lista alfabetyczna uczestnikow - 09-15 wrzesien 2008
XVI Forum Mediow polonijnych w Tarnowie

 

na liscie bylo wiele bledow, jest ona obecnie uaktualniana w Tarnowie - nowa
za kilka dni

pozdrawiam
Malgorzata Sajdak

program Konferencji na dole strony:

 

Małopolskie Forum
Współpracy z Polonią

ma zaszczyt zaprosić

na

XVI Światowe Forum
Mediów Polonijnych

Tarnów – Małopolska‘2008

dla dziennikarzy prasy, radia

i telewizji

  które odbędzie się w terminie

9-16 września 2008 r.

 

patronat:

Marszałek Senatu RP

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezes Stanislaw Lis

 

Panel I – Telewizja

„Wizerunek jako element komunikacji” J. Ruda - Telewizja Małopolska
Panel II - Radio

„Zasady budowy przekazu werbalnego i wykorzystanie głosu w komunikacji
K. Lata
ła , M. Kołdras-Radio ESKA – Tarnów

Panel III -Prasa

„Proces tworzenia gazety-wybieranie informacji, redagowanie tekstów, formy materiału prasowego”
P. Kopa „Gazeta Krakowska”, T. Jamrozik „Dziennik Polski”, J. Kosiba TEMI

godz. 11.30 Wyjazd do hotelu Cristal Park

godz. 12.00 -13.00 Obiad

godz. 13.30 Wyjazd do Wieliczki

WIELICZKA

godz. 15.00-17.00 Zwiedzanie Kopalni Soli

godz.17.00-18.00 Spotkanie zarządu kopalni i zaproszonych gości z okazji 30. rocznicy wpisu Kopalni Soli w Wieliczce i Starego Krakowa na I Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO

kolacja w kopalni

godz. 20.00 Wyjazd do Tarnowa

16 września 2008 r. (wtorek) - WARSZAWA - Senat RP

godz. 5.30-6.15 Śniadanie

godz. 6.30 Wyjazd do Warszawy

godz. 12.30-14.00 Spotkanie z Marszałkiem Senatu i członkami Komisji Spraw Emigracji
i
Łączności z Polakami za Granicą

wręczenie nagrody Fidelis Poloniae’2008

wręczenie nagród w Konkursie „Polacy na ścieżkach świata- blaski i cienie emigracji”

godz.14.00-14.30 Wywiady Marszałka Senatu B. Borusewicza dla dziennikarzy polonijnych

godz.14.30-15.30 Obiad-restauracja „Hawełka Wiejska

godz.15.30-17.00 Warsztaty metodyczne cz. IV

Seminarium nt. „Internet i multimedia w działalności mediów polonijnych: dotychczasowe doświadczenia, metodyka prowadzenia gazety internetowej”
red. Marcin Suszczewski

godz.17.00-17.30 Spotkanie z Ewą Błaszczyk-Prezesem Fundacji „Akogo?”

godz.17.30 Zakończenie XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych
Tarnów- Ma
łopolska 2008

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Wystawy fotograficzne:

„Zbrodnie przeciw ludzkości” aut. Edward Kozik /9 września 2008 r./

„W krajobrazie Pogórza”- Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza /9-15 września 2008 r./

„Tarnowski Rynek na cztery pory roku” Urząd Miasta Tarnowa /9-10 września 2008 r./

„Forum w obiektywie”-Biuro Prasowe Forum /9-15 września 2008 r./

Reportaż:

Śniadanie Wielkanocne w Central Park na Manhatanie”
J. Szlechta „Nowy Dziennik” USA /9 wrze
śnia 2008 r./

„Forum w obiektywie” reż. J. Komarewicz /9 września 2008 r./

Film:
„XVI
Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Małopolska 2008

reż. G. Janiszewski /9 września 2008 r./

 

 

 

XVI ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
TARNÓW - MAŁOPOLSKA 2008 r.
9-16 WRZEŚNIA 2008 r.

Senat RP

 

PROGRAM

 

9 września 2008 r.(wtorek) - TARNÓW

do godz. 14.00 Zakwaterowanie w hotelu „Cristal Park” ul. Traugutta 5

godz. 14.30 Wyjazd do auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

al. Solidarności 5-9

godz. 15.00-15.30 Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Tarnowa

godz. 15.30-17.30 Konferencja Biura Organizacyjnego Forum 2008

omówienie programu Forum,

prezentacje uczestników

godz. 17.30-18.15 Warsztaty metodyczne cz. I

„Metodyka wykorzystania internetu w działalności mediów

realizacja: Portal Aktywnych Europejczyków

godz. 18.15-.18.45 Spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”-film dok. G.Łubczyka

pt.”Życie po życiu nr 5308”

godz. 19.00 Wyjazd do hotelu

godz. 19.30-20.30 Kolacja w hotelu Cristal Park

godz. 20.30 Wieczór kabaretowy-kabaret dEFEKT i jego goście:

TOiOWO z Kanady i Prima Aprilis z USA

10 września 2008 r. (środa) - TARNÓW

godz.7.00-8.00 Śniadanie

godz. 8.00 Wyjazd do auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
godz. 8.45 Koncert Dziewcz
ęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”
pod dyr. Ks.W
ł. Pachoty

godz. 9.00-12.00 INAUGURACJA XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych
z udzia
łem Marszałka Senatu RP, przedstawicieli rządu, władz samorządowych i zaproszonych gości:

wykład inauguracyjny – K. Bochenek Wicemarszałek Senatu RP

wystąpienia programowe:

„Priorytety polityki rządu na rzecz Polonii i Polaków za granicą”.

J. Borkowski-Wiceminister Spraw Zagranicznych

„Europejskie szanse rozwoju dla Małopolski”.
R. Ciepiela – Wicemarsza
łek Województwa Małopolskiego

„Miasto Tarnów – pierwsze niepodległe”. R. Ścigała-Prezydent Tarnowa

Polacy w świecie: „Trzeci wiek ogniskiem odrodzenia języka
i tradycji polskiej w
śród Polonii świata”.
Z. Święch – pisarz, dziennikarz

„Język polski w mediach polonijnych i jego rola w zachowaniu kultury
i to
żsamości narodowej”.
A. Kietrys - Uniwersytet Gdański

Prezentacja Miasta i Gminy Bogatynia. D. Matelski-Wiceburmistrz Bogatyni

godz. 11.00-11.30 Przerwa

godz. 11.30-12.00 Konkursy:

XVI Międzynarodowy Konkurs Literacki im. H. Cyganika
„Powroty do
źródeł”,

konkurs na reportaż z XV Forum.

godz. 12.00-13.00 Konferencja prasowa sponsorów i partnerów Forum.

godz. 13.15 Wyjazd do hotelu

godz. 14.00-15.00 Obiad

godz. 15.30 Wyjazd do Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A

godz. 16.00-17.00 Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.-zwiedzanie

godz. 17.00 Wyjazd do hotelu

HOTEL CRISTAL PARK-Modrzewiowy Dwór

godz. 18.30-19.30 Spotkanie z dr. R. Ścigałą Prezydentem Tarnowa

godz. 19.30 Tarnowski Wieczór Artystyczny

„Okudżawa – najpiękniejsze piosenki”-reż. G. Janiszewski

spotkanie integracyjne

11 września 2008 r. (czwartek) - KRAKÓW

godz.6.30-7.30 Śniadanie

godz. 7.45 Wyjazd do Krakowa

godz. 11.00-12.00 Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa - Sala Obrad Rady Miasta
Prezentacja miasta: KRAKÓW FORMA I TRE
ŚĆ

godz. 12.00-13.00 Obiad

godz. 13.30-14.30 Spacer po Krakowskim Rynku

godz.15.00-16.30 Konferencja prasowa Marszałka Województwa Małopolskiego

Konferencja nt. „Małopolska: gospodarka – turystyka – kultura,

wyzwania i szanse XXI wieku

godz.16.30 Poznajemy uroki Krakowa

godz. 19.00 Wyjazd do Tarnowa

godz. 21.00 Kolacja w hotelu

12 września 2008 r. (piątek) - POWIŚLE DĄBROWSKIE

godz. 6.30-7.30 Śniadanie

godz. 7.45 Wyjazd na POWIŚLE DĄBROWSKIE

godz. 9.00-10.00 ZALIPIE – „Malowana Wieś”-spotkanie ze środowiskiem artystów ludowych.

godz.10.30-11.00 GRĘBOSZÓW, BOLESŁAW, MĘDRZECHÓW – zwiedzanie

godz. 11.15-12.00 BREŃ – prezentacja koncepcji Regionalnego Centrum Polonii na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu

godz.12.00-13.00 Spotkanie z władzami Powiatu Dąbrowskiego i gminnych samorządów Powiśla SZCZUCIN

godz. 13.50 Złożenie kwiatów pod Kwaterą Pamięci Narodowej z okazji 69. rocznicy spalenia przez hitlerowców Szkoły Podstawowej w Szczucinie

godz. 14 .30-16.00 Muzeum Drogownictwa w Szczucinie-zwiedzanie

obiad

wystawa pt. „Szczucin – miejsce do życia i inwestowania”

występ młodzieżowego zespołu ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie

spotkanie z przedstawicielami szczucińskiego samorządu

godz. 16.30-18.00 RADGOSZCZ - spotkanie z Galicyjskimi Gospodarstwami Agroturystycznymi zwiedzanie obiektu w Narożnikach – oferta aktywnego relaksu

godz.18.30 DĄBROWA TARNOWSKA –historia i kultura

godz.19.00-21.00 Wieczór integracyjny na Powiślu Dąbrowskim

godz. 21.00 Wyjazd do Tarnowa

 

13 września 2008 r. (sobota)

 

godz.7.30-8.30 Śniadanie

godz. 8.45 Wyjazd do Janowic

godz. 10.00-12.30 JANOWICE

spotkanie z władzami samorządowymi Gminy Pleśna w Pałacu w Janowicach

lunch

godz. 13.30-15.30 TUCHÓW– spotkanie z władzami Powiatu Tarnowskiego oraz Miasta
i Gminy Tuchów

prezentacja Powiatu Tarnowskiego,

zwiedzanie Sanktuarium NNMP w Tuchowie

godz. 16.00-16.45 CIĘŻKOWICE -urok małych miasteczek

godz. 17.00-17.45 Msza Święta w intencji mediów polonijnych

Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego

KĄŚNA DOLNA- Dworek - Muzeum I.J. Paderewskiego

godz. 18.00-18.30 Projekcja filmu TVP pt. „Paderewski” aut. B. Rączkowski

godz. 18.30-19.00 Zwiedzanie dworku-muzeum

godz. 19.00-19.30 Recital fortepianowy Barbary Gładysz

godz. 19.30-21.00 Kolacja - spotkanie integracyjne

godz. 21.00 Wyjazd do Tarnowa

14 września 2008 r. (niedziela)

 

godz. 6.30-7.15 Śniadanie

godz. 7.30 Wyjazd do Nowego Sącza

godz. 9.30-10.30 NOWY SĄCZ - konferencja prasowa Prezydenta Miasta-Ratusz

godz. 10.30-11.30 Zwiedzanie Starego Miasta

godz. 11.45-14.30 Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie

obiad

godz. 14.45-15.30 Wizyta w firmie Newag

ZAKLICZYN - urok małych miasteczek

godz. 17.00-18.00 Udział w gali IX Święta Fasoli w Zakliczynie

godz. 18.00-18.30 Konferencja prasowa organizatorów i gości IX Święta Fasoli-Ratusz

godz. 18.30-21.00 Biesiada w Fasolandii

godz. 21.00 Wyjazd do Tarnowa

15 września 2008 r. (poniedziałek) - TARNÓW

godz. 7.30-8.15 Śniadanie

godz. 8.20 Wyjazd do auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

godz. 9.00 - 9.30 Warsztaty metodyczne cz. II

„Język polski w praktyce dziennikarskiej” A. Kiertys

godz. 9.30 – 11.30 Warsztaty metodyczne cz. III