fundacjamlodejpolonii.htm

 

Szanowni Internauci,

Uprzejmie zawiadamiamy, że rozpoczeliśmy II edycje Miedzynarodowego Konkursu Internetowego, do ktorego serdecznie zapraszamy. Poniżej podajemy 1 serie edycji ‘2002

Wiktoria Achremczyk – Dyrektor konkursu – Fundacja Młodej Polonii

 

Fundacja Młodej Polonii w Warszawie na swojej stronie internetowej

http// fmp7.republika.pl

od 1 stycznia 2001 rozpoczęliśmy ogłaszanie serii  konkursu historycznego, ogólnokulturalnego, w tym: artystycznego, literackiego  i in.

Odpowiedzi  można nadsyłać do fundacji pocztą internetową:

 fmp7@poczta.onet.pl

Każdorazowo drukujemy  po 7 pytań.

Odpowiedzi uczestników  tego Konkursu będą punktowane w skali od 1 – 14 pkt., w tym za każde pytanie od 1-2 pkt. Przy końcu każdego roku punkty zostaną  podliczone i ocenione.

Zwycięzcy I. II. III. IV i V.  Lokaty otrzymają nagrody.

   

I seria pytań - II edycji ‘2002

 

  1. Wymień minimum dwa sławne miejsca kultu Matki Boskiej na świecie?

 

  1. W którym roku, po 130 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość i komu ją zawdzięczamy?

 

  1. Które miasta i w jakim czasie były stolicami Polski?

 

  1. Kto i w jakim utworze obalił starożytną, geocentryczną teorię Ptolemeusza?

 

  1. Która polska królowa lub księżna znana jest jako mecenas sztuki?

 

  1. Jakie kraje odwiedził Papież Jan Paweł II w 2001 r.

 

  1. Czy Polska jest członkiem NATO i w którym roku przewiduje się jej przystąpienie do Unii Europejskiej?