forumtarnow.htm  Zugriffszähler od 12.04.2003

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią

pragnie zainteresować Państwa ofertą
sprzedaży, dzierżawy lub znalezienia inwestora

nieruchomości o powierzchni 5,5 hektara, 70 km od Warszawy,w stronę Lublina (Łaskarzew800 m od miasta).

Teren ogrodzony pokryty świerkami, sosnami, dębami i brzozami (starodrzew) ze specyficznym mikroklimatem.

Ewentualne przeznaczenie terenu: osiedle dla powracających do kraju Polaków lub osiedle i dom spokojnej starości z zapleczem rehabilitacyjnym

i opieką medyczną.

Kontakt: tel./fax (048) 25 68 45 790