gorliceplener.htm

Dla wszystkich polonijnych artystow.

Przesylam dane o polonijnym plenerze malarskim, bylam tam w 2000 roku. Atmosfera jest bardzo ciepla, mozliwosc poznania polskich tworcow ze wschodu (i nawiazania trwalych przyjazni, jak to bylo w moim przypadku), nie narzuca sie tam tematow i stylow (jak to czasem bywa na plenerach). Jezeli ktos jest zainteresowany podaje kontakt:

Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów" 38-300 Gorlice ul. Wróblewskiego 10 A,
tel.: 018-35-35-618, fax.: 018-35-35-601,
elefon domowy dyrektora Galerii: 018-352-23-04,
http://www.galeria.gorlice.art.pl

Sa jeszcze wolne miejsca, pozdrowienia, Ela Wierzbicka

P.S.Wiadomosc o plenerze mozna przekazac innym artystom.

 

MIĘDZYNARODOWY MALARSKI
PLENER POLONIJNY
„Wschód – Zachód"
Gorlice 2004 

 

ORGANIZATORZY:Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" o/ Nowy Sącz, Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
CEL PLENERU:
Celem pleneru jest spotkanie profesjonalnych artystów polonijnych z krajów WNP, Litwy, Estonii, Łotwy ze swoimi kolegami – twórcami emigracyjnymi z państw zachodnich.Konfrontacja taka pozwoli na wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni i kontaktów twórczych, także porównanie różnic i uwarunkowań kulturowych uczestników.Artyści podejmą próbę określenia zakresu poczucia wspólnoty tradycji i tożsamości z kulturą polską.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Plenerze mogą wziąć udział: <![endif]>profesjonalni artyści pochodzenia polskiego, którzy zostaną zaproszeni przez organizatorów imiennie, bądź za pośrednictwem odpowiednich związków twórczych
,Artyści zobowiązani są do przesłania organizatorom do dnia 10 lipca 2004 roku wypełnionych i podpisanych Kart Zgłoszeń
Artyści zobowiązują się do przyjazdu na koszt własny lub instytucji ich rekomendujących Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do realizacji programu Pleneru oraz do nieodpłatnego przekazania organizatorom jednej pracy powstałej na Plenerze.
Organizatorzy przewidują w plenerze udział 12 artystów.

MIEJSCE:
Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów" w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 A
dwuosobowe pokoje gościnne
wyżywienie na miejscu
CZAS TRWANIA:
10 dni we wrześniu 2004 roku (dowiedziec sie u organizatorow).
OPIEKA:
Pracownicy merytoryczni Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów"
PROGRAM PLENERU:
wspólne malowanie i wymiana doświadczeń warsztatowych
rozmowy i wykłady o sztuce i kulturze polskiej
zwiedzanie zabytków Ziemi Gorlickiej
spotkania i wizyty w pracowniach artystów
zorganizowanie wystawy poplenerowej
ODPOWIEDZIALNY ZA ZREALIZOWANIE PLENERU:
Zdzisław Tohl
– dyrektor Małopolskiej Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach – artysta plastyk
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O PLENERZE UDZIELA:

Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów" 38-300 Gorlice ul. Wróblewskiego 10 A,
tel.: 018-35-35-618, fax.: 018-35-35-601,
telefon domowy dyrektora Galerii: 018-352-23-04