granicą, poświęcony zostanie zobrazowaniu dokonań kilkunastu pokoleń polskiej emigracji w okresie od średniowiecza do współczesności. Na ponad 50 mapach ukazane zostaną m.in. kierunki wędrówek Polaków oraz miejsca ich osiedlenia. Czytelnicy znajdą tam też informacje dotyczące formowania i działalności jednostek Wojska Polskiego walczących “Za naszą i waszą wolność" w krajach Europy i Ameryki Północnej oraz pracy duszpasterstwa polonijnego.

 

Ukazane zostaną, funkcjonujące dawniej i obecnie, polonijne ośrodki oraz stowarzyszenia polityczno-społeczne. Na mapach umiejscowione będą też polonijne muzea, zbiory pamiątek narodowych oraz biblioteki. Przedstawione zostaną również osiągnięcia polonijnej oświaty: uczelnie ważne dla historii i współczesności Polonii, szkoły polskie oraz polonijne placówki naukowe. Będzie też dział poświęcony współczesnej Polonii na świecie. W atlasie znajdą się nie tylko mapy. Każdy dział posiadać będzie szerokie opisy w języku polskim wespół z angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz rosyjskim, którym towarzyszyć będą m.in. biografie najważniejszych postaci Polonii w poszczególnych krajach. Znajdzie się też bogata ikonografia, którą tworzyć będą fotografie znanych postaci, siedzib, muzeów, pomników, cmentarzy, zabytków, pamiątek   narodowych, szkół itp. Nie zabraknie też miejsca na ukazanie symboliki organizacji polonijnych: klubów, zespołów, placówek, instytucji, stowarzyszeń itp.

Autorzy Atlasu zapraszają środowiska polonijne do współpracy i liczą na pomoc wszystkich organizacji polonijnych na całym świecie. Zależy im na każdej informacji, zdjęciu czy dokumencie, który będą mogli wykorzystać w pracy, a który uznany zostanie za ważny. Można nawiązać kontakt elektronicznie z Leszkiem Wątróbskim, sekretarzem Rady Programowej Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US w Szczecinie leszek.watrobski@univ.szczecin.pl lub pisząc na adres: ATLAS POLONII, Ośrodek Badań i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, tel/fax 91/444 1150.

Spotkanie młodzieżowe w Wilnie

W dniach 8 - 9 października Sekretariat EUWP wraz ze Związkiem Polaków na Litwie (gospodarzem spotkania) zorganizował w Wilnie Europejskie Spotkanie Młodzieży Polonijnej na temat: „Sytuacja polonijnego ruchu młodzieżowego w Europie – problemy i oczekiwania”.

Każda organizacja członkowska EUWP na spotkanie mogła wydelegować jednego przedstawiciela w wieku nie przekraczającym 30 lat. EUWP pokryła koszty zakwaterowania i wyżywienia wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy z Europy Wschodniej otrzymali całkowity zwrot kosztów podróży, a delegaci z pozostałych krajów – ryczałtowy zwrot kosztów w wysokości 300 złotych/osobę.

 

Propozycja likwidacji Senatu

Poniżej przytaczamy fragment broszury Platformy Obywatelskiej "4 x Tak":

Senat powstał w wyniku obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku, gdy „Solidarność" negocjowała z partią komunistyczną udział we władzy. Jak pamiętamy, wybory do Sejmu w czerwcu 1989 roku odbywały się wedle z góry ustalonych reguł – większość izby mieli stanowić reprezentanci partii peerelowskich, a jedynie wybory do Senatu miały być wyborami w pełni wolnymi. Okazało się, że na 100 miejsc senatorskich opozycja solidarnościowa zdobyła 99. Senat z prawem veta wobec ustaw sejmowych mógł więc równoważyć decyzję formalnie izby niższej czyli Sejmu. W ten sposób demokracja ograniczona w wyborach sejmowych miała współistnieć z wolnymi wyborami do wyższej izby parlamentu. U początków Senatu nie leżały wiec potrzeby ustrojowe, wizja państwa, lecz bieżące targi i kompromisy między ówczesną władzą totalitarną a opozycją demokratyczną. Konstytucja z 1997 roku utrzymała Senat, chociaż już wtedy podnosiły się głosy nawołujące do jego likwidacji. Do dzisiaj najwytrwalej o jego istnienie zabiegają sami senatorowie.

Zdaniem Platformy Obywatelskiej Senat należy zlikwidować, a jego kompetencje przekazać Prezydentowi, wzmacniając tym samym jego uprawnienia. Dlaczego tak uważamy? Otóż, mimo świetnych tradycji historycznych Senat nie stał się izbą gromadzącą autorytety, mającą moc sprawczą w najważniejszych dla kraju sprawach. Obecne funkcje Senatu sprowadzają się do poprawek prac Sejmu. Izba wyższa stała się więc „kołem ratunkowym” w przypadkach pomyłek prawnych, które zdarzają się w Sejmie. Zamiast starannie pracować nad dobrymi ustawami, Sejm często przepuszcza buble prawne, gdyż liczy, że poprawi je Senat. I rzeczywiście, zdarza się często, że Senat poprawia oczywiste błędy, nawet ortograficzne.

Dlatego nazywany jest czasem „izbą kropki i przecinka”. W sprawach najważniejszych Senat wykonuje jednak z reguły zadania narzucone przez partię rządzącą i nie spełnia roli niezależnej instytucji, która powstrzymywałaby władzę od tworzenia nadmiaru przepisów. Zatem bez większego ryzyka funkcje Senatu mógłby przejąć Prezydent. Liczba złych ustaw wychodzących z parlamentu, często potem unieważnianych przez Trybunał Konstytucyjny, świadczy też o tym, że Senat na równi z Sejmem ponosi odpowiedzialność za złe prawo w Polsce. Do tworzenia dobrych ustaw nie jest potrzebny stuosobowy Senat, tylko kompetentni posłowie i współpracujący z nimi prawnicy. Jest jeszcze jeden powód nieskuteczności Senatu. Na ogół partie polityczne wystawiają kandydatów do Senatu ze swojego drugiego szeregu. Wytrawni politycy z pierwszej ligi starają się o miejsca w Sejmie, bo tam podejmuje się istotne decyzje, tam jest centrum polityki. To z kolei powoduje, że w wielu przypadkach mandat senatora traktowany jest jak zasłużona partyjna emerytura. Z tego zapewne powodu, choć Senat dysponuje tzw. inicjatywą legislacyjną, czyli prawem zgłaszania własnych ustaw, czyni to nadzwyczaj rzadko. Tak więc i w tej kwestii, jaką jest inicjowanie ważnych projektów dla kraju, Senat się nie sprawdził. Ostatnim argumentem za likwidacją Senatu są pieniądze. Budżet Senatu to 300 milionów złotych na kadencję. Za takie pieniądze warto utrzymywać instytucje, które są konieczne dla dobrego funkcjonowania państwa. Dziś widać już wyraźnie, że Senat nie jest instytucją niezbędną. Interes senatorów i historyczny sentyment to za mało, by polscy podatnicy płacili tak dużą daninę. Dziś zmusza nas do tego Konstytucja. Dlatego chcemy ją zmienić.

 

List do Donalda Tuska

W związku z proponowanym przez Platformę Obywatelską zniesieniem Senatu RP, Sekretariat EUWP wystosował list do przewodniczącego tej partii. O liście zostały poinformowane władze Senatu.

Przewodniczący PO Donald Tusk Londyn, 25.09.2004 r.

Biuro Krajowe PO

Szanowny Panie Przewodniczący,

Istniejąca od ponad 10 lat Europejska Unia Wspólnot Polonijnych skupia ponad 40 organizacji polskich z 30 krajów Europy.

Ostatnio duże zaniepokojenie wśród naszych organizacji członkowskich, w tym także tych, które są ideowo bliskie PO, wywołuje podniesiona przez Platformę Obywatelską kwestia zlikwidowania Senatu RP, wyrażona m.in. w programie „Referendum 2005. 4 x Tak”. Program ten nie wspomina niestety ani słowa o Polonii i Polakach zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej.

Przywrócony w 1989 roku Senat, wśród swoich zadań umieścił opiekę nad polską diasporą w świecie. W ten sposób powrócono do chlubnej tradycji Senatu II Rzeczypospolitej.

W początku lat dziewięćdziesiątych Senat – jako jedyna wówczas instytucja wybrana w wolnych wyborach - i powołane przy udziale Senatu Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", uzyskały kredyt zaufania emigracji niepodległościowej i Polonii Wolnego Świata. Zaufanie to otworzyło drogę do likwidacji podziałów, uprzedzeń oraz zainicjowało budowanie nowej jakości w stosunkach pomiędzy III Rzeczypospolitą a Rodakami poza granicami.

Właśnie Senat był autorem wielu inicjatyw prowadzących do nawiązania lub ożywienia kontaktów z Polonią i Polakami rozsianymi po świecie. Dzięki staraniom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej doszło do wielu znaczących spotkań Polonii Świata. Odrodzony Senat odbył m.in. dwa posiedzenia plenarne w całości poświęcone sprawom Polonii i Polaków w świecie. Ich zwołanie służyło dokładniejszemu poznaniu potrzeb środowisk polonijnych i sformułowaniu priorytetów w pracy Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą. W debatach polonijnych nie zabrakło głosu przedstawicieli polskiej społeczności ze wszystkich kontynentów.

Powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu na mocy uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 czerwca 2002 r. było spełnieniem postulatów środowisk polonijnych i polskich poza granicami. Wymiana poglądów na posiedzeniach Rady pozwala zarówno zrozumieć potrzeby środowisk polonijnych i polskich w świecie, jak też ograniczenia polskich władz, gdy chodzi o możliwości ich realizacji.

Pierwszą inicjatywą ustawodawczą Senatu obecnej Kadencji było ustanowienie Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Wyrażono w ten sposób wdzięczność i uznanie polskiej diasporze i podkreślono jednocześnie wspólnotę kulturową Polaków w Ojczyźnie i poza Nią. W tym roku Prezydium Senatu podjęło już 133 uchwały w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznało dotacje w łącznej wysokości 46 766 737 zł. Nie musimy chyba dodawać, że pomoc ta jest witalna i niezbędna dla utrzymania polskości wśród naszych Rodaków ze Wschodu i Południa naszego kontynentu. Także w krajach Zachodu wiele akcji np. promocji Polski może mieć miejsce tylko dzięki dotacjom z RP.

Całkowicie nie do zaakceptowania przez organizacje polonijne byłoby przekazanie tych kompetencji Senatu oraz środków budżetowych na współpracę z Polonią do dyspozycji Prezydenta czy Ministra Spraw Zagranicznych. Organizacje polonijne nie mogą być narażone na zmieniające się gusta i upodobania poszczególnych ekip politycznych. W wielu wypadkach rozwiązanie takie byłoby wbrew statutom organizacji skupiających obywateli krajów zamieszkania, których lojalność wobec własnych krajów mogłaby być podważana. Wreszcie rozwiązanie takie zarówno wśród urzędników w Polsce, służb konsularnych jak i działaczy polonijnych może być zarówno konflikto- jak i korupcjogenne.

Dlatego naszym zdaniem należy utrzymać dotychczasowe kanały pomocy finansowej dla organizacji polonijnych, tzn., że środki finansowe budżetu państwa, podlegające kontroli parlamentarnej, powinny być rozprowadzane za pomocą polskich organizacji pozarządowych.

Z poważaniem

 

Tadeusz A. Pilat Helena Miziniak Roman Śmigielski

Wiceprezydent Prezydent Sekretarz generalny

List do Danuty Hübner

W związku z mianowaniem Danuty Hübner na stanowisko Komisarza UE ds. polityki regionalnej i zbliżającą się Radą Prezesów w Brukseli Sekretariat EUWP wystosował list gratulacyjny, który przytaczamy poniżej.

Szanowna Pani Danuta Hübner Londyn, 19 sierpnia 2004 r.

Komisarz UE ds. polityki regionalnej

 

Szanowna Pani Komisarz

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), zrzeszającej blisko 40 organizacji polonijnych z 29 krajów europejskich pragnę na Pani ręce złożyć serdeczne gratulacje z okazji powierzenia Pani stanowiska Komisarza UE ds. polityki regionalnej.

Wybór Polki na tak zaszczytne stanowisko napawa nas dumą i optymizmem. Dumą, ponieważ w Pani osobie Polska została wyróżniona wśród krajów członkowskich UE w kluczowym zarówno dla Unii jak i Polski obszarze polityki UE. Optymizmem, ponieważ znając Pani doświadczenie i kwalifikacje jesteśmy przekonani, że Pani praca przyczyni się do dalszego rozwoju naszej wspólnej Ojczyzny.

Ze strony EUWP oferuję Pani poparcie i współpracę. Życzę Pani wielu sukcesów oraz satysfakcji w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Korzystając z okazji uprzejmie Panią informuję, że tegoroczna Rada Prezesów organizacji członkowskich EUWP odbędzie się w Brukseli w dniach 15-17 października. Byłoby nam bardzo miło gdyby udało się Pani w tym terminie znaleźć trochę czasu na spotkanie z Polonią europejską.

Z wyrazami szacunku

Prezydent EUWP Helena Miziniak

Sekretariat EUWP Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat, Szwecja

Sekretarz Generalny Roman Śmigielski, Dania

Sekretarz Urszula Milczewska, Bułgaria

Sekretarz Czesław Błasik, Rosja

Sekretarz Aleksander Zając, Niemcy

Likwidacja geograficznej nazwy „Góra Kościuszki”

W Australii władze wpadły na pomysł zmiany starej historycznej nazwy najwyższego szczytu tego kontynentu, Góry Kościuszki. Przytaczamy fragmenty listu naszych rodaków, którzy stanęli w obronie bliskiej nam nazwy.

...Działania zmierzające do zmiany nazwy podejmowane są już od kilku lat i zbliża się ich moment kulminacyjny. Jeżeli teraz nie wykażemy solidarnej postawy, to jutro możemy liczyć się z podobnymi ruchami w dowolnym miejscu na ziemi, która nosi polskie znaki. To nie jest tylko sprawa Polonii australijskiej. To nasza sprawa. Przyczyńcie się na swoja miarę do tego, by o sprawie było głośno, by nie "pozamiatano jej pod dywan". Prosimy o publikowanie naszego wezwania i nagłaśnianie problemu...

...Niewątpliwie w świecie z Polską kojarzeni są Papież i Lech Wałęsa.

Możemy być także dumni z pozycji jaką zajmują w historii Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko i Józef Pułaski.

Tam są oni obecni i uznawani. Mają swoje pomniki. Ich nazwiska noszą nazwy ulic i autostrad. Są trwałym elementem historii.

Jest też wyraźny polski znak w Australii.

Najwyższa góra tego kontynentu nosi nazwę Góra Kościuszko.

Nie trzeba chyba przekonywać, że ma to ogromne znaczenie dla promocji Polski i wzbudzania zainteresowania. Nazwę tą nadał zasłużony dla Australii polski podróżnik i naukowiec Edmund Strzelecki. Był on nie tylko naukowcem, ale i humanistą, który wyprzedzał swój czas upominając się o prawa Aborygenów.

Najwyższemu szczytowi Australii nadał nazwę Kościuszko, nie tylko bohatera dwóch narodów, ale również człowieka wielkiego serca, który wspierał ideę zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

Czy fakty te nie są symboliczne? Czy nie stanowią wystarczającego powodu, by nazwa góry pozostała nie zmieniona?

Nie, bo od kilku lat podejmowane są żenujące próby zmiany nazwy Parku i Góry Kościuszko. Jest to działanie tym bardziej oburzające, że podejmowane jest w Australii, kraju szczycącym się swoją wielokulturowością.

...W celu obrony nazwy parku i góry powstała organizacja Mt. Kosciuszko Inc. z siedzibą w Perth. To grono ludzi w niej zrzeszonych podjęło niebywały trud utrzymania tych jakże polskich nazw. Oni i prezes Rady Naczelnej Polonii Australii i Nowej Zelandii Janusz Rygielski podejmują starania, by nie doszło do realizacji zamierzeń władz lokalnych i władz Parku Narodowego...

http://www.australia-przygoda.com/STE/ tutaj można wyrazić swoje opinie.

 

Utrudnienia dla Polaków na Białorusi

Jak wyjaśnił marszałek Senatu, na Białorusi utrudnia się osobom polskiego pochodzenia kandydowanie w wyborach parlamentarnych poprzez eliminowanie ich z list kandydatów. W radiowych Sygnałach Dnia mówił, że białoruska ordynacja wyborcza umożliwia skreślenie kandydatów do parlamentu, jeśli Komisja Wyborcza zakwestionuje co najmniej 15 proc. podpisów na listach popierających kandydatów. W przesłanym liście do przewodniczącego Rady Republiki Białorusi, Giennadija Nowickiego, marszałek Senatu wezwał do równego traktowania mniejszości narodowych podczas nadchodzących wyborów. "Senat RP jest patronem i opiekunem Polaków i Polonii za granicą. Dlatego jako marszałek Senatu Rzeczpospolitej mam nadzieję, że także obywatele Białorusi polskiego pochodzenia będą mieli zapewnioną możliwość aktywnego udziału w życiu swojego kraju, między innymi poprzez równe ich traktowanie podczas najbliższych wyborów parlamentarnych". Jak zaznaczył, zbliżające się wybory parlamentarne na Białorusi skupiają uwagę obserwatorów w całej Europie. "Jest to dobra okazja, by Białoruś zaprezentowała się jako kraj, który kieruje się zasadami demokracji i przestrzega praw człowieka i obywatela". 17 października na Białorusi odbędą się wybory parlamentarne, połączone z referendum mającym umożliwić prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence jak najdłuższe utrzymanie się przy władzy. Przedstawiciele białoruskiej opozycji informowali o szykanach ze strony władz. Jedynie połowa kandydatów opozycji została zarejestrowana przez władze. Rejestracji odmówiono także kilku kandydatom polskiego pochodzenia, m.in. Tadeuszowi Kruczkowskiemu i założycielowi Związku Polaków na Białorusi Tadeuszowi Gawinowi. Gawin twierdzi, że wyborcy, wycofując swoje podpisy, byli zastraszani przez przedstawicieli lokalnych władz.

Wydatki Senatu na Polonię

Prezydium Senatu RP wyraziło 12.08.2004 r. opinię odnośnie do propozycji budżetu Kancelarii Senatu na rok 2005. Wydatki Kancelarii Senatu w 2005 roku planowane są na łączną kwotę 125 mln 9 tys. zł, tj. o 3,4% więcej w stosunku do roku bieżącego. Wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą wyniosą 48 mln 315 tys. zł. Wzrost wydatków na ogólną opiekę nad Polonią i Polakami za granicą planowany jest na 2,8%. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Prezydium.

 

 

Wiadomości z drugiej półkuli

60 rocznica powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej

18 września br. Polonia kanadyjska świętowała jubileusz 60. rocznicy powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Na bankiet w Mississauga przybyło wielu znakomitych gości z całej niemal Kanady, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Kongres Polonii Kanadyjskiej został powołany na Zjeździe Założycielskim w dniach 2-4 września 1944 roku w Toronto, jako zrzeszenie polonijnych organizacji, do którego wstąpiło wówczas około 80% organizacji polonijnych.

 

Obchody 60 rocznicy powstania Kongresu Polonii Amerykańskiej

W sobotę, 2 października 2004 r. w Chicago odbył się uroczysty bankiet uświetniający obchody 60 rocznicy istnienia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wiele mówiło się o działalności fundacji charytatywnej Kongresu Polonii Amerykańskiej, która tylko we wrześniu wysłała dzieciom i osobom starszym w Polsce lekarstwa o wartości 10-ciu milionów dolarów. Wśród gości honorowych, którzy przybyli na obchody rocznicowe do chicagowskiego Rosemond Convention Centre, byli między innymi były prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa, marszałek Senatu Longin Pastusiak, profesor Andrzej Stelmachowski, prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski oraz były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Nicholas Rey. Kongres Polonii Amerykańskiej to największa organizacja polonijna na świecie. Skupia ponad trzy tysiące amerykańskich stowarzyszeń polonijnych. Powstała w 1944 roku. Jej siedzibą jest Chicago - miasto, w którym mieszka najwięcej naszych rodaków na oceanem. Pierwszy ogólnoamerykański zjazd polonijny, do którego nawiązali założyciele dzisiejszego Kongresu Polonii zorganizowany został z inicjatywy Związku Narodowego Polskiego w dniach od 12 do 14 maja 1910 roku w Waszyngtonie. Odsłonięto wówczas dwa pomniki wzniesione z funduszy Polonii - generałów: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

Zniesienie wiz dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych było jednym z głównych tematów rozmów podczas odbywających się w Chicago uroczystości z okazji 60-ej rocznicy powołania Kongresu Polonii Amerykańskiej. Kongres został zaproszony do udziału w konferencji prasowej poświęconej ustawie o ruchu bezwizowym, której projekt trafi do amerykańskiego senatu, co było żywo komentowane podczas spotkania w Chicago.