Album dzialaczy Polonijnych we Francji

Aghamalian-Konieczna Franciszka - Kongres Polonii Francuskie
Aloszko Stanislaw
Aloszko Grazyna
Bakiel jedrzejewska Helena
Bartela Czeslaw
Burzynski Andrzej
Czepulkowski Joanna
Dabrowska Jadwiga
Foltzer Marta
Garnczarek Joanna
Skowron Ks
Grzesiak Tadeusz 
Goihou Marta
Jagodzinski-Sikorski
Jez Stanislaw
Kalinowska-Bouvy Agata
Konieczny Jan
Konopka Piotr

Laczkowska-Kawach B

Mlynarczyk M
Morel
Nowakowska
Orlowicz-Sadowska Krystyna
Osikowski Pawel
Oszczak Edmund
Pignard-Bykowska Magdalena
Piskor Anna
Plaszczynska Barbara
Podrzycki Bogdan
Porozynski
Potocka-Gromnicka
Potocka-Rey
Prowost
Rozalski Jan
Rzecycka-Piekarec Anna
Sadowski
Sosnowski Jakub
Stoma Ludwik
Talko Leszek
Tarnawska
Wojtkowia
Wozniak-Saporte Anne-Marie
Zaworonko-Olejniczak Hanna

Franciszka Aghamalian-
Konieczna - Prezes Kongresu PF
Rada Prezesow EUWP
Bruksela 15.10.2004
polonia.france@wanadoo.fr

Stanislaw Aloszko - Skarbnik
Zrzeszenie Inzynierow Polskich 
we Francji - III Zjazd Polonii
aloszko@socprest.com

Grazyna Aloszko
Nazareth Famille

 


Helena Bakiel-Jedrzejewska

 


Czeslaw Bartela
Senat 10.05.2003Andrzej Burzynskii
dr.andrzej@burzynski.fr
 Joanna Czepulkowski
jczepulkowski@orange.fr 

 Jadwiga Dabrowska 
TECZKA

redakcjateczka@wanadoo.fr
 

 


Marta Flotzer
Polonica - Aix en Provance
polonica@aixpolonica.net
  
Lille 15.10.2008

Joanna Garnczarek
Polonica - Prezes
Aix en Provance
polonica@aixpolonica.net

ks Skowron
PMK - Paryz

 


Tadeusz Grzesiak
france.pologne.rochefort@wanadoo.fr
Senat 10.05.2003

 


Magdalena Guihou
Polonica - Aix en Provance
polonica@aixpolonica.net
  
Lille 15.10.2008

Jagodzinski-Sikorski


 ks. Stanislaw Jez


Agata Kalinowska-Bouvy 
apajte@tiscali.fr

Prezes APATJE
Laureat Zlotej Sowy

Jan Konieczny -  Prezes  
Federacja Polonii Francuskiej
jankonie@yahoo.fr
 
obecnie sekretarz (2007)

Piotr Konopka AMOPF
Pierre.Konopka@wanadoo.fr
 

KonsulB. Laczkowska-Kawach?MlynarczykMorel

 


Nowakowska
Liga Polska


Krystyna Orlowicz-Sadowska
Delegat na II ZJAZD Polonii
IX Forum MP
V Zjazd EUWP
nazarethfamille@libertysurf.fr

Pawel Osikowski
vkat@club-internet.fr

 


Edmund Oszczak 
Kongres Polonii Francuskiej

 


Ania Piskor
piskor.anna@neuf.fr  Polonika
XIV Forum Polonijne
www.polonika.fr   (14.06.2006)
       


Barbara Plaszczynska
Prezes Federacji Polonii Francuskiej
barbara.plaszczynski@laposte.net

Bogdan Podrzycki
Prezes Nazareth Familie
V Zjazd EUWP
podr@laposta.net
 

Porozynski
Potocka-Gromnicka
Potocka-Rey


Provost
III Zjazd Polonii

Jan Rozalski
Teczka
13 Forum Mediow

Anna Rzeczycka-Piekarec
Radio France Internationale
11 Forum Tarnow 2003

Ludwik Stoma Literat
laureat Zlotej Sowy

Sadowski
Prezes (do 2003) 
Nazareth Famille

Jakub Sosnowski
Zrzeszenie Studentow 
Polskich we Francji
aep.info@europolonia.org

Leszek Talko
Dyrektor Biblioteki Polskiej
w Paryzu

Tarnawska
12 Forum MP - Tarnow 2004


Wojtkowiak
Teczka
XIV Forum

Anne-Marie Wozniak-Saporte
amws.suadp@wanadoo.fr
Senat 10.05.2003

Zaworonko-Olejniczak
hanna.zaworonko@free.fr
 
Lille 15.10.2008
 
Pignard-Bykowska Magdalen 
bykowska@hotmail.fr
 
       
sklad delegacji na III Zjazd Polonii i Polakow na swiecie 22 - 26 wrzesnia 2007w Warszawie:

Aghamalian-Konieczna Franciszka - Kongres Polonii Francuskiej  - Mail 
Aloszko Stanislaw                - Federacja Pol. Francuskiej -Mail
Hymczak Jacek                     - Federacja Pol. Francuskiej
ks Jez Stanislaw                   - PMK Francja
Judycki Zbigniew And.          - Zaklad Biografistyki Polonijnej
Kaluzynski Alfred                  - Federacja Pol. Francuskiej
ks. Kiedrowski Witold            - swiatowa Federacja SPK
Konieczny Jan                       - Federacja Pol. Francuskiej -Mail
Oszczak Edmund                  - Kongres Polonii Francuskiej

Provost Barbara                    - Federacja Pol. Francuskiej
Ptak Janusz                           - Federacja Pol. Francuskiej
Rogowski Henryk                  - Federacja Pol. Francuskiej
Zaleski C. Pierre                    - Polsk. Tow. Hist.-Literackie Bibilioteka w Paryzu

na niebiesko - osoby ktorych zdjecie jest w ponizszym albumie