Ogolnokrajowa Spoldzielnia Turystyczna  (14.06.2001)

GROMADA   www.gromada.pl

dr Roman Budzynski - Prezes Zarzadu
ul. Cicha 7, PL 00-353 Warszawa
Tel.: +48-22-827 4968, Fax: +48-22-828 2427
E-mail: zarzad@gromada.pl